Rino Oesefillo

Salomon van Raap kreeg op 7 september 1887 van de Burgemeester en Wethouders toestemming om zijn huis op Waterlooplein 10 te laten verbouwen ten behoeve van de Asjkenazische chewre (vereniging) Rino Oesefillo (Zang en Gebed). De benedenverdiepingen werden samengetrokken tot een sjoel. Van buiten was de sjoel herkenbaar aan de monumentale boogingang, geflankeerd door twee zijingangen waarachter een trap naar de galerijen boven. Boven de zijingangen waren de jaartallen 5648 en 1888 aangebracht.

De galerij liep rondom in de ruimte, met een gedeeltelijke onderbreking aan de zuidoostkant waar de Aron Hakodesj (Heilige Arke) was geplaatst. De ruimte was daarmee dwars op de straat georiënteerd in verband met de benodigde plek voor de Aron. Alleen de galerij aan korte zuidwestzijde was voor de vrouwen bestemd en was van de rest van de synagoge afgescheiden door een raster. Deze vrouwengalerij was toegankelijk via een trap aan de achterzijde van het gebouw.

1894
Op 20 januari 1894 werd het zesjarig bestaan van deze sjoel gevoerd en het Nieuw Israëlietisch Weekblad berichtte: ‘Zaterdag, 20 januari vierde het Godsdienstig Genootschap Rino Oesefillo het zesjarig bestaan van het Kerkgebouw, gevestigd Waterlooplein 10, onder toezicht der kerkvoogden, de heeren J. A. van Tijn en E. Benjamins, met medewerking van de Godsdienstige vereeniging Zions Zang, voorzitter de heer Dribbelaar, waarbij zich uitstekend heeft gekweten het werkend personeel, met zijn directeur, den heer Voorzanger en ook de voorlezer, de heer Salomons. Tusschen het ochtend- en musaf-gebed trad de heer L. W. Colmans als lid – secretaris op de Bima, en sprak den aanwezigen toe met gepaste woorden. Daar dit genootschap Rino Oesefillo in het centrum der Jodenwijken is gevestigd en dit genootschap een zeer zwakke zijde heeft, de financiën, spoorde hij de aanwezigen aan, om met het Bestuur mede te werken, dat zoo prachtige kerkgebouw, met zijne sieraden en de Heilige Wetsrollen niet ten gronde te laten gaan; ook spoorde spreker de aanwezigen aan, om zich als lid aan te sluiten bij bovengenoemd genootschap. Nadat de gebeden geëindigd waren, dankte de fungerende kerkvoogd, de heer J. A. van Tijn, het Bestuur, den directeur en het koorpersoneel van Zions Zang voor de bereidwillige medewerking, waarna de voorzitter, de heer Dribbelaar, ook aanspoorde, hulp en steun te verleenen, wanneer het noodig geacht wordt’.

De sjoel van deze vereniging bleef hier gevestigd tot zij in 1896 verhuisde naar de Nieuwe Kerkstraat 147, de sjoel die in de volksmond de Matrozensjoel werd genoemd. Het pand op het Waterlooplein kreeg als eerste bestemming na het vertrek van de synagoge de bestemming van het Feestlokaal Apollo onder leiding van dansmeester S. I. Agsteribbe. Na diverse andere bestemmingen, waaronder de metalen- en gummihandel van S. Abram in 1929 kwam de oorlog. Na de oorlog was N.V. Springer’s Metaalhandel met de directeur A. de Leeuw in het pand gevestigd. Het gebouw werd rond 1964 gesloopt.

Een foto van het pand is te zien op de website van het Stadsarchief Amsterdam.

 

bron:
Waterlooplein 10, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 30461, inventarisnummer 321.
J. F. van Agt, Synagogen in Amsterdam (Den Haag 1974) 75, 76.
jubileum, AMSTERDAM, 25 Jan. 1894.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-01-1894, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 09-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858104:mpeg21:p002.
Algemene kennisgeving, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-09-1894, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 09-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858368:mpeg21:p004.
Apollo, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 24-04-1896, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 09-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562074:mpeg21:p00003.
S. Abram, “Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1929 . jan.1929”. [PTT,1929. Geraadpleegd op Delpher op 10-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMMVC01:000000022:00039

illustratie:
advertentie veiling, “Het nieuws van den dag : kleine courant”. Amsterdam, 14-04-1892, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 09-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010140389:mpeg21:p003.
Algemene kennisgeving, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-09-1894, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 09-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858368:mpeg21:p004.
Apollo, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 24-04-1896, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 09-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562074:mpeg21:p00003.

gepubliceerd:
10 mei 2022

laatst bijgewerkt:
10 mei 2022