Josua Messias

messiasJosua Messias en zijn vrouw Pollij Messias-Snapper hadden een horlogewinkel. Deze zaak heeft op verschillende locaties in de stad gezeten. Een van de meest opvallende locaties was die op de Damstraat, waar Jos Messias een gigantische (en goed lopende) klok had laten aanbrengen op de gevel van zijn pand (foto).

Josua Messias werd in Amsterdam geboren op 3 juni 1875 als zoon van Jacob Messias en Esther Espinoza. Het was een gezin met acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. Op 7 mei 1909 verhuisde Josua naar de Nieuwe Herengracht 69. Hij trouwde op 17 augustus 1910 met Pollij (Pauline) Snapper, die in Amsterdam geboren werd op 2 augustus 1871 als dochter van Emanuel Snapper en Ester Gomperts. De choeppa (huwelijksinzegening) werd gehouden in het feestgebouw van Artis.
Op de Nieuwe Herengracht 69b komt de eerste vestiging van zijn bedrijf.
messias3Op 9 maart 1928 ging het bedrijf, en het gezin, naar de Damstraat 38.
In mei 1933 verhuisde hij zijn bedrijf van de Damstraat 38 naar de Utrechtsestraat 65, op 5 mei 1937 verhuist men naar de Utrechtsestraat 12. Het gezin Messias woont aan het begin van de oorlog op de Weteringschans 121hs, daar zijn ze op 19 mei 1938 naartoe verhuisd.
Op 22 april 1911 kregen Pollij en Jos hun dochter Esther. Esther overleefde de oorlog en overleed in mei 2000. Op 18 juni 1912 kregen zij hun tweede dochter Mary, die eveneens de oorlog overleefde en in 1998 overleed.
Josua en Pollij overleefden de oorlog niet, zij werden vermoord in Auschwitz op 19 november 1943.

 

 

 

Synagoge Den Helder
messias4messias2en:
In het verslag van de vorige week, door mij ingezonden, heeft eea klein verzuim plaats gevonden, hetwelk ik thans wil herstellen. De geleverde klok door den uurwerkmaker, Jos. Messias, N. Heerengracht Amsterdam, muntte uit door buitengewone constructie. De techniek van het uurwerk was als volgt samengesteld. Omdat gewoekerd moest worden met de ruimte, waar het uurwerk geplaatst moest worden, was het noodzakelijk het voorover te bouwen zoodat men zelfs er vlak onderstaand zien kan, hoe laat het is: De wjjzerverzettting, opwinding en reguleerinrichting bevindt zich op de achterzijde en is deze zoo ingericht, dat deze door den meest onbevoegde kan behandeld worden. Voor dat doel bevindt zich een kleine wijzerplaat op de achterzijde. Het door den heer M. G. Oudkerk geschonken kostbare cadeau wordt nog ieder moment bewonderd.

 

 

 

bron:
familiebericht, Algemeen Handelsblad, 2 aug 1910.
krantenartikel Den Helder uit Nieuw Israelietisch Weekblad, 18 okt 1918 en 25 okt 1918.
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart, persoonskaart
www.maxvandam.info, josua messias en pollij snapper (geraadpleegd 14 okt 2014)

illustraties:
midden: Nieuw Israelitisch Weekblad, 18 okt 1918
rechtsboven: Algemeen Handelsblad, 25 mei 1933
daaronder: Algemeen Handelsblad, 21 okt 1924
daaronder: De Sumatra Post, 3 feb 1930.

Laatst bijgewerkt:
15 september 2019