sloppen bij de Valkenburgerstraat

Legenda

a Wijde gang
b Vissersgang
c Fortuinengang
d Mosterdmolengang
e Koehoudersgang
f Hartjesgang
g Vlielandersgang
h Liefdegang
i Zandgang
k Zonnehofje
l Haringgang
m Steenwerfsgang
n Poort van Marken
o Suikerbakkersgang
p Rode Leeuwengang
q Bleekersgang

illustratie:
J C Loman, Collectie Stadsarchief Amsterdam: negentiende-eeuwse buurtatlaskaarten (1876), 010043000001_020, uitsnede

laatst bijgewerkt:
26 september 2019