Hofmeyrstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Bruin, Wieger, Swaager, Nico (1910-1983). Hofmeyrstraat. Oktober 1930. 5293FO000729

De Hofmeyrstraat is een straat in de Transvaalbuurt tussen de Transvaalkade en de Tugelaweg. De President Steynstraat kruist deze straat halverwege. Dit gebied behoorde tot 1896 tot het noordelijke deel van de gemeente Nieuwer-Amstel en werd toen geannexeerd. In 1910 – 1920 werd met de bouw van arbeiderswoningen begonnen, veelal in de stijl van de Amsterdamse School.

Hofmeyrstraat 3-1 – gezin Paur
Op dit adres woonde in 1928 het gezin van Marcus Paur (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Fijtje Weenen (Amsterdam, – Auschwitz, ) met hun kinderen Beppie (Rebecca, Amsterdam, – Sobibor, ), Emile (Elias) en Lena (Helena, Amsterdam, – Auschwitz, ). Emile overleefde de oorlog. Het gezin verhuisde in 1928 naar de Pretoriusstraat 28-2.

Hofmeyrstraat 12hs – tandarts Lien de Vries
Het gezin van tandarts Lien de Vries moest tijdens de oorlog op bevel van de bezetter naar dit adres verhuizen.

Hofmeyrstraat 33-1 – gezin Van Sijs
Op dit adres woonden tijdens de oorlog lompenbewerker Marcus van Sijs (Amsterdam, – Sobibor, ) en zijn vrouw Vrouwtje Croese (Amsterdam, – Sobibor, ). Marcus en Vrouwtje hadden de volgende kinderen: Salomon (Amsterdam, – Auschwitz, ), Meijer (Amsterdam, – Seibersdorf, ), Elkan (Amsterdam, – Auschwitz, ), Mozes (Amsterdam, – Gemeente niet bekend, ), Nathan (Amsterdam, – Hilversum, ), Judith (Amsterdam, – Amstelveen, ), Bloeme (Amsterdam, – Rotterdam, ) en Israël (Amsterdam, – Midden-Europa, ). Bloeme kwam na de oorlog in de Tilanusstraat terecht.

Hofmeyrstraat 33-3 – G. Besemer
G. Besemer was in 1939 secretaris van de Algemeene Nederlandsche Doofstommen en Doovenvereniging ‘Hoop doet Leven’ en woonde op dit adres.

Hofmeyrstraat 38-1 – gezin Verdooner
Tijdens de oorlog woonde hier Max Verdooner (Amsterdam, – Sobibor, ) en zijn vrouw Sara Walg (Amsterdam, – Sobibor, ). Max en Sara hadden een zoon David Salomon (Amsterdam, 12 januari 1942). Max is fineerder geweest in een meubelfabriek, diamantbewerker en was medewerker voor de brooddistributie bij de Joodse Raad. Zoon David overleefde op spectaculaire wijze de oorlog. Hij kon niet mee met het transport omdat hij roodvonk had en ging in onderduik. Na de oorlog werd hij geplaatst bij een pleeggezin.

Hofmeyrstraat 125 – Kraaipanschool
Dit was een van de adressen van de Kraaipanschool.

 

bron:
“Advertentie Paur”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1928/02/24 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 13-03-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858044:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Marcus Paur, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 624
“„HOOP DOET LEVEN””. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1939/09/01 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 13-03-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874587:mpeg21:p003
email Robert Moscou d.d. 2 april 2020
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Max Verdooner Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 846

illustratie:
“Advertentie Paur”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1928/02/24 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 13-03-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858044:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Bruin, Wieger, Swaager, Nico (1910-1983). Hofmeyrstraat. Oktober 1930. 5293FO000729.

gepubliceerd:
13 maart 2020

laatst bijgewerkt:
5 juli 2023