Hirsch & Cie 1889 – 1970

Sally Berg (1857 - 1924)
Sally Berg (1857 – 1924) door Baruch Lopes de Leao Laguna (1864 – 1943).

Sylvain Kahn, afkomstig uit de Elzas in Frankrijk (Schirrhofen, 17 juli 1857) en Sally Berg (Warburg, Duitsland, 16 januari 1857) werkten als bedienden bij Leo Hirsch in Brussel, toen zij elkaar op veertienjarige leeftijd leerden kennen. Leo Hirsch had een modepaleis in Brussel.
Kahn en Berg werkten zich steeds verder op binnen het bedrijf en kregen plannen om zelf een modehuis op te zetten. Deze plannen bespraken ze met Leo Hirsch, die daar enthousiast voor werd. Hij wilde er ook geld in steken en in 1882 werd aan het Leidseplein Maison Hirsch & Cie. gesticht. Er werd alleen maatkleding verkocht. Het bedrijf draaide goed en de lening van Hirsch kon worden afgelost.
De clientèle werd niet alleen met grote hoffelijkheid, maar ook in het Frans ontvangen en vertroeteld. Die taal was toen in de hogere kringen ‘en vogue‘.

Sylvain Kahn (1857 - 1929)
Sylvain Kahn (1857 – 1929) door Baruch Lopes de Leao Laguna (1864 – 1943).

Het personeel, merendeels Franstalige Belgen, sprak niet alleen de klanten als madame aan, maar deed dit ook onderling. De verkoopsters en verkopers van Hirsch kwamen uit de gegoede burgerij en hadden vaak een middelbare schoolopleiding gehad. Ze vonden het een eer voor het zelfs door het Koninklijk Huis bezochte witte modepaleis aan het Amsterdamse Leidseplein te werken en keken met minachting neer op het personeel van Gerzon en De Bijenkorf.

In 1912 kon een geheel nieuw pand geopend worden, ontworpen door de architect A. Jacot en J. G. Snuijf.
In de crisisjaren ging het niet goed met het bedrijf. Er kwam rond 1936 een opleving maar de bezetter liquideerde het bedrijf. Nakomelingen van Kahn heropenden de onderneming, maar in 1970 moest het definitief de poorten sluiten. Het Hirsch gebouw staat nog steeds op het Leidseplein. (Momenteel het gebouw waar onder andere Apple in gevestigd is).

laatst bijgewerkt:
25 september 2019