Sera en Katja Klatser – opgelost

Op 16 maart 1947 overleed Sera (Sara) Klatser (Amsterdam, 2 juli 1920) in Bussum. Sera was de jongste dochter van diamantslijper Elias Klatser (1889 – 1942) en Margaretha Smalhout (1896 – 1942). Sera woonde tot 6 januari 1943 op de Colensostraat 7b hs en tot haar onderduik op de Kinderdijkstraat 17-2. Ze is ten tijde van haar overlijden 26 jaar oud en net bevallen van een dochtertje, Katja. Er is geen vader bekend, de familie van de Sera is vermoord in Auschwitz. Sera overleefde de oorlog in onderduik, maar was ziek, TBC. Baby Katja verblijft enige maanden bij mijn grootouders, dominee van Vreumingen, in Bussum.

Wat er daarna gebeurt is onbekend. Katja wordt bezocht door een oudere dame, familie? en komt een vader/ oom/ neef/ het joods maatschappelijk werk…we weten het niet maar baby Katja gaat mee. Misschien woont ze in Israël, misschien heeft ze een andere naam gekregen.
50 jaar later, maart 1997, wordt mijn dochter Sera van Vreumingen geboren, opdat de naam Sera voortleeft en het verhaal van Sera Klatser niet vergeten wordt. We hebben 1000 babyfoto’s van onze Sera, en vier van Katja Klatser, die zouden we haar graag geven.

On the 16th of March 1947 Sera (Sara) Klatser (Amsterdam, 2 juli 1920) died in Bussum. Sera was the daughter of Elias Klatser (1889 – 1942) and Margaretha Smalhout (1896 – 1942). Sera lived until the 6th of Januari 1943 on the Colensostraat 7b and until she went into hiding on Kinderdijkstraat 17-2. When she died she was 26 years old and just given birth to a daughter, Katja. The father is unknown, Sra’s famuily was murdered in Auschwitz. Sera survived in hiding, but was very sick and had tuberculosis after te war. Baby Katja stayed for a few months at my grandparents, clergyman Van Vreumingen in Bussum.

What happened after this is unknown. Katja was visited by an elderly lady, family? There comes a father / uncle / nephew / Jewish Social Work…. we don’t know but baby Katja has to go. Perhaps she lives in Israël, perhaps she is given another name.
50 years later, in March 1997, my daughter Sera van Vreumingen is born. She is calles Sera sho this name lives on and the name of Sera Klatser is not forgotten. We have 1000 baby-pictures of our Sera, and 4 of Katja Klatser which we would love to give to her.

OPGELOST
De oproepen op sociale media en op websites hebben volgens Liset van Vreumingen geleid tot een massale wereldwijde zoektocht en op 3 september 2017 leek het verhaal opgelost. Er bleken twee verhalen door elkaar te hebben gelopen. Een nicht van Katja herkende haar oma van de foto. De baby is echter niet Katja, de dochter van Sera Klatser, maar is de dochter van een van de Remonstrantse gemeenteleden van de echtgenoot van de oma, de dominee uit Bussum. De foto is van 1948.

De moeder van baby Katja was in het kraambed overleden. De vrouw op de foto is de oma. De vader van Katja hertrouwde met een Joodse vrouw. Baby Katja trouwde met een Joodse man, ze leeft helaas niet meer. Zowel Sera Klatser in 1947 als de baby in 1948 hebben bescherming en liefde gevonden bij de grootouders. Liset van Vreumingen hoopt dat het gedachtegoed van haar grootouders in de belangeloze zorg voor ontheemden even breeduit wordt gedragen als de oproep in 2017 werd gedeeld.

SOLVED
The requests for help on social media and website led to a wordwide search, according to Liset van Vreumingen en the story seems to be solved on September 3, 2017. Two stories got intertwined. A niece of Katje recognized her grandmother. This baby is not Katja, the daughter of Sera Klatser, but is the daughter of one of the members of the Remonstrant religious community of the grandfather, the vicar in Bussum. The picture is made in 1948.

The mother of Katja died at childbirth. The woman in the picture is grandmother. The father of Katja remarried a Jewish woman. Baby Katja married a Jewish man, unfortunatly she died. Both Sera Klatser in 1947 and the baby in 1948 found protection and love at the house of the grandparents. Liset van Vreumingen hopes that the way her grandparents gave interestless care to displaced persons inspires as many people as this message was shared on social media and websites.