Henriette Boas

Henriette Boas werd op 10 oktober 1911 geboren in de Den Texstraat 31 te Amsterdam als dochter van leraar oude talen Marcus Boas (1879) en Judith Snuijff (1883). Henriette was de oudste van vier kinderen, na haar volgden Salomon, Samuel Aäron en Paula Jeannette. Henriette overleed in Amsterdam op 23 juni 2001.

Henriette Boas woonde in een turbulente periode in Amsterdam. Van 1923 tot 1929 bezocht ze het Barlaeus gymnasium. In 1929 zag ze het Paleis voor Volksvlijt afbranden, dicht bij de Den Texstraat op het Frederiksplein. Na het Barlaeus ging ze naar de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 1935 legde ze het doctoraalexamen Oude Talen af, hoofdvak Oude Geschiedenis, bijvakken Latijn en Grieks. In Leiden volgde ze colleges in het Assyrisch. In 1938 promoveerde ze cum laude in Amsterdam. In 1939 legde ze het doctoraalexamen Psychologie af met goed gevolg.
In de 2e Wereldoorlog was ze niet in Nederland maar werkte als omroepster bij de BBC in Londen. Daar bleef ze tot 1947 en vertrok toen naar Palestina, waar ze als journaliste werkte. In november 1951 kwam Henriette Boas terug naar Nederland. Het was de bedoeling dat dit tijdelijk zou zijn, maar ze bleef hier en was correspondent voor The Jerusalem Post en Ha’aretz.

In 1959 begon ze te werken als lerares Klassieke Talen, eerst in Gorinchem, daarna in Den Haag en tenslotte in Amsterdam. Uiteindelijk werd ze lerares in Badhoevedorp.
Henriette Boas is vooral bekend geworden door haar ingezonden stukken in kranten. Ze had een fenomenale feitenkennis en met name over foutieve weergaven van gebeurtenissen in de 2e Wereldoorlog, de Holocaust en de Staat Israël zorgden ervoor dat zij ingezonden stukken schreef om dit alles recht te zetten. David de Jongh maakte een reportage over haar die via deze link te zien is (Ik lees de krant met een schaar).
Henriette Boas was de persoon die journalist Hans Knoop tipte over oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Verder wordt haar werk voortgezet door de Henriette Boas Stichting, en Pauline Micheels schreef haar biografie.
 
 
 
bron:
correctie overlijdensdatum met dank aan I. Boas (email 2 nov 2020)
Stadsarchief Amsterdam, Marcus Boas, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 78
 
gepubliceerd:
25 april 2016
 
laatst bijgewerkt:
14 juni 2021