vleeschhal Kromboomsloot

vleeschhalkromboomslootIn december 1890 werd het pand op de Kromboomsloot 41 in Frascati verkocht voor het bedrag van ƒ 5350,- , een bedrag dat in onze tijd een koopkracht zou hebben van € 66.000,- .
Bijna twee jaar later kon de opening plaatsvinden van de “Nieuwe Vleeshal” aan de Kromboomsloot van de heer D. M. Goudsmit. Er werd koosjer vlees verkocht.
Waarschijnlijk kostte de lange aanloopperiode en de verbouwing teveel, want twee maanden later, op januari 1893, werd D. M. Goudsmit failliet verklaard door de Amsterdamse Rechtbank.
Het korte bestaan van dit bedrijf leidde tot een voorstel wat in maart 1893 “gehomologeerd” werd, oftewel officieel bekrachtigd.
Er werd waarschijnlijk geen doorstart gemaakt in dit voorstel, want er komen geen advertenties meer van dit bedrijf in de kranten.

De eerste keer dat dit adres weer genoemd wordt is op 29 november 1900, wanneer B. G. Vogel, loodgieter en zinkwerker hier woont.

bron:
www.iisg.nl, lemma waarde gulden/euro (geraadpleegd 25 dec 2015)
De Tijd, 17 dec 1890, veilig Frascati
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 28 oktober 1892, opening
Het Nieuws van de Dag, Kleine Courant, 25 jan 1893, faillissement
Algemeen Handelsblad, 24 maart 1893, homologatie

Illustratie
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 28 oktober 1892, opening

Laatst bijgewerkt:
20 september 2019