Camperschool (Joodsche School nr 5)

De eerste keer dat de Camperschool in de kranten te vinden is, is in 1922 toen P. Langendijk, onderwijzer aan die school, eervol ontslagen werd. Dat houdt tevens in dat de school al voor die tijd bestond. De Camperschool was in een gebouw gevestigd op de Sparrenweg 11 dat tevens onder andere namen bekend stond. Of er sprake was van naamswijzigingen of meerdere scholen in één gebouw? 

In februari 1941 was de Camperschool een van de locaties waar men zich diende aan te melden wanneer men van Joodse afkomst was, een van de maatregelen die de bezetter had uitgevaardigd om te registratie van Joden te optimaliseren. In datzelfde jaar verschenen er berichten dat er onderwijsgevend personeel werd overgeplaatst naar andere scholen, de voorbereiding voor het omvormen van de school tot Joodsche School 5. Dat is de school gebleven tot maandag 8 maart 1943, toen werd de Camperschool opgeheven. Het aantal Joodse leerlingen op de verschillende Joodse scholen was inmiddels zover gekrompen (door onderduik of deportatie) dat men zich kon concentreren op een kleiner aantal Joodse scholen.

Het gebouw op de Sparrenweg 11 is afgebroken.

 

 

 

bron:
“Eervol ontslag onderwijzend personeel.”. “Algemeen Handelsblad“. Amsterdam, 01-04-1922. Geraadpleegd op Delpher op 06-05-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010655211:mpeg21:a0083
“Aanmeldingsplicht van personen van Joodschen bloede”. “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad“. ‘s-Hertogenbosch, 09-02-1941. Geraadpleegd op Delpher op 06-05-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010492839:mpeg21:a0114

illustraties:
“Aanmeldingsplicht van personen van Joodschen bloede”. “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad“. ‘s-Hertogenbosch, 09-02-1941. Geraadpleegd op Delpher op 06-05-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010492839:mpeg21:a0114

laatst bijgewerkt:
26 september 2019