Roelof Sanders

Roelof (ook wel Rudolf en Ralf) Sanders werd in 1937 of 1938 geboren. Hij kwam uit Amsterdam of Rotterdam en zat in de oorlog in de boerderij van Klaas en Houkje Feenstra in Exmorra in Friesland ondergedoken. Na een poos werd dat te gevaarlijk en moest hij verder.

Op de foto staan de kinderen van de familie Feenstra. Roelof staat hier niet op. Dochter Wiebrig kan zich Roelof goed herinneren, hij sliep in het ledikant naast haar. Roelof was zeer gehecht aan zijn Friese Heit en Mem en zusjes Ybeltje, Wiebrig en Jeltje en zijn kleine broertje Sijtze. Roelof huilde toen hij weg moest, hij wilde niet bij Heit en Mem weg.

Als u informatie heeft over Roelof (Ralf) Sanders uit 1937 – 1938, die in de onderduik was in Exmorra, mail ons dan.