Binnenkant

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank / Nicolaas ten Hoorn. Binnenkant van ’t Nieuw Eiland, en Montälbaans Tooren. De Binnenkant en Waalseilandsgracht naar Oude Schans met Montelbaanstoren gezien. Datering voorstelling: 1710 (c). Techniek: ets. 1713. 010097003844.

De Binnenkant is een straat op het in 1634 tijdens de Derde Uitleg aangeplempte Waalseiland, tegenover de Lastage. Aan de andere zijde van het eiland ligt een deel van de Prins Hendrikkade, voor de vernoeming naar Prins Hendrik heette dit stuk de Buitenkant.

Binnenkant 3 – confectiefabriek S. I. van Norden & Zoon
In 1898 was hier deze confectiefabriek gevestigd. In 1896 was er nog een advertentie van deze onderneming met als adres de Jodenbreestraat 49.

Binnenkant 10 – Charles de Gorter
Op 5 februari 1887 werd Charles de Gorter (Amsterdam, 10 januari 1874 – Hilversum, 1 maart 1938) kerkelijk aangenomen (Bar Mitswa). Charles was een zoon van Benjamin de Gorter (Amsterdam, 12 november 1847) en Henriëtte van Bever (Amsterdam, 28 april 1848). Charles trouwde later met Frederika Ossendrijver (Antwerpen, 26 februari 1878 – Auschwitz, 27 augustus 1943).

Binnenkant 12 – N. Goudsmit
In 1925 woonde N. Goudsmit op dit adres en was secretaris van de Vereeniging van Oud Leerlingen van Talmoed Tora.

Binnenkant 20 – Louis Herschel
In 1880 verkocht Louis Herschel menora’s in goud, zilver en brons. Louis Herschel zat in het bestuur van het Israëlietisch Godsdienstig Genootschap Mewakshij Jouscher.

Binnenkant 21 – firma weduwe B. van Doesburg
Rond 1917 was hier deze firma gevestigd.

Binnenkant 30 – confectiefabrikant Wijngaard & Linnewiel
Dit bedrijf was hier rond 1918 gevestigd.

Binnenkant 31 – Mr. E. van Lier
In 1869 woonde op dit adres Mr. E. van Lier. Van Lier was lid van een commissie uit het Afdelingsbestuur tot voorbereiding van Aangelegenheden van het Schoolfonds van de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland.

Binnenkant 32 – firma Marcus Polak
Deze firma, in manufacturen en meubels, was hier rond 1912 gevestigd.

Binnenkant 36 – S. de Leve
In het voorjaar van 1895 vestigde S. de Leve, grossier in biscuits, drop, suikerwerk en chocolade zich op dit adres.

Binnenkant 37 – rusthuis De Lieme
In 1942 was op dit adres Rusthuis De Lieme gevestigd. Het rusthuis was van Isidore de Lieme (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Marie Goldschmit (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Binnenkant 38 – Philip Willem Keizer
Op 6 september 1930 werd Philip Willem Keizer Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Philip was een zoon van Nico (Nathan) Keizer (Amsterdam, – Sobibor, ) en Rachel Kalf (Amsterdam, – Amsterdam, ). Naast Philip Willem was er in het gezin nog een zoon, Willem Nico, die op 27 februari 1937 zijn Bar Mitswa deed. Willem Nico overleed in september 1937. Voordat het gezin Keizer op nummer 38 woonden, woonden ze op 49.

Binnenkant 38 – kunstschilder L. Koperberg
Kunstschilder L. Koperberg had hier zijn atelier in 1942.

Binnenkant 42 – wijnhandel S. Sax
In 1867 adverteerde wijnhandel S. Sax met de oude nummering in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Binnenkant 42 – Elias Leuvenberg
Elias Leuvenberg vroeg in 1899 bekwame sigarenmakers voor zijn onderneming. Op 5 juni 1915 werd zoon Siegmund (Amsterdam, – Sobibor, ) Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Hij was een zoon van Grietje Frank (Utrecht, – Sobibor, ) en Elias Leuvenberg (Opsterland, 20 oktober 1871 – Amsterdam, 2 mei 1936). Siegmund werd op 3 mei 1937 geïnstalleerd als godsdienstleraar aan het Apeldoornsche Bosch.

Binnenkant 42 – Jakob Babad
Op 3 april 1929 verloofde Jakob Babad (Trembowla, Oekraïne, 29 juni 1895 – Jeruzalem, 23 april 1983) zich met Jeannette Davids (Amsterdam, 8 december 1907 – Jeruzalem, 24 juli 1995). In 1932 maakten Jakob an Jeannette alijah (emigreerden naar het Britse Mandaatgebied Palestina).

Binnenkant 44 – gezin Van Coeverden
Rond 1912 woonde op dit adres het gezin Van Coeverden. Op 3 november 1919 deed de jongste zoon Richard Alfred (Rotterdam, – Auschwitz, ) zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Richard werd later journalist en richtte in juli 1940 de verzetsgroep rood-wit-blauw op. Ten tijde van de oorlog woonde Richard op de Muiderslotweg 125 in Haarlem. Richard was een zoon van Saartje van Gelderen (Leiden, – Auschwitz, ) en Alexander Lazarus van Coeverden (Zwolle, 30 december 1877 – Zandvoort, 9 augustus 1956). In 1927 scheidden zijn ouders.

Binnenkant 49 – Manufacturen N. Goudsmit
Dit bedrijf in manufacturen was hier rond 1918 gevestigd. N. Goudsmit was in 1920 lid van de Armenraad van Amsterdam.

Binnenkant 49-2 – M. J. Levie
In 1920 was M. J. Levie penningmeester van de Nederlandsche Zionisten Bond. Het gezin van Moritz (Maurits) Jacob Levie (Zwolle, 1 augustus 1889) woonde hier tot 1928 en verhuisde toen naar de Plantage Muidergracht 29bv. Maurits was in augustus 1916 gehuwd met Sara Oesterman (Amsterdam, 23 september 1882). Sara en Maurits hadden twee dochters; Mirjam Sophie en Sophie Greta. Het gezin overleefde de oorlog en maakte in 1947 alija (emigreerde) naar het Britse Mandaatgebied Palestina. dochter Mirjam werd bekend onder de naam Mirjam Bolle.

Binnenkant 49 – etalage-artikelen Nico Levie
Voordat ze naar Binnenkant 38 verhuisden, woonde het gezin van Nico Levie op dit adres. In de herinnering, en bevestigd door de woningkaart van Miriam Bolle had Nico een goedlopend bedrijf in etalage-artikelen. Meer over het gezin via Binnenkant 38.

Binnenkant 50 – kartonnagefabriek D. Vlaar
In 1906 was hier de kartonnagefabriek van D. Vlaar gevestigd, voorheen op de Oudeschans 85.

Binnenkant 50 – uitgeverij E. Mozes Azn.
Deze boekhandelaar en uitgeverij was hier rond 1925 gevestigd en gaf (mede) liturgische boeken uit. Eliazer Mozes (Amsterdam, 21 december 1897 – Sobibor, 11 juni 1943) was gehuwd met Vrouwtje Vorst (Amsterdam, – Sobibor, ). Aan het begin van de oorlog woonde het gezin op de Plantage Kerklaan 5. Vrouwtje en Eliazer hadden zeven kinderen.

 

 

bron:
S. Sax, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 06-12-1867, p. 76. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871569:mpeg21:p004.
Van Lier, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-05-1869, p. 175. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873101:mpeg21:p003.
Charles de Gorter, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 28-01-1887, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558041:mpeg21:p00003.
S. de Leve, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-03-1895, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858343:mpeg21:p003.
S. I. van Norden & Zoon, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-03-1898, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873305:mpeg21:p005.
Leuvenberg, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 27-01-1899, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000563050:mpeg21:p00003.
D. Vlaar, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 17-08-1906, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871851:mpeg21:p004.
Marcus Polak, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 14-06-1912, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860210:mpeg21:p007.
Van Coeverden, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-12-1912, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860236:mpeg21:p008.
Siegmund Leuvenberg, S. Laansma, De Joodse gemeente te Apeldoorn en het Apeldoornsche Bosch (Zutphen 1979) 47.
Siegmund Leuvenberg, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 28-05-1915, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569014:mpeg21:p00003.
Grietje Frank, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 245.
B. van Doesburg, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-03-1917, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860496:mpeg21:p008.
Wijngaard & Linnewiel, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 26-04-1918, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860555:mpeg21:p007.
Goudsmit, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-05-1918, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860559:mpeg21:p008.
Saartje van Gelderen, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 260.
Richard Alfred van Coeverden, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 31-10-1919, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859755:mpeg21:p006
N. Goudsmit, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-04-1920, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859781:mpeg21:p004.
Eliazer Mozes, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-10-1925, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871883:mpeg21:p008.
Philip Willem Keizer, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 28-08-1930, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000578087:mpeg21:p00004.
Nathan Keizer, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 415.
Willem Nico Keizer, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-02-1937, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871385:mpeg21:p007.
Willem Nico Keizer, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-09-1937, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580028:mpeg21:p00002.
Rusthuis De Lieme, Advertentie. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 04-09-1942, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318335:mpeg21:p007.
Herschel, Onafhankelijk Israëlitisch orgaan voor Nederland, jrg 6, 1880, Deel: 5641, no 21, 12-11-1880. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005603125:00001
Herschel, Weekblad voor Israëlieten, jrg 27, 1882, no 41, 07-04-1882. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005600041:00001.
M. J. Levie, Weekblad voor Israëlieten, jrg 27, 1882, no 41, 07-04-1882. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005600041:00001.
gousmit Talmoed Torah, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 56, 1925, no 18, 01-05-1925. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423071:00001.
Jakob Babad, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 25.
Jakob Babad, Stadsarchief Amsterdam, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 43.
Jakob Babad, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 25, 1929, no 14, 05-04-1929. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005441117:00001.
Koperberg, Het Joodsche weekblad; uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, jrg 2, 1942, no 3, 24-04-1942. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020995003:00001.
Binnenkant 38 Keizer – ook op 49 met dank aan Miriam Bolle, email d.d. 1 mei 2022.
Binnenkant 49 met dank aan Miriam Bolle, email d.d. 1 mei 2022.
Binnenkant 49hs, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 37.
Moritz Jacob Levie, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 504.
Sara Oesterman, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 601.
Norden & zoon, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 31-01-1896, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562055:mpeg21:p00005.

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank / Nicolaas ten Hoorn. Binnenkant van ’t Nieuw Eiland, en Montälbaans Tooren. De Binnenkant en Waalseilandsgracht naar Oude Schans met Montelbaanstoren gezien. Datering voorstelling: 1710 (c). Techniek: ets. 1713. 010097003844.
S. Sax, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 06-12-1867, p. 76. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871569:mpeg21:p004.
Siegmund Leuvenberg, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 28-05-1915, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569014:mpeg21:p00003.
B. van Doesburg, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-03-1917, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860496:mpeg21:p008.
Willem Nico Keizer, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 09-09-1937, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580028:mpeg21:p00002.
Rusthuis De Lieme, Advertentie. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 04-09-1942, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 24-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318335:mpeg21:p007.

gepubliceerd:
24 april 2022

laatst bijgewerkt:
20 mei 2024