recensie: Spartelend aan de fuik ontkomen

Het schrijven van dit boek dat onlangs verscheen was voor An Huitzing geen sinecure. De ondertitel: hoe tientallen leden van de Joodse familie De Hoop de oorlog overleefden laat zien dat Huitzing van persoon tot persoon van deze familie is nagegaan wat er gedaan is en welke instanties benaderd werden om – vaak administratief – aan te tonen dat men niet van Joodse afkomst had of zo weinig Joods bloed dat men buiten de definities van de nazi’s viel. Het schrijven van het boek was een zoektocht naar de microgeschiedenis van de familieleden.

Deze wijze van geschiedschrijving toonde Huitzing ook in Op de foto in oorlogstijd, Studio Wolff 1943 dat zij samen met haar dochter Tamara Becker schreef. Het minutieus uitzoeken van de gegevens is haar kracht en net zoals het boek over Studio Wolff is Spartelend aan de fuik ontkomen en nauwkeurig en gedetailleerd boek geworden. Het boek is een caleidoscoop van geschiedenissen van Joodse personen en hun gezinnen die tot één familie behoren en waarbij Huitzing, om het overzicht te bewaren, steeds een verhelderende afbeelding plaatst om aan te tonen waar men zich in de stamboom bevindt. Dat, en de vlotte pen, maakt het boek goed leesbaar. Het boek is uitstekend geannoteerd en dit verraadt tevens de zorgvuldigheid waarmee An Huitzing aan het werk is gegaan.
De verhalen vertellen niet alleen wat er gedaan werd om aan de fuik te ontkomen, maar ook wie men was en wat deze mensen in hun leven deden en vormen daarmee een monument voor deze personen.

Het boek is te koop bij de betere lokale boekhandel en via de website van de uitgever.