Lepelstraat

indexlepelstraatDe Lepelstraat is nu het zielige restant van het Lepelbuurtje, dat door de bouwwerken aan de Weesperstraat ingekort is. De Lepelstraat werd bijna uitsluitend door Joden bewoond (123 Joodse huishoudens tegen 23 niet-Joodse). In de Korte Lepelstraat, aan de oostzijde van de Weesperstraat, staat de Boekmanschool, vernoemd naar Dr. Emanuel Boekman. Dit stuk van de Lepelstraat vormde ooit één geheel met de Lepelstraat, zoals te zien is op de plattegrond uit 1900.

Marga Minco
Schrijfster Marga Minco was in deze straat om boodschappen te doen toen er een razzia was. Ze ontkwam aan deze razzia omdat haar persoonsbewijs aantoonde dat ze op de Muiderschans woonde (Sarphatistraat). De dag na de razzia keerde ze terug en dit beschrijft ze in Het Bittere Kruid:
De volgende morgen liep ik weer door de Lepelstraat. Zij lag bezaaid met papier. Overal stonden deuren wijd open. Uit verschillende ramen wapperden de gordijnen naar buiten. Ergens lag een bloempot omver op een randje van een kozijn. Achter een raam zag ik een tafel die gedekt stond. Een stuk brood op een bordje. Een mes dat in de boter stak. De winkel van een slager, waar ik de dag tevoren vlees had moeten halen, was leeg. Er was een plank voor de deur getimmerd, zodat niemand naar binnen kon.”

halslagerverenigingLepelstraat 3 – E. Mozes
E. Mozes verkocht op dit adres chanoekijot (chanoeka-lampen) in 1927. Ten tijde van de sjoah woonde E Mozes niet meer op dit adres.

Lepelstraat 10-12 Snelboodschappendienst “Pelikaan”
In 1940 was op dit adres de snelboodschappendienst “Pelikaan” gevestigd.

Lepelstraat 11 – Meijer Blitz – Maloïtz
Tot 4 september 1921 woonde op dit adres Meijer Blitz (Amsterdam, 21 februari 1895 – Mauthausen, 10 juli 1942) en zijn vrouw Judith Silas (Amsterdam, 31 mei 1895 – Auschwitz, 10 september 1942). Op 10 februari 1925 kregen zij een zoon, Eddy. Eddy werd in Auschwitz vermoord op 13 augustus 1942. Meijer was bekend als paragnost onder de naam Maloïtz.

Lepelstraat 12-1 – Van Loggem
Op dit adres woonde diamantwerker Samuel van Loggem (Londen, 10 december 1893 – Midden-Europa, 31 maart 1944), zijn vrouw Elisabeth Brilleslijper (Amsterdam, 6 januari 1894 – Sobibor, 11 juni 1943) en hun zoon Emanuel van Loggem (Amsterdam, 8 maart 1916 – Amsterdam, 8 april 1998) en hun dochter Sientje (Amsterdam, 15 juni 1919 – Auschwitz, 23 november 1942). Manuel overleefde de oorlog. Hij had zich niet als Jood laten registreren en droeg geen ster. Hij was ooggetuige van het wegvoeren van zijn ouders, hij kon alleen machteloos toezien. Na de oorlog studeerde Van Loggem psychologie aan de UvA en was naast psycholoog schrijver en literatuurcriticus.

Lepelstraat 13 – M. Krant – Frankfort
Costumière M. Krant – Frankfort woonde hier in 1940. Theresia Frankfort werd in Amsterdam geboren op 4 augustus 1891 en was gehuwd met Maurits Krant (Amsterdam, 26 januari 1897). Ze kwamen in september 1938 op de Lepelstraat wonen. Maurits en Theresia werden op 23 juli 1943 in Sobibor vermoord.

Lepelstraat 15hs – Drukkerij J. Markus
Hier was sinds 25 september 1939 de drukkerij van Joseph Markus gevestigd.  Joseph Markus (Amsterdam, 16 december 1893 – Vught, 2 februari 1943) was gehuwd met Elisabeth Jacobs (Amsterdam, 1 november 1877 – Sobibór, 2 april 1943). Zij hadden een dochter Hendrika (Amsterdam, 16 januari 1921 – Auschwitz, 22 oktober 1943).
In het Joodsche Weekblad van 12 maart 1943 plaatste Elisabeth een overlijdensadvertentie van Joseph. Zij woonde toen aan de Muiderstraat 13; drie weken later werd zij zelf vermoord in Sobibór.

Lepelstraat 15-1 – De Paauw
Op dit adres woonde Aron de Paauw (Amsterdam, 15 jan 1895 – Auschwitz, 20 okt 1942) en zijn vrouw Elisabeth Ensel (Amsterdam, 13 februari 1904 – Auschwitz, 21 september 1942) en hun twee zoons Samuel (Amsterdam, 18 maart 1930 – Auschwitz, 21 september 1942) en David (Amsterdam 23 mei 1935 – Monowitz, 21 september 1942). Aron de Paauw was voorzitter van het bestuur van de “Vereeniging Beurs voor den Diamanthandel”.

Lepelstraat 17 – Eerste Openbare Huishoudschool (Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes).
Deze school zat op dit adres en verhuisde in de oorlog naar het Hortusplantsoen. Op de de school op de Lepelstraat.

Lepelstraat 22 – school

Op dit nummer was een Openbare School voor Voortgezet Lager Onderwijs gevestigd. Vanaf september 1941 werd deze school een Joodse HBS en een deel van het Joods Lyceum, waarvan de hoofdvestiging op de Voormalige Stadstimmertuin 1 was.

Lepelstraat 25 – Casseres
Op Lepelstraat 25 was in augustus 1940 de zuurwarenhandel van A. Casseres gevestigd. Aron Casseres werd op 11 februari 1897 in Amsterdam geboren en was gehuwd met Keetje Dresden (Amsterdam, 7 oktober 1897). Ze hadden twee kinderen; David Elias (Amsterdam, 28 oktober 1924) en Elisabeth (Amsterdam, 4 juni 1927). Het gezin woonde op de Lepelstraat 10-3. Het gezin werd op 4 juni 1943 in Sobibor vermoord.

Lepelstraat 42 – A. L. Sajet
A. L. Sajet had op dit adres een confectiefabriek in het begin van de twintigste eeuw.

Lepelstraat 52-54 – Slagerij David Sealtiel
Vanaf 1906 was hier gevestigd de slagerij van David Sealtiel. Hij en zijn gezin woonde op nummer 54 terwijl de slagerij gevestigd was op nummer 52. David (Amsterdam, 25 december 1886 – Auschwitz, 26 oktober 1942) was gehuwd met Aaltje Cohen (Amsterdam 25 oktober1884 – Amsterdam, 14 april 1940) en zij hadden zes kinderen: Roosje (1907-1942), Frederika (1909-1943), Rachel (1909-1943), Maurits (1918-1944), David (1915-1943) en Samuel (1917-1942).
De slagerij ORT opende in 1906 en werd tot 1926 door David gedreven. Begin 1926 werd de zaak overgedaan aan een van zijn medewerkers, Salomon Elsas (1903), die de slagerij tot mei 1929 draaiende hield.

Op 9 mei 1929 deed Salomon de zaak over aan de firma Vega & Cardozo, die daarmee verhuisden van de Israëlitische Vleeschhal aan de Nieuwe Kerkstraat naar de Lepelstraat 52-54. De firma Vega & Cordozo was daar tot vlak voor de oorlog gevestigd als slagerij ORT en later ook als Poelier ORT. Een van de partners was Obadja Vega (Naarden, 11 januari 1879 – Amsterdam 29 april 1958). David was niet alleen slager, maar ook kunstschilder, reclamemaker, handelde in loterijbriefjes maakte kunstgebitten en vond hij een middel uit die kunstgebitten beter deed vastzetten. In 1939 vertrok David met zijn echtgenote, Samuel en Maurits naar de Ruyschstraat in Amsterdam en vertrok eind 1940 met zijn tweede echtgenote, naar Nijmegen vanwaar zij zijn gedeporteerd. Volgens een lijst met winkels van joodse eigenaren, opgesteld door de Amsterdamse politie in 1940, had dit gezin een winkel in kunstschildersartikelen, adres: Ruyschstraat 118hs te Amsterdam.

Lepelstraat 57 – H. Kater
In 1903 was H. Kater, in koloniale waren, op dit adres gevestigd. Later werd de begane grond de karrenopslagplaats van bakkerij Sternefeld (nummer 75). Het pand werd in 1963 afgebroken.

Lepelstraat 64 – M. da Silva
M. da Silva had op dit adres in 1922 “de ‘s-Gravelandse Bleekerij” gevestigd. Het pand werd in november 1945 gesloopt.

Lepelstraat 70 – Trompetter
Melkhandel Trompetter was hier gevestigd in 1898.

Lepelstraat 71 – J. Dukker
Op dit adres zat in 1922 de machinale brei-inrichting J. Dukker. Het pand werd bewoond door David Dukker (Amsterdam, 3 mei 1844), de zaak behoorde aan zijn zoon Jacob (Amsterdam, 8 september 1887 – Auschwitz, 22 oktober 1942) en schoondochter Sophia Dukker – Theeboom (18 maart 1888 – Auschwitz, 22 oktober 1942). Jacob en Sophia hadden een zoon Samuel (Amsterdam, 22 november 1917 – Auschwitz, 11 november 1942).

Lepelstraat 75 – banketbakkerij Sternefeld
Hier zat in 1936 banketbakkerij S. Sternefeld ORT. De vergunning om brood te verkopen werd voor deze bakkerij op 25 januari 1943 ingetrokken, aangezien het een banketbakkerij betrof, en geen broodbakkerij. Tijdens de 2e Wereldoorlog werd de zaak gedreven door Isaac Sternefeld (Amsterdam, 20 januari 1895 – Bytom, 20 april 1943) en zijn vrouw Truitje van Amerongen (Amsterdam, 16 mei 1898 – Auschwitz, 3 december 1942). Zij hadden twee zoons en een dochter; Simon (Amsterdam, 14 september 1923 – Auschwitz, 12 augustus 1942), Aron (Amsterdam, 7 november 1925 – Midden-Europa, 31 maart 1944) en Rebecca Rijna (Amsterdam, 5 juli 1928 – Auschwitz, 3 december 1942). In 1898 was hier eveneens een banketbakkerij ORT gevestigd, van J. M. Hes.

Lepelstraat 76 – handelsdrukkerij S. Boom & Co
Handelsdrukkerij S. Boom was hier gevestigd in 1892.

Lepelstraat 88 – Vleeschhouwer I. de Haas
In 1901 was op dit adres vleeschhouwer I. de Haas gevestigd.

Lepelstraat 90-1 – Roosje de Groot en Mozes Ferro
Op dit adres maakten Roosje de Groot en Mozes Ferro op 2 april 1943 een einde aan hun leven. Hun verhaal via deze link.

Lepelstraat 92 – Stella Fontaine
Cabaretière Stella Fontaine, een alias van Saartje Canes, woonde hier gedurende een gedeelte van de oorlog.

Lepelstraat 95 – slagerij Sajet
De slagerij waarover Marga Minco spreekt was de bekende slagerij ORT van Vrouwtje Sajet (Amsterdam, 19 april 1882 – Sobibor, 4 juni 1943). Zij woonde op Lepelstraat 95-1.
Vrouwtje was de dochter van Benedictus Hirschel Sajet en Sara Polak. Haar archiefkaart meldt dat ze medewerkster was van de Joodse Raad, waarschijnlijk betrof dat de afdeling vleesvoorziening.

bron:
Minco, Marga. Het bittere kruid (Amsterdam 1957)
Stigter, Bianca, De Bezette Stad, Plattegrond van Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2005) 34, 135
www.familysearch.org, lemma Vrouwtje Sajet (geraadpleegd 21 juni 2015)
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 12 december 1902, advertentie A L Sajet
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 22 september 1922, de ‘s-Gravelandse Bleekerij
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Vrouwtje Sajet
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 4 nov 1927, advertentie E Mozes
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 10 feb 1922, advertentie Dukker
www.joodsmonument.nl, lemma gezin Isaac Sternefeld (geraadpleegd 21 juni 2015),
ibidem, lemma Samuel van Loggen (geraadpleegd 22 juni 2015)
www.wikipedia.nl, lemma Manuel van Loggen (geraadpleegd 22 juni 2015)
stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Samuel van Loggem
stadsarchief Amsterdam, woningkaart Lepelstraat 71
“Advertentie Casseres”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 15-08-1940. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:a0014
“Advertentie Krant-Frankfort”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 15-08-1940. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:a0014
“Advertentie S Boom & Co”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-08-1892. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858571:mpeg21:a0008
“Advertentie Hes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-01-1898. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873299:mpeg21:a0012  
“Advertentie Trompetter”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-05-1898. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873312:mpeg21:a0016
“Advertentie Kater”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 09-01-1903. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874185:mpeg21:a0015
“Advertentie Pelikaan”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 15-08-1940. Geraadpleegd op Delpher op 20-09-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:a0014
oude website joodsmonument.nl, aantal Joodse / niet-Joodse huizen Lepelstraat
Stadsarchief Amsterdam, woningkaarten lemma Lepelstraat 17 – huishoudschool.
verplaatsing huishoudschool in de oorlog: https://geheugenvanoost.amsterdam/page/49715/school-en-ziekenhuiservaringen-van-toen (geraadpleegd 17 oktober 2017)
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Meijer Blitz met dank aan René Bennekers
“Advertentie drukkerij Markus “. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1940/08/15 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 22-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:p003 met dank aan Rene Bennekers
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Markus
Stadsarchief Amsterdam, Joseph Markus, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 535
Stadsarchief Amsterdam, woningkaart Muiderstraat 13, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 236
“Familiebericht Joseph Markus”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1943/03/12 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 22-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318360:mpeg21:p003
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart David Sealtiel Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 719 (met dank aan Rene Bennekers)
Ibidem, woningkaart Lepelstraat 52-2, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 206 (met dank aan Rene Bennekers)
Ibidem, woningkaart Ruyschstraat 118-2, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 309 (met dank aan Rene Bennekers)
Ibidem, archiefkaart Obadja Vega Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 836 (met dank aan Rene Bennekers)
www.joodsmonument.nl, lemma David Sealtiel (geraadpleegd 23 mei 2020)
“Advertentie overname slagerij”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1926/01/01 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 23-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871896:mpeg21:p004

illustratie:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 mei 1916, advertentie halslagersvereeniging
indexfoto lepelstraat © joodsamsterdam.nl, 26 dec 2015
H J Scheltema, Stadsplattegrond 1900 voor algemeen gebruik , Uitgever: Seyffardt, Bron: Bijlage in Amstelodamum (1975). Origineel in Universiteitsbibliotheek Amsterdam op http://www.amsterdamhistorie.nl/kaarten/
“Advertentie Casseres”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 15-08-1940. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:a0014
“Advertentie Krant-Frankfort”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 15-08-1940. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:a0014
“Advertentie Hes”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 28-01-1898. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873299:mpeg21:a0012
“Advertentie Trompetter”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 13-05-1898. Geraadpleegd op Delpher op 02-01-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873312:mpeg21:a0016
“Advertentie Pelikaan”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 15-08-1940. Geraadpleegd op Delpher op 20-09-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:a0014
foto huishoudschool http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/OSIM00003001940 (geraadpleegd 17 oktober 2017)
“COSTUUMKLASSEN OPENBARE HUISHOUDSCHOLEN AMSTERDAM.”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 26-06-1940. Geraadpleegd op Delpher op 17-10-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010663098:mpeg21:a0117
“Advertentie drukkerij Markus “. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1940/08/15 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 22-05-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010861284:mpeg21:p003 met dank aan Rene Bennekers

Laatst bijgewerkt:
23 mei 2020