Hirsch & Cie 1889 – 1970

Sally Berg (1857 - 1924)
Sally Berg (1857 – 1924) door Baruch Lopes de Leao Laguna (1864 – 1943).

Sylvain Kahn, afkomstig uit de Elzas in Frankrijk (Schirrhofen, 17 juli 1857) en Sally Berg (Warburg, Duitsland, 16 januari 1857) werkten als bedienden bij Leo Hirsch in Brussel, toen zij elkaar op veertienjarige leeftijd leerden kennen.
Kahn en Berg werkten zich steeds verder op binnen het bedrijf en kregen plannen om zelf een modehuis op te zetten. Deze plannen bespraken ze met Leo Hirsch, die daar enthousiast voor werd. Hij wilde er ook geld in steken en in 1882 werd aan het Leidseplein Maison Hirsch & Cie. gesticht. Er werd alleen maatkleding verkocht. Het bedrijf draaide goed en de lening van Hirsch kon na tien jaar worden afgelost.
De clientèle werd niet alleen met grote hoffelijkheid, maar ook in het Frans ontvangen en vertroeteld. Die taal was toen in de hogere kringen ‘en vogue‘.

Sylvain Kahn (1857 - 1929)
Sylvain Kahn (1857 – 1929) door Baruch Lopes de Leao Laguna (1864 – 1943).

Het personeel, merendeels Franstalige Belgen, sprak niet alleen de klanten als madame aan, maar deed dit ook onderling. De verkoopsters en verkopers van Hirsch kwamen uit de gegoede burgerij en hadden vaak een middelbare schoolopleiding gehad. Ze vonden het een eer voor het zelfs door het Koninklijk Huis bezochte witte modepaleis aan het Amsterdamse Leidseplein te werken en keken met minachting neer op het personeel van Gerzon en De Bijenkorf.

Sylvain Kahn trouwde met Julie Berg, de jongere zus van Sally. Ze kregen een groot gezin waarvan veel leden in het familiebedrijf zouden komen. Sally Berg trouwde niet maar ontmoette in de periode van de Eerste Wereldoorlog de Duitser Werner Jentzsch. Die werd zijn levenspartner en woonde na de oorlog met Sally samen.

In 1912 kon een geheel nieuw pand geopend worden, ontworpen door de architect A. Jacot en J. G. Snuijf.
In de crisisjaren ging het niet goed met het bedrijf. Er kwam rond 1936 een opleving. Een grote rol in deze opleving had de uit Berlijn afkomstige couturier Richard Nathan Goetz. Tijdens de oorlog kwam het bedrijf onder twee Verwalters, uiteindelijk liquideerde de bezetter het bedrijf. Nakomelingen van Kahn heropenden de onderneming, maar in 1970 moest het definitief de poorten sluiten. Het Hirsch gebouw staat nog steeds op het Leidseplein. (Momenteel het gebouw waar onder andere Apple in gevestigd is).

laatst bijgewerkt:
16 maart 2020