Wie staat op de foto’s?

De nazi’s vernietigden vanaf medio 1942 bij papierfabriek Van Gelder in Wormer alle minder waardevol geachte papieren bezittingen van Amsterdamse joden. Wegens de in Nederland heersende papierschade ging de fabriek kort na de bevrijding (!) door met het vermalen van het joodse roofgoed dat nog resteerde. Het wrange resultaat was dat er in Wormer honderden tonnen aan boeken, albums, brieven etc. werden verwoest. Een heel enkele keer slaagde een werknemer van Van Gelder er in om iets te redden uit de voorraad. Tot de zeer weinig geredde eigendommen behoort een foto-album waaruit onder meer bijgaande foto’s komen. Maar wie zijn deze Amsterdammers? Bekend is alleen dat er bevriend contact was tussen hen en de in 1938 naar Nederlands-Indië geëmigreerde Siegfried Eduard Rappaport (1914-1943), die voor de oorlog woonde in de Jan Willem Brouwersstraat 21. De -hoogstwaarschijnlijk eveneens joodse- Rappaport was opticien en werkte in 1943 bij het Koninklijk Nederlands Indiëleger. Hij stierf in Japanse gevangenschap.  
De vraag is of er iemand is die bijgaande joodse Amsterdammers herkent, wellicht vader en kind/kinderen? Informatie is welkom via 075-6313819 en info@schaapschrijft.nl.