trenshuis

trenshuispopeningOp 14 januari 1929 werd op de Barndesteeg 4 het Trenshuis (Ohel HaJeladiem – vert. “tent van de kinderen”) opgericht, een kleuterschool die een eind moest maken aan de christelijke zendingsdrang onder Joodse kleuters. De nabijgelegen christelijke kleuterschool in de Korte Keizerstraat trok na de oprichting van het Trenshuis te weinig kinderen en moest de deuren sluiten.

Dit Trenshuis ging op 2 februari 1932 naar de Keizersstraat 23 en bestond tot in de 2e Wereldoorlog. De openingsrede van de school werd uitgespoken door de opperrabbijn.
In de Keizersstraat kwam het Trenshuis in een voormalige christelijke bewaarschool. Deze werd naar een ontwerp van architect Jacq S Baars in 1931 verbouwd voor de Vereeniging voor Israëlietische Voorbereidende Scholen en Kinderbewaarplaatsen te Amsterdam.

keizersstraat23trenshuisDe stichting van het Trenshuis werd ingegeven door de ergernis over de christelijke zendingsdrang onder de Joodse kleuters en hun ouders, en in de dertiger jaren werden ouders die neigden naar bekering naar het christelijk geloof actief benaderd om behouden te blijven voor het Jodendom.

In 1938 werd er, bij het negenjarig bestaan, wel in de krant gemeld dat het werk tegen de zending goed verliep maar dat de Joodse sfeer rond de Nieuwmarkt steeds minder werd door het verhuizen van veel Joden naar Amsterdam-oost, waar de kinderen dan naar de Talmud Torahschool gestuurd werden. Men hoopt dat het Trenshuis haar werk zal kunnen voortzetten.

Foto rechtsboven het poortje van het Trenshuis ten tijde van de opening in 1929. Foto rechtsonder het poortje van het Trenshuis na de oorlog en voor de sloop. Achter dit kleine poortje lag een gang en daarachter de school.

Drie klassenfoto’s van deze school staan hieronder. De foto’s zijn waarschijnlijk ergens eind jaren ’30 genomen, uiterlijk begin jaren ’40. De namen zijn onbekend, op misschien een Edith Kahn na (niet helemaal zeker). Verder was Edith Adolphine Maria Perel (geb. 5 september 1913 Amsterdam, roepnaam Edith) directrice van het Trenshuis. Het kan dus goed zijn dat zij op een van de foto’s van het Trenshuis staat. Edith trouwde in maart 1942 met Herman van Abbe (Amsterdam, 26 september 1905 – New York, 11 augustus 1975). Zij overleefde de oorlog en emigreerde naar Canada.

Mocht iemand herkend worden, dan kunt u dit sturen via deze link.

verder
In “Het verdwenen ghetto” van Dr Jaap Meijer (Amsterdam 1948) verhaalt Meijer op blz 10 over het Trenshuis.

bron:
project inventarisatie joods cultuurhistorisch erfgoed stadsdeel Amsterdam-centrum,
stadsarchief Amsterdam,
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 december 1931, Het Nieuwe Trenshuis
Algemeen Handelsblad, 10 jan 1929, opening Trenshuis
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 feb 1938, Het Trenshuis 9 jaar
informatie Edith met dank aan Bart de Cort (mail 2 juli 2017)

Illustratie:
rechtsonder beeldbank archief Amsterdam.
rechtsboven De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad, 12 feb 1932

Laatst bijgewerkt:
2 juli 2017