Samuel Senior Coronel

In de archieven over de gezondheidszorg in Amsterdam komt de naam van Samuel Senior Coronel regelmatig voor. Hij geldt dan ook als een van de grondleggers van de sociale geneeskunde in Nederland.

overlijden vader

Samuel was de zoon van Mozes Senior Coronel en Clara Pereira.  Vader was directeur van het Portugees-Israëlitische weeshuis en Samuel werd geboren op 28 april 1827. Samuel groeide op in het weeshuis van zijn vader, tussen de wezen. Vader was zeer strikt in de wijze waarop het het weeshuis leidde, moeder was zachtzinnig. Na een aantal andere scholen kwam hij op de Universiteit van Leiden terecht waar hij in 1850 promoveerde.

Samuel werd arts in Zevenhuizen waar hij twee jaar bleef. Daarna ging hij naar Middelburg en in de laatste plaats was hij de ‘armendokter’. In Middelburg ging hij zich, vanwege de grote armoede waarmee hij daar geconfronteerd werd, inzetten voor de sociale geneeskunde. Betere leefomstandigheden zouden volgens hem leiden tot betere gezondheid. De burgemeester en het gemeentebestuur waren nauwelijks geïnteresseerd om de leefomstandigheden van een groot deel van de bevolking te verbeteren. Een uitvloeisel van de ideeën van Senior Coronel vinden we terug in de Wet op de Kinderarbeid van Samuel van Houten. Senior Coronel vond deze wet weinig zeggend, wegens het gebrek aan toezicht en handhaving. Na Middelburg werd Samuel gemeentearts in Amsterdam en bleef daar tot 1866. Toen nam hij ontslag wegens de slechte handhaving van de nieuwe regels en omdat er een geruchtenstroom tegen Samuel op gang was gekomen. Hij trok naar Friesland en woonde vanaf 1867 in Leeuwarden. Hij ontmoette er zijn tweede vrouw, Henriëtte Vos. Hij trouwde met haar op 25 mei 1868 en ze kregen een dochter en twee zoons. Henriëtte overleed in 1887. De eerste vrouw van Samuel, Sarah Levij, waarbij hij in mei 1855 in de synagoge van Middelburg was getrouwd, overleed op 5 november 1855 aan TBC. Op 25 november 1892 overleed Samuel in Leeuwarden.

bron:
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (op www.socialhistory.org), lemma Coronel, Samuel Senior
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 15-11-1864. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010139422:mpeg21:a0028
“Familiebericht”. “Leeuwarder courant”. Leeuwarden, 26-05-1868. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010585718:mpeg21:a0023

illustraties:
“Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 15-11-1864. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010139422:mpeg21:a0028
“Familiebericht”. “Leeuwarder courant”. Leeuwarden, 26-05-1868. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010585718:mpeg21:a0023

laatst bijgewerkt:
26 september 2019