Isaac da Silva

Op  het Singel 342 kreeg Isaac da Silva in 1909 een vergunning voor de verbouwing van het grachtenhuis. De gevel van het pand werd ontworpen door Harry Elte en in 1910 werd de verbouwing gerealiseerd. Op 24 december 1909 werd de eerste steen gelegd door de toen vier jaar oude Elly da Silva. Wie waren dit?

Isaac, die doorgaans Jacques genoemd werd, was aan het begin van de vorige eeuw op dit adres begonnen met een zaak in kaasstremsel en kleursel. Hij werd geboren op 18 maart 1878 in Amsterdam en zijn ouders, Daniel da Silva (Paramaribo, 11 oktober 1850 – Amsterdam, 14 april 1921) en Rachel Spinoza Catella kwamen uit Paramaribo. Op 16 augustus 1904 trouwde Jacques met Louise (Wies) Korijn (Amsterdam, 17 september 1878), de dochter van Eduard Gerard Korijn (21 januari 1844) en Lea Duijts (18 december 1847) en nichtje van Louis Korijn. Wies was een van de acht kinderen.
Wies en Jacques kregen hun dochter Elly (Rachel Helene) op 30 juni 1905 en op 10 november 1907 kwam dochter Anna Jacqueline ter wereld.

De zaak
Isaac heeft een lange tijd in kaasstremsel en kleursel, maar is later makelaar geworden vanaf ditzelfde adres. De eerste keer dat dit als zodanig te vinden is in de kranten is in een advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad in december 1930, wanneer hij de bovenhuizen van de Nieuwe Kerkstraat 102 en 104 verkoopt. De laatste advertentie van deze makelaardij die terug is te vinden dateert van oktober 1939. Tijdens de oorlog is het onduidelijk wat er met het gezin is gebeurd. Elly en Anna, de dochters, waren gemengd gehuwd en dit heeft hen waarschijnlijk beschermd. De ouders, Isaac en Wies, zijn wel terug te vinden in lijsten van mensen die uit de concentratiekampen terug kwamen. Waar ze verbleven hebben en wanneer ze daar terecht zijn gekomen is vooralsnog onbekend.  Weet u meer, mail ons.

De kinderen
Rachel Helene (Elly) werd apothekersassistente. Gedurende de oorlog verbleef ze in Amsterdam en op 28 juni 1939 trouwde ze met Willem Keijman (Rotterdam, 15 februari 1909). Op 22 juni 1945 scheidden ze. In 1985 woonde ze in De Bilt.
Anna Jacqueline werd onderwijzeres en woonde in de oorlog in Amsterdam en trouwde op 18 juni 1941 met Cornelis Hermanus Gerardus Brinkbok (Amsterdam, 23 juli 1882). Op 22 april 1958 gingen zij voor zesenhalf jaar naar Suriname. Vader Jacques was daar ook toen hij overleed. Het echtpaar kwam terug naar Nederland in 1964. Cornelis en Anna hadden twee dochters; Sylvia Diana (Amsterdam, 14 januari 1945) en Cornelia Henriëtte (Amsterdam, 21 februari 1946). Anna overleed op 26 mei 1977. Ze woonde toen op Daalwijk 202 in Amsterdam.

Noten
Moeder Wies overleed op 20 september 1953 in Amsterdam. Vader Jacques op 28 maart 1960 in Paramaribo.
Daniel da Silva, de vader van Isaac, was in Paramaribo geboren en overleed in Amsterdam. Zijn vader, Isaac Jacob de Silva Pereira, werd op zee geboren en overleed in Paramaribo. Daarvoor kwam de familie uit Amsterdam.
Samuel Jacob da Silva, burgemeester van Oostvoorne, was een neef van Jacques da Silva (de vader van Jacques (Isaac) was Daniel de Silva Curiël en dat was een broer van Jacob Isaac de Silva Curiël, de vader van Samuel Jacob).

 

bron:
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Isaac da Silva, Anna Jacqueline da Silva, Rachel Helene da Silva
www.dutchjewry.nl, lemma Louise Korijn, Eduard Gerzon Korijn, Gerzon Korijn (geraadpleegd 27 juli 2017),
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 12-12-1930. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858647:mpeg21:a0075
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-08-1938. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874638:mpeg21:a0031
www.geneanet.org, lemma Isaac Jacob da Silva Pereira (geraadpleegd 27 juli 2017)
met dank aan Rene Bennekers
vermelding Isaac da Silva en Louise da Silva – Korijn in JCC Braun.

illustraties:
Eerste steen Singel 342 met dank aan Rene Bennekers, met dank voor het bijwerken.

gepubliceerd:
26 juli 2017

laatst bijgewerkt:
25 september 2019