Vaalrivierstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Vaalrivierstraat 15-21. Architect J. Gratama. 1920. PRKBB00416000001

De Vaalrivierstraat is een straat in de Transvaalbuurt tussen het Afrikanerplein en de Transvaalkade.

Vaalrivierstraat 2 – echtpaar Aandacht – Dresden
Op 12 november 1927 vierde het echtpaar I. E. Aandacht – Dresden hun 60-jarig huwelijk. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad schreef de naam met ch, dit waren Rachel Dresden (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Israël Aandagt (Amsterdam, – Auschwitz, ). In het begin van de oorlog woonden zij op de Keizersgracht 741hs.

Vaalrivierstraat 8hs – Appy Agsteribbe
Appy (Abraham) Agsteribbe (Amsterdam, – Midden-Europa, ) woonde in 1938 op dit adres. Hij was betrokken bij de jeugdraad van de NVV. Hij woonde bij zijn ouders; Margaretha Bierman (Amsterdam, – Sobibor, ) en Mozes Agsteribbe (Amsterdam, – Sobibor, ) en had een zus Esther (Amsterdam, – Auschwitz, ). In het begin van de oorlog woonde het gezin op dit adres.

Vaalrivierstraat 8-1 – J. Kopee en R. Waterman
Jesaija Kopee (Amsterdam, – Midden-Europa, ) en Rachel Waterman (Amsterdam, – Auschwitz, ) vierden hier in november 1939 hun twintigjarig huwelijk. Zij waren de ouders van Hijman (Amsterdam, – Midden-Europa, ), Alexander (Amsterdam, – Auschwitz, ), Salomon (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Betje (Amsterdam, – Auschwitz, ). Het gezin woonde in het begin van de oorlog op dit adres.

Vaalrivierstraat 9hs – Isaac Polak
In juni 1935 overleed Isaac Polak op dit adres, 32 jaar oud.

 

 

bron:
Isaac Polak, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 13-06-1935, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 28-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582016:mpeg21:p00004.
I. E. Aandacht – Dresden, 60-JARIGE BRUILOFT. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-11-1937, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 28-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872983:mpeg21:p005.
Kopee – Waterman, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 02-11-1939, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 28-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000577036:mpeg21:p00004.
Appy Agsteribbe, Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond. Geraadpleegd op Delpher op 28-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMIISG06:001461042:00001.

illustratie:
I. E. Aandacht – Dresden, 60-JARIGE BRUILOFT. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-11-1937, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 28-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872983:mpeg21:p005.
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Vaalrivierstraat 15-21. Architect J. Gratama. 1920. PRKBB00416000001.

gepubliceerd:
28 december 2022

laatst bijgewerkt:
28 december 2022