Boottochtvereniging Nieuwe Kerkstraat en Omgeving

Deze vereniging, die in ieder geval jaarlijks een boottocht organiseerde voor de bewoners van de Kerkstraat en omgeving, bestond al in 1911. De bewoners van de Nieuwe Kerkstraat waren verre van kapitaalkrachtig dus dit was een uitstapje waar naar uitgekeken werd. In een advertentie uit 1911 is te lezen dat de vereniging werd opgericht op 1 augustus 1910.

De meer M. Benjamins, die als penningmeester genoemd werd in de advertentie, woonde op de Nieuwe Kerkstraat 39. Marcus Benjamins (Woudrichem, 6 maart 1875 – Amsterdam, 9 februari 1943) had daar een kruidenierswinkel en was tot haar overlijden op 8 september 1932 gehuwd met Lea Viool (Amsterdam, 13 januari 1873 – Amsterdam, 8 september 1932) en huwde op 7 maart 1934 met haar zuster Judic Viool (Amsterdam, 22 maart 1887), die de oorlog overleefde. In het begin van de oorlog woonde het gezin Benjamins op de Lepelstraat 76hs.

De activiteiten van de vereniging gingen verder dan alleen boottochten. In een advertentie van 29 december 1911 werd aangekondigd dat de vereniging op 31 december van dat jaar een grote uitvoering zou geven ter gelegenheid van het tweejarig bestaan. Artiesten als de heer en mevrouw Carels, de heer Zwartverver en mevrouw Cantor traden er op en na afloop was er een groot bal onder leiding van de heer J. Stokking. Deze avond werd in Plancius, het tegenwoordige Verzetsmuseum, georganiseerd.

In 1912 ging de boottocht naar Velsen en daarvan werd een foto gemaakt door Bernard Jacobs die in De Joodsche Prins werd afgedrukt. De bewoners van de Nieuwe Kerkstraat reisden met het schip ‘De Volharding’.

Tal van jaren was deze vereniging actief voor de bewoners van de Nieuwe Kerkstraat. Benjamins was zeker 15 jaar betrokken bij de organisatie, hij werd in 1925 in het zonnetje gezet voor zijn activiteiten.

 

bron:
Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond. Geraadpleegd op Delpher op 25-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMIISG06:001443020:00001.
Boottochten.. “De courant”. Amsterdam; Amsterdam, 26-07-1911, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 25-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000943066:mpeg21:p00005.
Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-07-1911, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 25-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859339:mpeg21:p004.
Marcus Benjamins, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 50.
Uitvoering, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-12-1911, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859361:mpeg21:p003.
Foto, De Joodsche prins. Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005795002:00001.

illustratie:
Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-07-1911, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 25-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859339:mpeg21:p004.
Uitvoering, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-12-1911, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859361:mpeg21:p003Foto, De Joodsche prins. Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005795002:00001.

gepubliceerd:
8 maart 2023

laatst bijgewerkt:
8 maart 2023