Werkkampen

In 2008 is een website tot stand gekomen over de Joodse werkkampen in Nederland. Deze website, die in stand gehouden wordt door Herinneringscentrum Westerbork, geeft een vrij compleet beeld van de kampen die er in Nederland waren. Deze website was al bezig met de informatie over de verschillende kampen en gaat daarmee door, waarbij vooral persoonlijke verhalen van de kampen de een relatie hebben met het Amsterdamse Jodendom welkom zijn. De website van het herinneringscentrum is hier te vinden.

De werkkampen werden begin 1942 ingesteld door de bezetter. Een groot deel van de Joodse bevolking was werkloos geworden, wat mede veroorzaakt werd doordat veel beroepen niet meer door Joden gedaan mochten worden. Zo waren al veel Joodse leraren ontslagen maar ook de Joodse ambtenaren.
De bezetter kon op deze wijze ook ervoor zorgen dat de weerbare mannen geïsoleerd werden en op deze manier werd verzet gebroken. Binnen de werkverruiming waarvoor een kamp werd opgezet werd in de buurt van zo’n kamp werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanleggen van sloten, wegen e.d., maar ook werden de gevangenen ingezet in de landbouw. De wegen en dergelijke zijn nu nog vaak terug te vinden. Zij vormen een monument op zich voor de Joodse arbeiders van toen.

laatst bijgewerkt:
13 september 2019