Van Miereveldstraat

De Van Miereveldstraat is een straat in het Museumkwartier.

Van Miereveldstraat 1 – Beauftrage für die Stadt Amsterdam
Hier was het kantoor van de Beaufstrage für die Stadt Amsterdam tijdens de bezetting.

Van Miereveldstraat 1 – Aussenstelle Amsterdam
In dit pand was tijdens de oorlog een Amsterdams filiaal gevestigd van een middelgroot Duits bedrijf dat in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden regelmatig adverteerde voor personeel.

Van Miereveldstraat 1 – De Bezige Bij
Op 1 oktober 1945 werd de in de oorlog illegale uitgeverij De Bezige Bij in dit pand gehuisvest.

Van Miereveldstraat 5 – familie Goldschmidt
De koffiekoopman Maurice Goldschmidt en zijn familie woonden hier.

Van Miereveldstraat 11 – Edersheim & Hamburg
Het advocatenkantoor van mevrouw K. J. Edersheim & I. L. Hamburg werd rond januari 1946 verplaatst van de Nicolaas Witsenkade 28 naar dit adres.

Van Miereveldstraat 13 – PAI-huis (PAJ-huis)
Na de oorlog was hier voor Joodse jongeren het PAI-huis gevestigd, maar ook een kinderhuis.

 

bron:
“Advertentie”. “Deutsche Zeitung in den Niederlanden”. Amsterdam, 1943/02/27 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011239243:mpeg21:p003
‘De Bezige Bij’, website wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bezige_Bij, 2 augustus 2020.
Van Miereveldstraat 1 en 5: Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2019) 342.
“Advertentie Edersheim & Hamburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1946/01/25 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872181:mpeg21:p011
“Nieuw Israelietisch weekblad, kinderhuis”. Amsterdam, 1946/09/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872216:mpeg21:p006
“kookster”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1948/01/23 00:00:00, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872025:mpeg21:p009

illustratie:
“kookster”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1948/01/23 00:00:00, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 02-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872025:mpeg21:p009

laatst bijgewerkt:
2 augustus 2020