Rapenburgerstraat 128 – Beis Jisroeil / Joodsch Ons Huis

plantage middenlaan 9, 1929
Plantage Parklaan 9, 1929

De vereniging Beis Jisroeil had in 1929 een verenigingsgebouw op Rapenburgerstraat 128. Deze vereniging organiseerde ook sjoeldiensten. Daarvoor werd het gebouw van het P I G O L op de Muiderstraat gebruikt. Jongeren die van deze vereniging lid waren kwamen bijeen in Huize Cats op de Plantage Middenlaan én de vereniging had een clubhuis op de Polderweg.
In december 1929 kreeg deze vereniging een ander onderkomen. In het Nieuw Israëlietisch Weekblad staat dan het volgende artikel:

“BEIS JISROEIL KRIJGT EEN EIGEN HUIS”
Beis Jisroeil, het Joods Ons Huis, de vereniging, welke nu reeds langer dan tien jaar op voorbeeldige wijze en met zeldzaam succes haar ontwikkelings-, opvoedings- en beschavingsarbeid onder een deel van de Amsterdamse Joodse bevolking alhier heeft verricht heeft een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan.
In opdracht van het Bestuur heeft maandagavond 9 december jl. de firma H. van Dam Azn en Zonen voor de som van ƒ 31.700,– aangekocht het herenhuis aan de Plantage Parklaan no. 9 tegenover de Hortus, waar voorheen Prof. Hugo de Vries heeft gewoond, dat volgens de plannen van de architect Jac. S. Baars voor zijn nieuwe bestemming gereed zal worden gemaakt. Het heugelijk nieuws, nog dezelfden avond door de radio wereldkundig gemaakt, bracht vreugde in de huizen van de vele vrienden, die de Vereeniging zich door haar sympathiek streven heeft mogen verwerven. De reeds stereotiep geworden verzuchting in
de jaarverslagen, dat het nog steeds niet mocht gelukken een eigen huis te verkrijgen, behoeft voortaan niet meer te worden geslaakt.
Wij wensen het Bestuur met het bereikte resultaat van harte geluk, al weten wij, dat nu voor haar de moeilijkheden pas beginnen. Wel heeft het zich reeds lang door het vormen van een Bouwfonds op de stichting van een eigen gebouw voorbereid, de inkomsten der Vereeniging waren echter niet van dien aard, dat een bedrag, als voor den aankoop en inrichting van het Huis zal worden vereist, kon worden bespaard.

Wij twijfelen intussen niet, of de vrienden van Beis zullen zich ook thans niet onbetuigd laten. Een te vormen Commissie zal een beroep doen op de offervaardigheid onzer gemeenteleden en voorzeker velen bereid vinden een steentje tot den verbouw van het nieuwe Huis bij te dragen, ook om daardoor mede te werken aan de verheffing en ontwikkeling van een groot deel van onze Joodse bevolking. Beis met de te voeren propaganda veel succes!

 

 

bron:
o.a. stadsarchief Amsterdam ,
“BEIS JISROEIL KRIJGT EEN EIGEN HUIS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/12/13 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 26-09-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874394:mpeg21:p005.

illustratie:
het gebouw voor de verbouwing door Baars. “BEIS JISROEIL KRIJGT EEN EIGEN HUIS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/12/13 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 26-09-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874394:mpeg21:p005.

gepubliceerd:
29 april 2016

laatst aangepast:
30 april 2024