Zuivelplein

Het Zuivelplein is een straat in Betondorp in Amsterdam-Oost.

Zuivelplein 7 – Godsdienstschool
Rond 1934 was hier een godsdienstschool gevestigd die uitging van de Hoofdsynagoge. De godsdienstschool werd er op 12 december 1926 ingewijd en was gevestigd in de toenmalige Rosenburghschool. Er was een lokaal door B. & W. voor de godsdienstschool afgestaan.

Zuivelplein 18 – Chelly Polak
Chelly (Rachel) Polak (Amsterdam, overleed hier op 18 december 1936 in de ouderdom van 32 jaar.

Zuivelplein 24 – bidlokaal Nachaliël
In 1928 verscheen in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen het bericht dat tijdens de Hoge Feestdagen op het Zuivelplein af en toe een bidlokaal zou worden ingericht. Dit bidlokaal had min of meer de functie van een synagoge. Een jaar eerder bleek al de vereniging Nachaliël een kamer te hebben gehuurd van de buurtvereniging Amsterdam-Oost waar geregeld diensten werden verzorgd. De heer S. van Collem was er de chazzan (voorzanger). De heer Arnold Druijff was rond 1928 de Eerste Secretaris van Nachaliël.

 

 

bron:
Godsdienstschool. Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 14-06-1934, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 26-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581068:mpeg21:p00009.
Godsdienstschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 10 december 1926. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423155:00001.
Roosenburghschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 24 december 1926. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423157:00001.
Bidlokaal, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 14 september 1928. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425089:00001.
Nachaliël, SYNAGOGE-DIENSTEN IN TUINDORP-WATERORAAFSMEER. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-04-1927, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858173:mpeg21:p011.
Nachaliël, Stadsnieuws. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 22-04-1927, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000579007:mpeg21:p00002.
Chelly Polak, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 10-12-1936, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582094:mpeg21:p00004.

illustratie:
Godsdienstschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 10 december 1926. Geraadpleegd op Delpher op 27-06-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423155:00001.

gepubliceerd:
27 juni 2024

laatst bijgewerkt:
27 juni 2024