Govert Flinckstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Govert Flinckstraat 213-233, een schillenophaler. Augustus 1935. OSIM00004000370

De Govert Flinckstraat is een straat in de Amsterdamse wijk De Pijp, ten zuiden van en parallel aan de Albert Cuypstraat tussen de Amsteldijk en de Ruysdaelkade.

Govert Flinkstraat 92 – Barend Broekman
In 1921 stuurde B. Broekman een ingezonden stuk naar het Nieuw Israëlietisch Weekblad. De inhoud spreekt voor zich:

AMSTERDAM, 21 Februari 1921 Mijnheer de Redacteur!

Ik verzoek U beleefd om plaatsing van onderstaand, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Zondagmiddag stond ik op den motorwagen van lijn 7, richting Rapenburg, toen bij de halte Weteringschans—Museum een heer en een dame wilden opstappen op den bijwagen. De conducteur No. 312, van den motorwagen, die juist zou affluiten, zei tegen mij: „Die stink-Jodin”, waarop ik opmerkte: „Ik ben ook een Jood en het past U niet zulks te zeggen. Wij zijn ook menschen”. Even te voren, bij de halte Marnixstraat— Elandsgracht, wilde een oud besje op de tram stappen, die heel beleefd vroeg: „Och conducteurtje zou U me niet even kunnen helpen?” waarop de conducteur het oude mensch met één hand vastgreep en zoo de tram in heesch en smalend, mopperend tegen mij opmerkte: „Dit zijn mijn klanten”. Een heer, die ook op het achterbalcon van den motorwagen stond, en wiens naam en adres mij bekend is, wil gaarne deze beide feiten mede bevestigen. Gaarne zou ik nu zien, dat deze feiten onder de oogen van de bevoegde autoriteiten kwamen, daar aan dergelijke handelingen een einde moet gemaakt worden. Uw abonné. B. BROEKMAN. Govert Flinckstraat 92, Amsterdam

Barend Broekman (Amsterdam, 1 februari 1883 – Sobibor, 26 maart 1943) had op dit adres een voddenzaak. Hij was gehuwd met Mietje Blits (Amsterdam, – Sobibor, ) en zij hadden drie zoons, David (Amsterdam, – Extern kommando Fürstengrube, , Levie (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Gerrit (Amsterdam, – Sobibor, ). Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op de Eemsstraat 22hs.

Govert Flinckstraat 244hs – Korn- Salomon
Oskar Korn (Rozniatow, 4 september 1894) en Ilse Salomon (Berlijn, – Auschwitz, ) trouwden op 29 januari 1942. Op 22 mei 1942 werd het huwelijk volgens de kaart bij het stadsarchief ontbonden. Volgens de kaart bij de Joodse Raad, waarop Ilse nog wel gehuwd is, woonde de Poolse Ilse ten tijde van de deportatie op de Nieuwe Kerkstraat 107-1. Wat er met Oskar is gebeurd is nog niet achterhaald.

Govert Flinckstraat 251 – rug- en broodzakken PAZO
Om zich voor te bereiden op de deportatie boden tal van ondernemers tijdens de oorlog rug- en broodzakken aan. Lederwarenfabriek PAZO was op dit adres gevestigd. Het was de onderneming van Alexander Papegaai (Amsterdam, – Sobibor, ). Alexander was gehuwd met Gezina Rosetta de Leeuw (Doetinchem, – Sobibor, ) en zij hadden twee zoons; Philip van Gelderen (Arnhem, – Sobibor, ) uit het eerste huwelijk van Gezina en Max Samuel Papegaai (Amsterdam, – Sobibor, ) uit het tweede huwelijk. De eerste man van Gezina, Izaak van Gelderen, ontkwam in 1940 naar de Verenigde Staten.

Govert Flinckstraat 265-1 – gezin Lopes Dias
Hier woonde het gezin van Leendert Lopes Dias (Amsterdam, – Beuthen, ) en zijn vrouw Esther van Beezem (Amsterdam, – Sobibor,

Govert Flinkstraat 286 – Govert Flinckschool
In de volksmond heette deze school de Govert Flinckschool, de eigenlijke naam was School R. Het was een Lagere School der Tweede Klasse (de middenklasse). Nu is het een zangschool en is er een moskee gevestigd.

Govert Flinckstraat 317 – S. Rood
S. Rood was in 1895 zieken- en kraamvrouwenverpleegster en woonde op dit adres.

Govert Flinckstraat 359-2 – gezin Werkendam
Op dit adres woonden Hartog Werkendam met zijn vrouw en schoonmoeder voor en aan het begin van de bezetting.

Govert Flinckstraat 365hs – F. van Coevorden
Mejuffrouw F. van Coevorden was coupeuse en maakte mantelkostuums en mantels en woonde in 1920 op dit adres.

 

bron:
“Advertentie Rood”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1895/09/06 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858447:mpeg21:p008
Claudia Carli,

Illustraties:

laatst bijgewerkt:
24 oktober 2020