Quiros

Collectie Joods Historisch Museum Foto’s van de gevel van vleeswarenhandel Quiros aan de Jodenbreestraat, nr. 43, met de slagers en slagersjongen met fiets, circa 1938. Object F006402

De familie Quiros was een bekende Sefardisch-Joodse familie in Amsterdam. Mozes, David en Aäron Quiros, drie zonen van Aäron Lopes Quiros, begonnen samen een koosjere slagerij (later ook restaurant/broodjeswinkel) op de Jodenbreestraat 43, schuin tegenover de achterkant van de Mozes en Aäronkerk. Van de drie broers zong Mozes in een Joods mannenkwartet en hij was een goed sjofarblazer (baäl tokea).

Aäron stond bekend als “de man van de eerste hulp”. Hij was lid van de EHBO en in de smalle Jodenbreestraat van toen, waar ook nog lijn 8 doorheen moest, gebeurde er steeds wel wat.
Er waren opstoppingen en verkeersongevallen, in het bijzonder in het smalle deel bij de sluis, het stuk dat naar de Sint Anthoniesbreestraat leidde. Quiros was dan altijd eerder aanwezig dan de politie, had de leiding en gaf deze pas uit handen wanneer een arts de leiding overnam.

quiros2Joodse Raad
Aäron was ook bestuurslid van de winkeliersvereniging en kwam in die capaciteit op voor de belangen van de winkeliers in de straat. Deze functie leidde er toe dat hij in februari 1941 gevraagd werd om zitting te nemen in de Joodse Raad. Er werd hem voorgehouden dat het was om de ongeregeldheden in de Jodenbuurt onder controle te krijgen, maar als snel nadat Quiros zitting had in de Joodse Raad werd het hem duidelijk dat het om andere zaken ging dan hetgeen hem was voorgehouden.
Er was nog een probleem met zijn lidmaatschap van de Joodse Raad. Hij was een winkelier, de andere leden waren de notabelen in Joods Amsterdam. Quiros werd niet als een van hen beschouwd. Het aandeel in de Joodse Raad werd steeds kleiner en Aäron is op een bepaald moment uit de raad gestapt. Hij overleefde de oorlog.

Jodenbreestraat 43. Het ritueel restaurant Quiros. Op de voorgrond: bouwwerkzaamheden. Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukken OSIM00003000928

Na de oorlog
Direct na de oorlog had David Quiros een koosjere broodjes- en vleeszaak in de Jodenbreestraat. Deze zaak verhuisde later naar de Nieuwmarkt. Volgens eigen recept werd er ossenworst gemaakt en de zaak was bekend bij Joods- en niet-Joods Nederland. David gaf vele malen eten aan de Joodse armen, die op koosjer eten gesteld waren, maar dat niet konden betalen. Sal Meijer kwam bij hem in dienst en leerde van hem het vak. Toen David op leeftijd kwam heeft David de zaak en de inboedel overgedaan aan Sal Meijer.

bron:
buurtwinkels.nl – F Slicht,
transportfiets.nl,
herinnering N de Vries – Gokkes NIW, ingezonden brief, 
met dank aan H Pieper – Theeboom.

laatst bijgewerkt:
22 september 2019