Rabbinale rechtbank Beit Din

De Joodse Rechtbank, ofwel de Rabbinale Rechtbank of Beit Din is een organisatie die wordt voorgezeten door een Opperrabbijn.
Deze rechtbank regelt verschillende zaken, verschillend per land. In Nederland is de Rabbinale Rechtbank betrokken geweest bij het opnieuw instellen van de eroev, in Israel is bijvoorbeeld een echtscheiding alleen mogelijk voor de Beit Din. Ook wanneer iemand gijoer heeft gedaan en wil uitkomen voor het Jodendom is het Beit Din betrokken bij de procedure.