Zeeburgerstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Funenkade 5, Molen ‘de Gooyer’. Links is de Gereformeerde school en Funenkerk, Zeeburgerstraat 2-6 (v.r.n.l.). Op de voorgrond het Lozingskanaal. Olie, Jacob (1834-1905). 1891. 10019A000486.

De Zeeburgerstraat is nu een wat drukkere verkeersweg bij Brouwerij ’t IJ en de molen ‘De Gooyer’ die daarnaast staat.

Zeeburgerstraat 6 – theater Odeon
Op de hoek met de Sarphatistraat was theater Odeon gevestigd. Bij de opening in 1934 was de naam het Archipel-theater. Er werden filmvoorstellingen gegeven en af en toe variété, muziek en zang. In juni 1939 kwam dit theater als Odeon-theater in de pers, er werd toen een filmmiddag voor de vluchtelingen uit het Lloyd-hotel georganiseerd.

‘Gezellige bijeenkomst voor Joodse vluchtelingen, vertoning van “Dybuk”.
Dinsdagmiddag heeft ’t Kerkbestuur der Nederlandsch Israëlietische Hoofdsynagoge de Joodse vluchtelingen, die hier ter stede in de barakken „Zeeburg” en in het Lloyd Hotel zijn ondergebracht, een gezellige middag aangeboden in het Bioscoop- Theater „Odeon”, Zeeburgerstraat hoek Sarphatistraat. De organisatie van de middag was door het Kerkbestuur opgedragen aan de heren  E. Duizend, N. Keizer en J. Soetendorp.
Aanwezig waren voorts Opperrabbijn Sarlouis met echtgenote, Rabbijn de Lange en de heren A. I Maykels en Dr. D. M. Sluys, resp. Voorzitter en Secretaris van het Kerkbestuur. Namens het Kerkbestuur heette Opperrabbijn Sarlouis in het Duits de aanwezigen van harte welkom. Deze middag is een bewijs, dat hier de vluchtelingen niet als vrienden, doch als mede-Joden beschouwd worden. Gekomen uit een land, waarvoor de gewerkt hebben en waarin ze veel geleden hebben, leven zij hier als Joden. Spreker vertrouwt, dat zij ook als Joden zullen voelen en het Jodendom hoog zullen houden. Moge deze bijeenkomst ertoe bijdragen, dat hier een nieuwe band geknoopt wordt, die alle Joden omspant en nieuwe kracht zal geven om verder te arbeiden naar een werkelijk Joodse toekomst, opdat allen spoedig met eigen ogen de verlossing van Israël zullen mogen aanschouwen. Vervolgens werd de spannende film „Dybuk” vertoond, die in ademloze stilte werd gevolgd. De film was belangeloos beschikbaar gesteld , door den heer Ch. Nussbaum.

In de pauze werden enige verversingen aangeboden. Na de film droeg de heer S. de Jong, Voorzanger ter Linnaeusstraat-synagoge, voor Psalm 74 (Lomo Eloukiem zonachto lonetsag) en Zecharja, hoofdstuk VIII, vers 1-13. Deze voordracht maakte op alle aanwezigen grote indruk. De heer Hans Goslar sprak een kort dankwoord jegens het Kerkbestuur en de organisatoren van de middag.’

 

 

bron:
Dybuk, AMSTERDAM. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 15-06-1939, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 20-11-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000577016:mpeg21:p00003.

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Funenkade 5, Molen ‘de Gooyer’. Links is de Gereformeerde school en Funenkerk, Zeeburgerstraat 2-6 (v.r.n.l.). Op de voorgrond het Lozingskanaal. Olie, Jacob (1834-1905). 1891. 10019A000486.

gepubliceerd:
21 november 2023

laatst bijgewerkt:
21 november 2023