Daniël Pimentel

Daniël Pimentel werd op 2 mei 1885 in Amsterdam geboren als zoon van Izaak Pimentel (Amsterdam, 15 december 1853) en Batseba Belinfante (Amsterdam, 11 december 1851) en hij woonde een groot deel van zijn jeugd op de Swammerdamstraat 8. Daniël werd Daan genoemd en wordt beschreven in het boekje Portugusade van zijn neef A. Bueno de Mesquita.

Daniël trouwde op 25 januari 1911 met apothekers assistente Louise (Loutje) Schaap (Amsterdam, 2 mei 1885 – Oegstgeest, 28 oktober 1969) en woonde met haar voor de oorlog op de Van Breestraat 132hs. Ze kregen twee dochters, Beatrice (Amsterdam, 28 november 1913 – 8 november 1997) en de actrice Helena (Amsterdam, 15 januari 1916 – Leiden, 5 augustus 2008).
Loutje wordt omgeschreven als een fijne, tengere vrouw met veel belangstelling voor de beeldende kunsten, toneel en onderwijs. Zij was een van de eersten die het Montessori-onderwijs in Amsterdam propageerden en haar dochters daar ook heen stuurde. Daan was een levensgenieter, met een aanstekelijke vrolijkheid en gulheid. In zijn ‘rijke tijd’ liet hij bij arme Sefardische gezinnen door Mouwes op sjabbatavonden anoniem fruitmanden bezorgen. Daan werkte op de beurs en werd gewaardeerd om zijn intelligentie en onkreukbaarheid.

Tijdens de oorlog kreeg Daniël een aanstelling bij de Joodsche Raad. Hij werkte er bij de Algemene Dienst en had derhalve een Sperre. Daarnaast was op de kaart van de Joodsche Raad aangetekend dat hij op de Callmeyer-lijst stond. Om een onbekende reden werd hij gearresteerd en op 11 mei 1943 in Westerbork geregistreerd, waar hij in Barak 67 – een van de strafbarakken – terecht kwam. Louise werd op 4 november 1943 geregistreerd en kwam in Barak 65 terecht. Huisvesting in Barak 67 barak betekende doorgaans dat men met het eerstvolgende transport naar het oosten zou vertrekken, maar dat gold niet voor Daniël. Op 25 februari 1944 werden Daniël en Louise  gedeporteerd naar Theresienstadt. Ze overleefden het kamp en werden op 8 augustus 1945 ingeschreven op de Leonardostraat 10hs in Amsterdam, in december van dat jaar verhuisde het gezin naar de Vijzelgracht 27-1. Daniël overleed op dit adres op 12 maart 1953.

Na zijn overlijden schreef het Algemeen Handelsblad: ‘Gisteren is, 67 Jaren oud, te zijnen huize te Amsterdam, overleden de heer Daniël Henriquez Pimentel, bekend makelaar in effecten. Bijna 50 jaar lang was hij een zeer geacht en scherpzinnig beursman, alom gewaardeerd om zijn grote beminnelijkheid, tact, openhartigheid en onkreukbaarheid Zijn heengaan laat in de Vereenlging voor den Effectenhandel ongetwijfeld een leegte achter. Maar groter is het gemis voor de ontelbare vrienden, die hij in velerlei milieus telde. Van talloze filantropische instellingen was hij regent of bestuurder, te allen tijde bereid te helpen met raad en daad en met de volle inzet van zijn rijke warme persoonlijkheid’.

 

bron:
Batseba Belinfante, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2177.
Daniel Pimentel, kaart Joodsche Raad via Arolsen Archives, 130304983 – Daniel HENRIQUES PIMENTEL.
Daniel Pimentel, kaart Joodsche Raad via Arolsen Archives, 130353528 – Daniel PIMENTEL.
Louise Schaap, kaart Joodsche Raad via Arolsen Archives, 130305009 – Louise HENRIQUES PIMENTEL SCHAAP.
Louise Schaap, kaart Joodsche Raad via Arolsen Archives, 130353569 – Louise PIMENTEL SCHAAP.
Louise Schaap, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1783.
Daniel Pimentel, Familiebericht. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 13-03-1953. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000042648:mpeg21:p011.
A. Bueno de Mequita, Portugusade (Delft 1988) 59.
Louise Pimentel, Familiebericht. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 30-10-1969. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000034015:mpeg21:p018.
Daniel Henriques Pimentel, Familiebericht. “Het Parool”. Amsterdam, 14-03-1953. Geraadpleegd op Delpher op 09-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010832256:mpeg21:p010.

gepubliceerd:
9 juli 2022

laatst bijgewerkt:
9 juli 2022