Keizersstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Keizersstraat 1-3-5 (gedeeltelijk) (v.r.n.l). Rechts: zijgevel Dijkstraat 1 en Lood- en zinkwerker G.C. Albrecht. Links: salon voor scheren en haarsnijden. Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto’s. Maart 1917. OSIM00003000583

De Keizersstraat loopt over in de Korte Keizersstraat en is gevestigd in de Lastage tussen de Nieuwmarkt en de Kromboomsloot.

Keizersstraat 15 – vleeschhouwerij Mozes van Gelderen
Op dit adres was tot zeker 1935 de vleeschhouwerij van Mozes van Gelderen (Kampen, 11 juli 1857 – Amsterdam, 9 januari 1939) gevestigd. Mozes was gehuwd met Duifje Polak (Zwolle, 15 mei 1860 – voor 1892) en daarna met haar zuster Catharina Polak (Zwolle, 20 september 1866 – Sobibor, 4 juni 1943). In 1935 adverteerde men in Bachoerei met de mededeling dat de zaak een reputatie van 50 jaar had een fijne vleeswarenwinkel was. In ieder geval komt de zaak ook in een advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad uit 1908 voor.
Mozes had de volgende kinderen: Andries (Amsterdam, 15 december 1893 – Amsterdam, 23 november 1965), Aaron (Amsterdam, 7 oktober 1895 – Auschwitz, 31 maart 1944), Sippora (Amsterdam, 13 oktober 1897 – Auschwitz, 22 oktober 1943), Roosje (Amsterdam, 2 oktober 1899 – Sobibor, 4 juni 1943), Mietje (Amsterdam, 8 juli 1904 – Sobibor, 11 juni 1943), Leon (Amsterdam, 12 november 1907 – Sobibor, 9 juli 1943) en Gabriel (Amsterdam, 12 augustus 1909 – Sobibor, 4 juni 1943).

Keizersstraat 15 – Mieke van Gelderen
Mieke (Mietje) van Gelderen woonde op dit adres en in 1930 verloofde zij zich met Charles Polak uit Utrecht. Mietje van Gelderen (Amsterdam, – Sobibor, ) was een dochter van Mozes van Gelderen (Kampen, – Amsterdam,

Keizersstraat 15 – Fie van Gelderen
In 1931 verloofde hoofd van een kleuterschool Sippora van Gelderen (Amsterdam, – Auschwitz, ) zich met Benjamin de Jong (Arnhem, – Gemeente niet bekend, ). Zij woonden ten tijde van de oorlog op de Roerstraat 47-2 in Amsterdam, waar ze direct na hun huwelijk op 14 oktober 1931 gingen wonen.

Keizersstraat 15 – secretariaat Trenshuis
Het secretariaat van het Trenshuis werd in 1931 vanaf dit adres gevoerd. In oktober van dat jaar werd er een hoofd-onderwijzeres gezocht. Het secretariaat werd door Lion van Gelderen gevoerd.

Keizersstraat 15 – Lion van Gelderen
In december 1933 trouwde Lion van Gelderen met Esther Heijmans. Lion van Gelderen (Amsterdam, – Sobibor, ) was godsdienstonderwijzer en ging na het huwelijk met Esther (Utrecht, – Sobibor, ) wonen op het Boerhaaveplein 20-3.

Keizersstraat 15 – Jo van Gelderen
Restauranthouder Joseph van Gelderen (Amsterdam, – Sobibor, ) trouwde op 14 augustus 1935 in de Nieuwe Synagoge op het Jonas Daniël Meijerplein met Ju (Judith) Rubens (Amsterdam, – Sobibor, ). Zij kregen twee kinderen; Catharina (Amsterdam, – Sobibor, ) en Ruben Izak (Amsterdam, – Sobibor, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin bij het restaurant, op de Sint Anthoniesbreestraat 34.

Keizersstraat 19 – gezin De Zwarte
Het gezin De Zwarte woonde rond 1928 op dit adres. Salomon de Zwarte overleed op 16 augustus 1928. Hij werd begraven op zondag 19 augustus 1928 vanuit de ‘Joodsche Invalide‘.

Keizersstraat 23 – Trenshuis
Hier was het Trenshuis gedurende een aantal jaren gevestigd.

Keizersstraat 26 – Daniël Rijne
Daniël Rijne woonde op dit adres en in 1929 overleed hij na een kortstondige ziekte op 33-jarige leeftijd.

 

bron:
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1928/08/17 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858031:mpeg21:p007
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/03/01 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010857994:mpeg21:p006
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1930/05/23 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858618:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Polak – Van Gelderen (geraadpleegd 14 augustus 2020).
“Familiebericht”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1931/01/29 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578110:mpeg21:p00004
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin De Jong – Van Gelderen (geraadpleegd 14 augustus 2020).
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1931/09/25 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874719:mpeg21:p006
“Advertentie Trenshuis”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1931/10/23 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586034:mpeg21:p00004
“Advertentie”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1933/12/01 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000581040:mpeg21:p00008
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Van Gelderen – Heijmans (geraapdleegd 14 augustus 2020).
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1935/08/09 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871417:mpeg21:p006
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Van Gelderen – Rubens (geraadpleegd 14 augustus 2020).
Keizersstraat 15hs, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 177.
50 jaar, Bachoerei; maandblad van de Vereeniging Bachoerei Mewakshy Jansher, Joodsche vereeniging van de Nieuwmarktbuurt en omstreken, jrg 6, 1935, no 11, 1935. Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005627042:00001.
slagerij, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-02-1908, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872598:mpeg21:p004

illustratie:
“Advertentie Trenshuis”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1931/10/23 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 15-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000586034:mpeg21:p00004
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Keizersstraat 1-3-5 (gedeeltelijk) (v.r.n.l). Rechts: zijgevel Dijkstraat 1 en Lood- en zinkwerker G.C. Albrecht. Links: salon voor scheren en haarsnijden. Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto’s. Maart 1917. OSIM00003000583

gepubliceerd:
15 augustus 2020

laatst bijgewerkt:
1 oktober 2022