Professor Tulpstraat

2009
2009

In de afgelopen jaren zijn de huizen aan de Professor Tulpstraat vrijwel allemaal gerestaureerd nadat in eerdere instantie er plannen waren om alle huizen te vervangen door nieuwbouw. Deze plannen konden echter worden afgewend aangezien deze huizen vrijwel allemaal onder het Joods erfgoed vallen. Dat is rond 1998 het speerpunt geweest van de strijd van de bewoners van deze straat om de huizen te behouden – met succes. Daarnaast was dit ook het begin van de aandacht voor de rest van het nog resterende Joodse erfgoed in Amsterdam.

De Professor Tulpstraat is tussen 1865 en 1875 gebouwd en met name in de Kaapse tijd hadden veel Joodse diamantairs er hun kantoor, wat erg handig was op deze locatie tussen de Diamantbeurs op het Weesperplein en het Amstelhotel waar potentiële kopers konden verblijven.
Een belangrijke verbouwing in de Tulpstraat vond plaats in 1920 toen Harry Elte – wiens bureau sinds 1917 in Tulpstraat nummer 11 gevestigd was – de nummers 4 en 6 voor de diamantair M. Saks onder handen nam. Het kantoorpand op de hoek van de straat, de voormalige stallen en koetshuis op nummer 2 tegenover het Amstel Hotel, is ook ten behoeve van diamantairs verbouwd; te weten het Nederlandse kantoor van diamanthandel L. & C. Mayers Co. Inc. uit New York.

Prof Tulpstraat 4 – 6 – N. J. H. C.
Tal van jaren was het kantoor van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale op dit adres gevestigd.

Prof Tulpstraat 8 – Nachtveiligheid
Hoewel deze dienst in 1902 op nummer 15 werd gevestigd is er in 1917 een advertentie waarbij dit adres werd genoemd. Toen werd de heer Krouwer ontslagen.

Prof Tulpstraat 10 – Keezing
Op dit adres had Keezing een naaiatelier gevestigd in 1898.

Prof Tulpstraat 11 – Harry Elte Phzn.
In 1917 was het kantoor van Harry Elte op dit nummer gevestigd.

Prof Tulpstraat 12 – Harry Elte Phzn.
Architect Harry Elte had in 1923 hier zijn kantoor.

Prof Tulpstraat 15 – Nachtveiligheid
Dit was het eerste adres van de in 1902 opgerichtte “Eerste Particuliere Nachtveiligheidsdienst”. Meer op de pagina over dit bedrijf.

tulpstraat17Prof Tulpstraat 17 – I. Jacobson
I. Jacobson was accountant en had in 1932 op dit adres zijn kantoor. Hij woonde op de Deurloostraat 66.

M. H. Max Bolle had op dit adres ook zijn kantoor en hij was secretaris van het tentoonstellingscomité van de vereniging “De Joodsche Boekerij”. In 1934 organiseerde deze vereniging in twee expositie-zalen van het Stedelijk Museum een tentoonstelling van het geïllustreerde Joodsche Boek.

Prof Tulpstraat 17 – Joodsche Raad, onderwijsbureau
Op dit adres zat in de oorlog een kantoor van de Joodsche Raad, afdeling onderwijs.

Prof Tulpstraat 19 – N. I. Hoofdsynagoge
In juni 1945 waren de kantoren van de N I Hoofdsynagoge op dit adres gevestigd.

Prof Tulpstraat 19 – bureau der P.C. 
Op dit adres was in 1947 het Bureau der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap gevestigd, en zij riepen sollicitanten op voor het ambt van directeur van het Schriftelijke Joods Onderwijs.

tulpstraat23Prof Tulpstraat 23 – Pension Samas
In 1939 adverteerde Pension Samas met dit adres. Er waren toen 2 kamers disponibel. Dit pension was hier sinds 1933 gevestigd.
Het gezin van Abraham Samas (Amsterdam, 21 november 1884 – Auschwitz, 12 februari 1943) woonde op nummer 25. Hij was gehuwd met Johanna Sophia Salomonson (Denekamp, 6 oktober 1888 – Auschwitz, 12 februari 1943) en zij hadden twee zoons, Salomo (Amsterdam, 1 mei 1918 – Gröditz, 29 februari 1944) en Philip (Amsterdam, 25 juni 1920 – Mauthausen, 3 oktober 1941).

 

bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 4 feb 1898, Keezing, nummer 10
ibidem, 18 juli 1947, nummer 19
ibidem, 12 jan 1917, nummer 8
ibidem, 15 juni 1923, nummer 12
ibidem, 19 aug 1932, nummer 17
ibidem, 23 maart 1934, nummer 17
ibidem, 3 maart 1939, nummer 23
ibidem, 29 juni 1945, nummer 19
Het Vrije Volk, 17 april 1953, NJHC, nummer 4-6
www.joodsmonument.nl, lemma Abraham Samas (geraadpleegd 15 nov 2015)
Stigter, Bianca, De Bezette Stad, Plattegrond van Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2000), nummer 17

Illustratie:
© joodsamsterdam, mei 2009
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 27 sep 1939, Samas
Het Joodsche Weekblad, 14 nov 1941, nummer 17.

gepubliceerd:
6 mei 2016

Laatst bijgewerkt:
18 april 2023