Campanulaschool

Floraweg 15 en 16. School, gezien vanaf Binnenhofstraat 35, foto. Stadsarchief Amsterdam Beeldbank Collectie Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven. mei 1948. 5293FO00464

Van oktober 1941 tot september 1943 was deze school, op Floraweg 15, een Joodse lagere school. Tot 21 april 1941 heette deze school de Campanulaschool en was een school voor gewoon lager onderwijs.

De Joodse school zat op de bovenverdieping en heette in die tijd Joodsche School no 15. Bij aanvang zaten er 25 leerlingen op deze school. Ze hadden alle leerjaren en zaten in één klas bij juffrouw Geziena de Haas (Wierden, 6 augustus 1902 – Amsterdam, 14 maart 1977).
Geziena was een Joodse leerkracht en werd op 6 augustus 1941 ontslagen vanwege haar afkomst, en was daarmee een van de 133 Joodse leerkrachten in de gemeente Amsterdam die in november 1940 ontslagen werden. Ze werkte tot die tijd op de school bij Schellingwoude, aan het eind van de dijk, bij de Oranjesluizen.

Geziena de Haas
Geziena werd op 6 augustus 1902 geboren in het gezin van Mozes de Haas (Vriezeveen, 21 maart 1967) en Johanna Lindeman (Wierden, 15 juli 1879). Ze werd onderwijzeres van beroep en werd voor het eerst in Amsterdam ingeschreven in mei 1919. Op 31 juli 1922 ging ze naar Apeldoorn en ze kwam op 5 juni 1931 terug naar Amsterdam. Vanaf 28 december 1933 woonde ze op de Paramaribostraat 58-2.
Geziena overleefde de oorlog in de onderduik in Rotterdam bij een familie Kleingeld en trouwde op 31 oktober 1946 met Jacob Kleingeld (IJsselmonde, 24 maart 1886). Jacob en Geziena woonden op de Frederik Hendrikstraat 10hs (6 juni 1947), IJdijk 99hs (25 september 1947) en de Watergangseweg 29hs (13 februari 1959). Jacob overleed op 1 maart 1964 te Amsterdam, Geziena op 14 maart 1977.

 

bron:
kroniek van Amsterdam 1940 – 1945
Het Volk: Dagblad voor de Arbeiderspartij, 23 april 1941, vijf scholen worden opgeheven.
www.eenkleineheldendaad.nl (geraadpleegd 20 mei 2015)
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Geziena de Haas
Landelijk Amsterdam Noord, Als wij vergeten is alles vergeefs geweest (Ransdorp, 2013) 45

illustratie:
collectie beeldbank Stadsarchief Amsterdam, 5293FO004649

gepubliceerd:
26 april 2016

Laatst bijgewerkt:
11 maart 2022