Verwalter

In de artikelen over Joodse bedrijven komt vaak de term Verwalter naar voren wanneer het het bedrijf in de Tweede Wereldoorlog betreft. Een Verwalter was een door de nazi’s aangewezen zaakwaarnemer. Vanaf oktober 1940 moesten bedrijf met Joodse eigenaren en ondernemingen met een overwegend Joods belang worden aangemeld bij de Wirtschaftprüfstelle, de bedrijfscontroledienst. Deze dienst vaardigde een Verwalter af die de zaken moest regelen. Alle transacties van het bedrijf moesten vanaf dat moment door de Verwalter worden goedgekeurd. Na de deportatie van de Joodse eigenaren werd hun onderneming in beslag genomen, geliquideerd of verkocht.

Er waren ook Verwalters die het bedrijf misbruikten voor hun eigen gewin en mocht de eigenaar terug keren bleek de zaak niet veel meer waar te zijn. Er waren enkele goede uitzonderingen.