Simon Joseph Stranders

Het verhaal van Simon Joseph Stranders is het verhaal van iemand die twee drenkelingen redde en waarvan het Joods Historisch Museum in Amsterdam de gedenkpenning in de collectie heeft. Zijn heldendaad werd in verschillende kranten afgedrukt, waaronder dit stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 juni 1852.

Collectie Joods Historisch Museum, 1852. Vervaardiger Holtzhey, Johann Georg (1729–1808).

‘Met genoegen vernemen wij eene daad van edele zelfopoffering, deze week alhier (Amsterdam) verrigt. Woensdag jl. (16 juni 1852 – red.), des middags tusschen 5 en 6 ure, hoorde Simon Joseph Stranders, winkelier, woonachtig in de Zwanenburgerstraat, onder No. 36, zich naar huis begevende, een hulpgeschrei, dat uit het waaigat kwam. Met veel anderen derwaarts gesneld, zag hij eene radelooze moeder, welke in het water sprong, om haar achtjarig zoontje, dat een oogenblik te voren er in was gestort, te redden. Beide, moeder en kind, waren bijna verdwenen, toen S. J. Stranders, oud 49 jaren, gehuwd en vader van zeven kinderen, plotseling een koen besluit nemende, geheel gekleed de drenkelingen nasprong en het geluk had, na veel inspanning en met gevaar van zijn eigen leven, de moeder en het kind te redden’.

Collectie Joods Historisch Museum, 1852. Vervaardiger Holtzhey, Johann Georg (1729–1808).

Waarschijnlijk was dit Simon Joseph Stranders (Amsterdam, 15 december 1802), winkelier op de Zwanenburgerstraat en gehuwd met Eva Nathan Smaje (Amsterdam, 12 december 1804 – 3 november 1879). Simon en Eva hadden niet zeven kinderen, maar tien, te weten: Eva (Amsterdam, 26 juli 1826 – Amsterdam, 4 juni 1900), Sara (Amsterdam, 1828 – Amsterdam, 30 juni 1829), Nathan (Ridderkerk, 1831 – Ridderkerk, 7 december 1913), Mietje (Amsterdam, 20 januari 1832 – na 2 april 1903), Sara (Saartje, Amsterdam, 9 juni 1834 – Amsterdam, 13 oktober 1892), Klaartje (Amsterdam, 25 september 1836 – na 14 oktober 1902), Joseph (Amsterdam, 1838 – Amsterdam, 16 september 1839), Jansje (Ridderkerk, 24 november 1840), Jozeph (Amsterdam, 8 september 1843) en Joseph (Amsterdam, 8 september 1843 – Amsterdam, 22 juli 1926).

Dat een aantal kinderen in Ridderkerk werd geboren is niet vreemd bij dit gezin. De familie Stranders stond in Ridderkerk en omgeving bekend als een Joodse slagersfamilie.

 

 

bron:
“Berigten aan onze Binnenlandsche Dagbladen ontleend.”. “Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad”. Rotterdam, 1852/06/21 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 01-03-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:000017048:mpeg21:p002
www.maxvandam.info, Simon Joseph Stranders via http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/1/F44456/I118033/ (geraadpleegd 1 maart 2021)
Stadsarchief Amsterdam, Simon Stranders, Bevolkingsregister 1853-1863, archiefnummer 5000, inventarisnummer 473

illustraties:
Collectie Joods Historisch Museum, 1852. Vervaardiger Holtzhey, Johann Georg (1729–1808).

gepubliceerd:
1 maart 2021

laatst bijgewerkt:
1 maart 2021