Utrechtsestraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Jager, A. (uitgever), Gebroeders Douwes (uitgever), De Utrechtsestraat gezien vanaf de Prinsengracht naar het Rembrandtplein met links het hoekhuis Utrechtsestraat 102 en rechts nummer 117, 1877, 010005000443

De naoorlogse afbraak van de Weesperstraat, liefkozend in het Jiddisj Wazepergas genoemd, wordt zelfs nu nog gezien als een groot verlies aan Joods cultureel erfgoed. En dat is het ook.
De Weesperstraat van nu is niet te vergelijken met die van toen. Die van toen leek op de Utrechtsestraat, qua breedte en sfeer, maar was volkser en eenvoudiger.
De Utrechtsestraat ligt niet in de traditionele Joodse buurt. Maar hoe zit het dan met de Joodse geschiedenis van deze straat? Houdt die geschiedenis op bij – wat velen nog herinneren – Mouwes, die er tot ver na de oorlog gevestigd was? Een speurtocht langs meer dan een eeuw Nieuw Israëlietisch Weekblad en andere bronnen geeft een goed beeld van de Joodse geschiedenis van de Utrechtsestraat.

utrechtsestraat6
6

Utrechtsestraat 4 – J. C. Timrott
J. C. Timrott vestigde in 1911 zijn corsetten-magazijn op de Utrechtsestraat 4 en adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. In 1928 verhuisde het bedrijf naar nummer 43. Johannes Cornelus Timrott (1862-?) was niet Joods maar had een grote Joodse clientèle. Zoon Johannes Cornelis Timrott (1888-1975) was toneelspeler en acteerde onder meer in Bleeke Bet (1923).

utrechtsestraat6contentUtrechtsestraat 6 – restaurant Content

Volgens een advertentie uit 1936 was vanaf 14 januari 1933 op dit adres het restaurant ORT (dus koosjer) Content gevestigd. Dit duurde tot begin september 1937, toen werd het restaurant verplaatst naar Utrechtsestraat 44. In 1932 had B. A. van Praag op dit adres zijn lunchroom annex boterrestaurant en was er op dit adres ook een Joods restaurant gevestigd. Het restaurant van Content zat ook op de Middenweg 55a.

Utrechtsestraat 7 – W. Goedhuis jr.
Of chocolatier W. Goedhuis was geen Joodse zaak, wel adverteerde deze zaak in het Nieuw Israëlietisch Weekblad om de Joodse klanten een goed Joods nieuwjaar te wensen. Goedhuis verkocht in 1898 chocolade- en dessertartikelen.

10
10

Utrechtsestraat 10 – tandtechniek Blitz
In de jaren voor de oorlog had Jacques Blitz (Jacob Blits; Amsterdam, 29 december 1903 – Sobibor, 30 april 1943) op Utrechtsestraat 10 een moderne inrichting voor tandtechniek. Jacob was gehuwd met Roosje Swaab (Amsterdam, – Sobibor, ) en zij hadden een dochter Evalina (Amsterdam, – Sobibor, ). In het begin van de oorlog woonde het gezin op de Amstel 105-1.
Eerder, in 1913, was Joseph Roesgen hier gevestigd als byoutier-joaillier (juwelier).

Utrechtsestraat 12 – tandarts Content
Tandarts E. E. Content zat (1903) op dit adres en vervaardigde tevens kunsttanden en -gebitten.

Utrechtsestraat 12 – Messias
Horlogier Messias verhuisde zijn zaak in mei 1937 van de Utrechtsestraat 65 naar de Utrechtsestraat 12. Het bedrijf bleef hier een jaar zitten.

Utrechtsestraat 14 – slagerij Prins
In het begin van de twintigste eeuw was op dit adres de slagerij ORT van A. M. Prins gevestigd. Zie ook de advertentie op deze pagina. Voordat deze slagerij er gevestigd was, was er een ander Joods bedrijf gevestigd en wel in 1893 de spiegel- en lijstenfabriek van B. Cohen. Deze vestiging betrof een filiaal, de hoofdvestiging was op de Jodenbreestraat 26.

chocolateriesuisseUtrechtsestraat 14 – chocolaterie Suisse
M. S. Weijl had op dit adres in 1903 een chocolaterie gevestigd. Michel Simon Weijl (Den Haag, 3 januari 1853 – Amsterdam, 2 maart 1932) was de eigenaar en hij was gehuwd met Geertruida Betje Mirjam de Leeuw (Rotterdam, 6 augustus 1854 – Amsterdam, 11 maart 1929).

Utrechtsestraat 16 – Dameshoeden Pool
Hier was dameshoedenzaak Pool (vermoedelijk Hartog Pool, Liverpool 8 december 1891) gevestigd.

Utrechtsestraat 16 – Maison de Luxe
Maison de Luxe adverteerde in 1903 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en wenste ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar haar clientèle veel heil en zegen.

Utrechtsestraat 16 – redactie antisemitisch blad De Doodsklok
Geen Joodse geschiedenis maar het tegenovergestelde. Maar dit stuk geschiedenis kan niet ongenoemd blijven. De redactie van De Doodsklok, volksblad bij de opruiming van het Jodendom was in de Tweede Wereldoorlog hier gevestigd. In hetzelfde pand zat in dezelfde tijd op de begane grond de Joodse dameshoedenzaak Pool en op tweehoog woonde in 1941 het Joodse gezin Soep.

Utrechtsestraat 16-2 – gezin Barend Soep
Op tweehoog woonde het gezin van diamantbewerker Barend Soep (Amsterdam, – Schoppinitz, ) en zijn vrouw Judith Beugeltas (Amsterdam, – Auschwitz, ). Judith en Barend hadden een zoon Leonard (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Utrechtsestraat 18 – Modelhuis Ratjari
Vanaf ca. 1937 is deze zaak in advertenties terug te vinden. De zaak was van Clara (Clairy) Pool (Amsterdam, 30 oktober 1917) en Wolf van Beetz (Amsterdam, 12 mei 1912 – Auschwitz, 19 juli 1942). Clara en Wolf hadden een zoon Harry, die met zijn moeder de oorlog overleefde. Op Clara’s kaart bij de Joodse Raad is met potlood aangetekend dat zij met kind in België was.
Vlak voor de oorlog woonde het gezin op de Weesperzijde 120-2, tijdens de oorlog op de Linneausparkweg 50-1. De zaak kwam tijdens de oorlog onder een Verwalter (zaakgelastigde). Deze Verwalter, Frits Jansen, adverteerde gedurende de gehele oorlog met het bedrijf in de kranten en verschillende keren, zoals op 28 april 1944, zelfs in Storm, blad der Nederlandse SS.
Na de oorlog kon Clara de zaak voorzetten en woonde met haar zoon op Utrechtsestraat 18hs. Volgens een advertentie verloofde Clara in augustus 1946 zich met Simon Brommet, dit werd geen huwelijk. Op 23 december 1949 hertrouwde Clara met Wilhelm Ryszard Reben (Lodz, 14 oktober 1924) en kreeg met hem een zoon Emil Ronald.
In 1953 volgde er een opheffingsuitverkoop waarvan er twee advertenties zijn, een op Utrechtsestraat 53, een op Utrechtsestraat 18. In 1953 emigreerde het gezin naar Montreal.

Utrechtsestraat 20 – Opticien Van Rooyen
Op Utrechtsestraat 20 was sinds 1894 opticien Van Rooyen gevestigd. Er is nog niet veel bekend over deze opticien, wel adverteerde hij in Het Joodsch Weekblad gedurende de oorlog. Waarschijnlijk was deze zaak al eerder overgenomen door Louis de Liever, die op dit adres gevestigd was en opticien was. Het is mogelijk dat hij toen voor de zaak de naam Van Rooyen heeft aangehouden.

utrechtsestraat27Utrechtsestraat 27 – B. W. Siemons
B. W. Siemons had op dit adres in 1909 een zaak in huishoudelijke artikelen.

Utrechtsestraat 30 – Lorjé
Kantoorboekhandel Lorjé was gevestigd op Utrechtsestraat 30. Meer via deze link.

bruckmannutrechtsestr

Utrechtsestraat 30 – Brückmann
Nog steeds prijkt de naam Brückmann op Utrechtsestraat 30, hetzelfde pand als Lorjé. Lees hier verder over Brückmann.

Utrechtsestraat 33 – L. A. Cohen
Tandarts L. A. Cohen had een praktijk op dit adres aan het einde van de negentiende eeuw. Het adverteerde met vullingen zonder pijn en kunsttanden voor ƒ 1,50 (met goud ƒ 2,50).

Utrechtsestraat 33 – J. Rotschild en Arts
Op 1 juli 1933 opende J. Rotschild en Arts op dit adres een tandheelkundige kliniek.

utrechtsestraat33korn
familie Korn

Utrechtsestraat 33 – Maison Korn
In 1957 vestigde kapsalon Maison Korn zich hier. Deze kapper bleef tot 1970 hier gevestigd. In 1947 opende deze kapper een zaak in de Jodenbreestraat waar men tot 1957 gevestigd bleef. De foto werd gemaakt op de laatste dag van de kapsalon. De eigenaren waren Izak Korn (Plonsk, 12 november 1900 – Amersfoort, 21 november 1979) en Rebecca Korn-Kleerekoper (Amsterdam, 18 januari 1914 – Amsterdam, 19 december 2007).

Utrechtsestraat 34 – Magazijn Eureka
In maart 1910 adverteerde dit magazijn in het Nieuw Israëlietisch Weekblad met koffie, thee en cacao.

Utrechtsestraat 35 – boekhandelaar Reynet de la Rue
P. H. J. Reynet de la Rue was boekhandelaar op dit adres en adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad voor een hulp. Paul Henri Jean Reynet de la Rue (Alkmaar, 11 februari 1839) was geen Joodse boekhandelaar.

Utrechtsestraat 36 – Kopieer inrichting Cauveren

Heropening 1930
Salomon Cauveren zette zich ook in voor Bachoerei Mewakshij Jauser en het Trenshuis en zorgde jarenlang voor het maandblad van deze scholen. In 1930 stond er:
‘N.V. CAUVERENS SCHRYFMACHIHEHANDEL. Utrechtschestraat 36. Zaterdagavond 3 Mei ll. 8.30 heropende de Fa. Cauveren haar geheel volgens de eischen des tijds ingerichte zaak, welke een algeheele restauratie heeft ondergaan. De gevel bevat nu twee etalages, welke dien avond meer met bloemen gevuld waren, dan met schrijfmachines. Een schitterende verlichting trok veel kijkers, die allen hun bewondering uitspraken over hetgeen ze te zien kregen. Het volledige Bestuur was volgens uitnoodiging bij de heropening tegenwoordig en sprak den wensch uit, dat de zaak steeds meer in bloei moge toenemen. Jongens en meisjes; gaan jullie morgen even de Utrechtschestraat door en dan loop je nr 36 even binnen en feliciteert daar de Familie Cauveren, die wij ook steeds meer succes toewenschen.’
S. Cauveren

Op nummer 36 was in de jaren voor de oorlog de kopieerinrichting en Vulpenhuis van S. Cauveren gevestigd. Deze werd geleid door Salomon Cauveren (Amsterdam, – Sobibor, ) en zijn vrouw Anna de Vries (Amersfoort, – Amsterdam, ).

cauverenutrechtsestr
Illustratie uit Het Joodsch Weekblad van eind oktober 1941.

Hun dochter Betsie (Amsterdam, – Midden-Europa, ) trouwde in 1940 met Leser Izak Cohen (Coevorden, – Midden-Europa, ) en ging naar de Daalweg 52 in Enschede, waar ze een dependance stichtte van de kopieerinrichting. Leser was boekhouder bij de Joodse Raad in Enschede. Leser en Betsie kwamen in Midden-Europa om in 1944 en 1945. Salomon en Anna hadden nog twee kinderen; Jonas (Amsterdam, – Dachau, ) en Sara Selly (Amsterdam, – Ravensbrück, ).

patisseriefrancaiseUtrechtsestraat 37 – Patisserie Française
In 1896 was de koosjere banketbakker Patisserie Française op dit adres gevestigd. Het bedrijf stond onder toezicht van de opperrabbijn en werd gevoerd door E. Meijnders en E. van Laar.
Het bedrijf bestond op dit adres in ieder geval al in 1893 en de heer Eduard S. van Bloeme voerde er als confiseur de scepter.

Utrechtsestraat 39 – broodbakker De Haan
A I de Haan & Co hadden op dit adres in 1904 een filiaal van hun broodbakkerij (en Matzefabriek) ORT.

Utrechtsestraat 39 – Muziek Hamburger

Abraham Hamburger (Tiel, 20 maart 1853 – Amsterdam, 26 februari 1926) had in 1910 hier De Nieuwe Muziekwinkel, met een groot assortiment muziekinstrumenten, snaren en spreekmachines en grammofoonplaten. Abraham was gehuwd met Sophia Cahen (Den Haag, 6 september 1855 – Amsterdam, 13 februari 1935) en zij hadden twee dochters; Dora (Amsterdam, – Sobibor, ) en Charlotte Fanny (Delft, – Sobibor, ).

Utrechtsestraat 39 (58) – familie Davids

Aan het einde van 1925 gingen Heintje, Hakkie en Rika David wonen en hun moeder Francina Terveen. Heintje David stond bekend onder haar artiestennaam Heintje Davids, de zus van Louis Davids.

Utrechtsestraat 39hs – Muziek Gomperts.
Daniel Eliazer Gomperts had hier zijn zaak in muziekinstrumenten in 1941.

Utrechtsestraat 41 – Van Gelder Fréres.
Onder de naam Van Gelder Fréres was hier in 1903 een behangerij, stoffeerderij en een bedrijf in ameublementen gevestigd.

Utrechtsestraat 41 – H. Fekete.
H. Fekete adverteerde in 1910, compleet met Hebreeuwse teksten, als het goedkoopste damesconfectie magazijn in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Waarschijnlijk was H. Fekete Herman Fekete (Dicsoszentmarton, 3 juni 1869 – Sobibor, 5 maart 1943). Hij was gehuwd met Louise de Vries (Krefeld, 31 mei 1877 – Sobibor, 5 maart 1943) en aan het begin van de oorlog woonde zij in Den Haag, op de Nobelstraat 7a.

Utrechtsestraat 41a – Meijers Modebazar
Op nummer 41a was in 1905 Meijers Modebazar gevestigd.

Utrechtsestraat 42bv – Rebecca de Groot
Op dit adres woonde naaister Rebecca de Groot (Amsterdam, 5 oktober 1918), dochter van Samson de Groot (Rotterdam, 21 februari 1880) en Margaretha Pimontel (Amsterdam, 1 juli 1879). Rebecca trouwde op 29 mei 1941 in Westerbork met de Duits-Joodse vluchteling en kleermaker Heinrich Bontscheck (Bjelsk, Polen, 15 november 1912). Rebecca en Heinrich kwamen in Auschwitz terecht, waar Rebecca op 19 november 1943 werd vermoord. Heinrich werd een Kapo in Auschwitz. In 2018 werd een boek over Heinrich gepubliceerd, van Kleermaker tot Kapo. Bontscheck overleefde de oorlog.

Utrechtsestraat 43 – stoomverwerij en chemische wasscherij
hamvanfputrechtsestraat
Voordat goudsmid Mesquita (zie hieronder) op dit adres gevestigd was, was het een stoomverwerij en chemische wasserij van Ferdinand Philip van Ham (Breda, 10 februari 1805) en zijn vrouw Nicolasina Koetzer (Den Bosch, 31 oktober 1851). Ze waren gespecialiseerd in het uitstomen van onder andere de taliettot (gebedskleden). Ook voordat Mesquita hier was gevestigd, vestigde in 1928 firma J. C. Timrott, corsettenmagazijn, zich hier. Zij waren eerder gevestigd op nummer Utrechtsestraat 4.

Utrechtsestraat 43 – Goudsmit Mesquita
David Gomes de Mesquita was een goudsmid met een winkel op de Utrechtsestraat 43. In de oorlog hielp hij vrienden en bekenden aan een onderduikadres, zoals Betty Kok. Zelf overleefde hij de oorlog niet, hij werd vermoord in Auschwitz op 31 januari 1944. David woonde op Sarphatipark 135-II. Op de foto onder de winkel van David op de Utrechtsestraat, en de situatie nu, de winkel was onderdeel van restaurant Sluyzer, een bekend restaurant in Amsterdam die er tot 2022 gevestigd was.

Utrechtsestraat 44 – drukkerij Joachimsthal
Deze drukkerij bestaat al sinds 1870 en was van oorsprong gevestigd in de Jodenbreestraat. Het was een Joods bedrijf en naast een drukkerij was het ook een boekhandel en een uitgeverij. Jarenlang werd het Nieuw Israëlietisch Weekblad door Joachimsthal gedrukt.
In 1954 vestigde deze drukker zich in de Utrechtsestraat. Er hebben zich wat fusies rond het bedrijf voltrokken en nu richt men zich voornamelijk op familiedrukwerk dat men op een traditionele wijze drukt. In 2019 is de zaak naar de Kerkstraat 389 verhuisd.

Advertentie uit de REOR gids van 1941

Utrechtsestraat 44 – Brood en Vlees Content.
Al voor de oorlog, vanaf begin september 1937 tot zeker In 1941 was Efraim Content en zijn vader Jacob Content (Amsterdam, – Auschwitz, ) op dit adres gevestigd en deze zaak verkocht brood en vlees en was een restaurant. Het bedrijf was aangesloten bij REOR.

Utrechtsestraat 45 – A. en S. Menist
Op dit adres was (1928) het Herenhoeden en -modemagazijn van A. en S. Menist hier gevestigd. Er was ook een filiaal op de Nieuwendijk 90.

Utrechtsestraat 49-1 – groothandelaar in porselein Jacob Jacobs
Aan het  begin van de oorlog woonde hier de handelaar in porselein Jacob Jacobs (Den Helder, – Auschwitz, ) en zijn vrouw Mietje Velleman (Leeuwarden, – Auschwitz, ).

Utrechtsestraat 50 – David Worms & Zn.
Aan het einde van de negentiende eeuw zat David Worms (Amsterdam, 1 augustus 1824) en Zoon op dit adres en zij verkochten gasornamenten, geëmailleerde goederen, keukengereedschap, borstel- en nikkelwerk en huishoudelijke artikelen.

Utrechtsestraat 50 – De Stad Berlijn
utrechtsestraat50Op 26 september 1904 opende hier “De Stad Berlijn”, een kledingzaak. Ook deze zaak adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

1907

Utrechtsestraat 53 – lederwaren Pa en Ma
In 1904 was hier de zaak van Melle Pama gevestigd, gespecialiseerd in lederwaren. Melle Pama (Rotterdam, 23 mei 1876) adverteerde regelmatig in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Hij was van 1901 tot 8 april 1914 getrouwd met Katharina (Catharina) Frederike Jüng (Amsterdam, 9 september 1869 – Amsterdam, 31 mei 1947). Vanaf 30 april 1914 was Melle gehuwd met celliste Bertha Belinfante (Amsterdam, 27 februari 1880 – Amsterdam, 23 februari 1933). In 1910 was er een filiaal van deze zaak in de 1e van Swindenstraat.

Utrechtsestraat 54 – slagerij Stibbe
In de jaren voor de oorlog had David Stibbe een Vleeshouwerij en Worstfabriek ORT op Utrechtsestraat 54.

Utrechtsestraat 55 – dokter Pinkhof
H. Pinkhof was arts en hij woonde op dit adres. In 1886 trad hij toe als geneeskundige tot de vennootschap Nieuw Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam en Nieuwer Amstel.

Utrechtsestraat 56 – Pitje Patje Poe
Wie er achter deze sigarenhandel zat is niet in de advertentie uit 1896 te zien, vanaf toen was de zaak gevestigd op Halvemaansteeg 1, daarvoor op dit adres.

Utrechtsestraat 56 – De Vier Vriezen
In het begin van de vorige eeuw adverteerde damesmodezaak De Vier Vriezen frequent in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. De zaak werd gedreven door vier broers-firmanten De Vries, die hun zaak vanuit Hoorn ook naar Amsterdam brachten. De leiding van het bedrijf lag in handen van Martijn de Vries (Hoorn, 6 februari 1875). In de loop van de jaren werd het bedrijf een naamloze vennootschap en werden de vestigingen, behalve de moedervestiging in Hoorn, afgestoten. Zo ook de Amsterdamse vestiging. Martijn de Vries overleed in maart 1931. Toen het bedrijf in Amsterdam werd afgestoten werd het overgenomen door dhr. De Winter, die in januari 1929 dit bedrijf ophief.

Utrechtsestraat 56hs – japonnenzaak Jacobson
Mozes Jacobson (Haarlem, 3 augustus 1900 – Sobibor, 16 juli 1943) en zijn vrouw Adriana Jacobson – Sarlui (Amsterdam, 5 mei 1894 – Auschwitz, 31 januari 1944) hadden hier hun japonnenzaak.

Utrechtsestraat 57 – lederwaren Speijer
Barend Speijer had op dit adres een lederwarenzaak tot augustus 1909. Toen werd de zaak verplaatst naar de Vijzelstraat 4.

Utrechtsestraat 58 – A la taille Elegante, Magasin de Corsets Français
Vanaf 1910 werd hier ‘A la taille Elegante, Magasin de Corsets Français’ gevestigd, een zaak in korsetten dat tot die tijd vanaf 1886 op de Halvemaansteeg 19-21 gevestigd was. De zaak werd gevoerd door S. J. Terveen en werd in 1922 hernoemd in Maison de Corsets. Samuel J. Terveen (Amsterdam, 20 november 1854) was de eigenaar. Er werden Franse dames- en kindercorsetten verkocht.

keizersgracht707
Keizersgracht 707

Utrechtsestraat hoek Keizersgracht 707 en 709 – Parisiana
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 6 mei 1904 – ‘De heer H. W. Schouten, annonceert de opening van een geheel nieuw naar de eischen des tijds ingericht schoenmagazijn aan de Utrechtschestraat hoek Keizersgracht, ontworpen door den heer Louis Mohrmann. De grootste sorteering van alle bestaand schoenwerk alsook in de fijnste kwaliteiten zijn daar voorhanden, terwijl de prijzen zeer billijk gesteld zijn. Den ondernemer zij een ruim debiet toegewenscht’.

Dit opvallende hoekpand, ontworpen door Louis Guillaume Mohrmann (Workum, 16 juli 1866 – Maarsseveen, 6 oktober 1922) is hiermee in opdracht van een Joods bedrijf neergezet en behoort daarom tot het Joods Amsterdamse erfgoed.
In 1931 werd de schoenenzaak van Schouten aangekocht door de gebroeders Plotske.

Utrechtsestraat 62 – Bazar van Ongeregelde Goederen
De gebroeders Van Dijk opende hun Bazar van Ongeregelde Goederen op het Rembrandtplein 5 in mei 1905 en meldde in hun advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad dat ze voorheen op dit adres waren gevestigd. Voor Van Dijk zaten hier onder andere een kruidenier en een vleeshouwerij.

Utrechtsestraat 65 – Horlogier Messias
Horlogier Messias verhuisde zijn zaak in mei 1933 van de Damstraat 38 naar de Utrechtsestraat 65. Het bedrijf bleef hier gevestigd tot 1937.

utrechtsestraat68
68

Utrechtsestraat 68 – I. D. Davids & Zonen
I. D. Davids en Zonen waren opticiens en in 1911 gevestigd op dit adres.

Utrechtsestraat 99 – Sal Snijder
Rond 1917 woonde hier de violist Sal Snijder. Hij verzorgde vioollessen vanaf dit adres.

Utrechtsestraat 72 – Zeehandelaar
In 1911 was hier de firma Zeehandelaar gevestigd, een vleeshouwerij (slager). Zeehandelaar leverde aan verschillende andere slagers.

mouwes2Utrechtsestraat 73 – Mouwes
Het is voor -met name- gelovige Joden belangrijk om koosjer te eten.
Voor de oorlog waren er in Amsterdam 40 koosjere slagers; nu zijn er nog twee. Er waren verschillende winkels waar koosjer eten verkocht werd. Om nú koosjer eten te kopen kan men naar een aantal supermarkten. Zo heeft een grote supermarkt op het Gelderlandplein, de Beethovenstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal een behoorlijke sortering.
Tot 1992 zat in de Utrechtsestraat een winkel voor koosjere levensmiddelen. Dat was Mouwes. Meer over deze zaak via deze link.

nouveauteutrechtsestraat

Utrechtsestraat 73 – Simon Stranders
Voordat Mouwes hier zijn zaak had zat Simon Stranders hier rond 1900 met een modemagazijn. Ook dit was een Joodse zaak en heette “De Nouveauté”. Zijn dochter, E. Stranders, had hier een atelier. De advertentie dateert van 1903.

utrechtsestraat77Utrechtsestraat 77 – Flora Goudstikker
Aan het einde van de negentiende eeuw zat op nummer 77 de mantelzaak van Flora Goudstikker. Flora Goudstikker had, voor ze zich in Amsterdam vestigde, een mantelzaak op de Rue Richer 12 te Parijs. Helemaal aan het einde van de eeuw was Flora al niet meer op de Utrechtsestraat gevestigd, maar had haar zaak op de Weteringschans 144. In 1897 hield ze daar een opheffingsuitverkoop. Flora werd op 4 april 1835 in Den Bosch geboren. Ze trouwde met Israël Cohen en samen kregen ze vier kinderen, Emile (5 augustus 1863 – Sobibor, 28 mei 1943), Deborah (1862), Henriette (27 mei 1870) en Maria.

goudstikkerflorautrechtsestraat

Utrechtsestraat 77 – Maison la Couronne
In 1902 zat hier een zaak in dames- en kinderhoeden. Zij adverteerden in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Utrechtsestraat 79 – mevrouw Content
Aan het einde van de negentiende eeuw woonde op dit adres, volgens haar advertenties, madame Content – Duitz. Zij verzorgde knip- en naaicursussen volgens de Weener en Franse coupe.
Charlotte Duitz werd op 18 augustus 1863 in Weesp geboren als dochter van Jacob Duitz en Josina de Jong. Ze trouwde met Lion Juda Content en het echtpaar kreeg vijf kinderen; Jacob (Amsterdam, 8 februari 1888 – Amersfoort, 6 november 1942), Josina Carolina, (Amsterdam, 12 augustus 1889), Jonas (Amsterdam, 6 januari 1892 – Auschwitz, 31 januari 1943), Josua (Amsterdam, 1893) en Carolina (Amsterdam, 1895). Moeder Charlotte overleed op 22 juni 1923.

Utrechtsestraat 79 – Maison Neustadt
In december 1904 opende op dit adres een filiaal van Maison Neustadt, een dameskapper en manicure. In 1901 was deze zaak al gevestigd op de Nieuwe Herengracht 54.

Utrechtsestraat 79 – J. B. van Geldere
In hetzelfde pand was in 1893 de Dentiste J. B. van Geldere gevestigd. Daar kon men een kunstgebit laten aanmeten, maar ook tandenborstels, tandwaters en dergelijke waren er verkrijgbaar. Joseph Benjamin van Geldere (Amsterdam, – Sobibor, ) was gehuwd met Sara de Jong (Delft, 12 september 1863 – Amsterdam, 7 november 1936). Joseph hertrouwde met Mathilde Weigt (Tilly, Amsterdam, – Sobibor, ) en kreeg met haar een dochter Georgina (Amsterdam, – Sobibor, ). Ten tijde van de oorlog was Joseph eigenaar van een drukkerij / uitgeverij en woonde vanaf 10 april 1937 op de Vijzelgracht 10h.

Utrechtsestraat 87 – De Garenhandel

Op dit adres had F. Koop aan het einde van de negentiende eeuw zijn magazijn van garens, band, wol en sajet, brei-, haak- en naaikatoenen. Ook werden er kousen, sokken, korsetten, boezelaars en handschoenen verkocht.

Utrechtsestraat 92 – Pelterijen Van der Ziel
S. van der Ziel had in 1906 op dit adres zijn bontzaak (pelterijen) en hij verkocht ook paraplu’s. In april 1910 werd deze zaak verplaatst naar de Nieuwendijk 209 en Kalverstraat 219.

Utrechtsestraat 92 – slagerij Meijer
Voor de oorlog en zeker tot In 1941 was slagerij Meijer op dit adres gevestigd.

Utrechtsestraat 96 – Max Dzialiner
Max Dzialiner was tailleur (kleermaker) en hij liquideerde zijn kleermakerij in december 1899. Derhalve verkocht hij zijn voorraad stoffen vanaf dit adres. Max leefde nog toen de Tweede Wereldoorlog eraan kwam, en hij is genoemd in een boek van Cilja Zuyderwyk, “Een urn vol kinderdromen“.

utrechtsestraat96swaabUtrechtsestraat 96 – Swaab
In december 1909 zat er op dit adres nog steeds een kleermaker, maar nu was het Louis Swaab.

Utrechtsestraat 98 – Harry Zegerius
Harry Zegerius adverteerde regelmatig in het Nieuw Israëlietisch Weekblad met zijn zaak en was voor november 1962 op het Thorbeckeplein 30 gevestigd. Hij was juwelier, goudsmid en diamantzetter.

Utrechtsestraat 99 – Sal Snijder
Sal Snijder, violist bij het Concertgebouworkest, hervatte zijn lessen in 1929 op de Utrechtsestraat 99 en de Ruysdaelstraat 63.

Utrechtsestraat 105 – Imota
Op dit adres was tot september 1939 de Moderne Inrichting voor Tandtechniek “Imota” van Jacq. Blits gevestigd. Blits verhuisde in die maand naar de Amstel 105.

Utrechtsestraat 112 – Patisserie Moderne
Op 1 juli 1900 werd op dit adres Patisserie Moderne van Carel Hildesheim geopend. Deze patisserie leverde koosjer gebak.

utrechtsestraat112
112

Utrechtsestraat 112 – slagerij Polak
Firma J. Ph. Polak & Zn. was in 1937 op dit adres gevestigd met een slagerij. De zaak stond onder toezicht van het Amsterdamse rabbinaat en had ook een vestiging op de Swammerdamstraat 46.

Utrechtsestraat 113hs – Rosenbach
De familie Rosenbach had op dit adres hun fourniturenwinkel. Het is niet duidelijk of zij en een van hun kinderen de oorlog hebben overleefd. Hun zoon Heiman Levie (Amsterdam, 12 juni 1917) werd in Sobibor vermoord op 23 juli 1943.

Utrechtsestraat 115 – I. J. Taube
I. J. Taube had een kruidenierszaak op 115hs. Izrael Jakob Taube kwam uit Polen, waar hij op 17 oktober 1897 in Zolkiew geboren werd. Izrael en zijn vrouw hadden drie kinderen. Izrael werd met zijn op 2 januari 1927 in Zolkiew geboren zoon Josef op 31 jan 1943 in Auschwitz vermoord. In het Joodsch Weekblad van 15 augustus 1941 werd gemeld dat Taube een gelovige Jood was, hij hield zijn zaak op de sjabbat gesloten. Deze mededeling kwam in de context dat deze zaak van de bezetter ook op zondag gesloten moest zijn.

Utrechtsestraat 119 – firma G. A. Goldschmeding
Rond 1922 was hier en op de Kalverstraat 56 de firma G. A. Goldschmeding gevestigd. De onderneming adverteerde in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland.

Utrechtsestraat 120 – Hoeden Christine Tas
In 1908 had Christine Tas op dit adres haar hoedenatelier. In juni 1909 verhuisde zij de zaak naar de Reguliersbreestraat 34.

utrechtsestraat127delangeUtrechtsestraat 127 – Schoenenwinkel De Lange
Op nummer 127 was voor de oorlog de schoenenzaak van Henri de Lange en Johanna Blok. Meer informatie over deze onderneming via de link.

Utrechtsestraat 127 – Hitlerjugend Kriegseinsatzkommando
Nadat het gezin De Lange in onderduik moest werd dit pand in 1944 en 1945 door de bezetter gebruikt. Jongens en meisjes konden zich hier opgeven om als Luftwaffekampfhelfer naar Duitsland te gaan.

maisonswaabutrechtscheUtrechtsestraat 127boven – Maison Swaab
In 1910 zat op dit adres Modehuis Maison Swaab. De zaak opende haar deuren in maart 1910.

Utrechtsestraat 133 – kleermaker Sjouwerman
In april 1909 verhuisde kleermaker D. Sjouwerman van dit adres naar Amstel 133.
In 1941 is dit pand korte tijd de vestiging geweest van Chemiso, een bedrijf van dansleraar Eliazar de Raaij (Eddy Ray).

Utrechtsestraat 134 – Adams Brothers.
Herenmodezaak Adams Brothers was op dit adres gevestigd (1910).

Utrechtsestraat 134 – sanitair Kirghijm
In 1941 zat hier een zaak in sanitaire artikelen van Emanuel Kirghijm en zijn vrouw Francisca de Schaap.

Utrechtsestraat 136-138 – Stok
In 1939 was op de eerste verdieping de kledingafdeling van Stok gevestigd. Het was geen Joodse onderneming, wel adverteerde men in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Op de begane grond werden meubels verkocht.

© L. KIwi

Utrechtsestraat 139 – Kiwi – de Meubelspecialist
In 1939 huurde Herbert Kiwi (Schwersenz, 6 februari 1908) deze smalle en diepe winkel. Hij runde de zaak samen met zijn vader, Leopold Kiwi (Schwersenz, 1 februari 1878 – Amsterdam, 24 december 1958). In 1933 week Herbert Kiwi uit naar Nederland en begon in de naaste omgeving van de Dam een winkel met geïmporteerde Duitse meubelen. Dit genre meubelen was moeilijk verkoopbaar in Nederland, men kende de stijl niet. De eerste jaren werd verlies geleden. Zijn vader was nog eigenaar van een meubelgrossierderij en meubelzaken in Breslau, nu het Poolse Wroclaw.
In 1938 kwamen zijn ouders naar Nederland. In Breslau waren ze genoodzaakt om te stoppen, Joodse bedrijven werd elke manier van bestaan onmogelijk gemaakt. Hetzelfde gebeurde in 1942 in Amsterdam, er werd door de bezetter een Verwalter (zaakgelastigde) voor deze Joodse onderneming aangesteld.
De kleine familie heeft de zware beproevingen op wonderbaarlijke wijze overleefd. Leopold werd op 12 juni 1943 in Westerbork geregistreerd en op 15 februari 1944 naar Bergen-Belsen gedeporteerd. Herbert en Leopold Kiwi konden eind 1945 op de Utrechtsestraat 139 de zaak heropenen. Eenvoudig was dit niet, er was een enorm gebrek aan enorm gebrek aan stoffeerdersmaterialen en meubelfournituren ( hang- en sluitwerk, enz.). Daardoor moesten de verouderde materialen van voor de oorlog alsnog gebruikt worden. Meubelen waren er wel. Leopold Kiwi kocht een voorraad en liet die ‘onderduiken’. Zijn redenatie was grimmig maar overduidelijk. ‘Mochten we terugkomen, dan hebben wie handel’.  Ondanks zijn voorzorgsmaatregel waren er de eerste jaren na 1945, nauwelijks inkomsten.  In 1949 werd het een normaal bestaan mogelijk. Het bedrijf bleef tot 156 op dit adres gevestigd, toen verhuisde men naar Utrechtsestraat 145-147.

Utrechtsestraat 141 – parfumerie Bak
Joachim Bak had op dit adres in 1941 zijn parfumeriezaak.

Utrechtsestraat 145-147 – Gebroeders Van Dijk
Op dit adres zaten vanaf 1908 de Gebroeders Van Dijk. Ze verkochten van alles en nog wat, voornamelijk dames- en herenkleding. Dit bedrijf zat voor 1908 op het Rembrandtplein 5, er was ook een vestiging op de Jodenbreestraat 64 en voor 1905 was de zaak gevestigd op Utrechtsestraat 62.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 265.916. G J Dukker, maart 1987.

Utrechtsestraat 145-147 –  Kiwi, Adviseurs voor beter wonen B.V.
In 1956 vestigde de zaak van Kiwi zich op Utrechtsestraat 145-147 nadat het adres op 139 was verlaten. Op de pui stond Kiwi, meubelfabriek en woningtextiel. Het aanzicht van de gevel veranderde nog wel eens. Een lichtbak met het woord MEUBELEN werd bevestigd, jarenlang het aandachtspunt. Het verlichte logo Kiwi werd vervaardigd door Neon-Verduin, een Joods bedrijf dat gevestigd was op de even zijde van de Prinsengracht, tussen de Utrechtsestraat en de Amstel. Eind jaren zestig werd de naam Kiwi Adviseurs voor beter wonen. Die naam bleef tot het vertrek gehandhaafd. De Duitse meubel-design-groep Designo werd verkocht en de naam werd op de gevel vermeld. Het meubelaanbod wijzigde en uiterst moeizaam kwamen bekende Nederlandse merken zoals Artifort, Leolux en Fristho in de collectie.
Het jaar 1966 werd de aanzet om te gaan behoren bij de groep van de luxueuze zaken in Amsterdam. Kiwi introduceerde met een perspresentatie het merk TRECA de Paris. Geen enkel bedrijf in Nederland verkocht luxueuze, elektrisch verstelbare bedden, in die tijd een unicum. De zaak werd overgenomen door de derde generatie Kiwi. De trend werd doorgezet naar een zeer exclusieve, internationale collectie van hoge kwaliteit meubelen, vloerbedekking en meubelstoffen.

© L. Kiwi

In 1998 werd het pand door restauratie naar de oorspronkelijke staat teruggebracht. De pui werd wit geschilderd met logo’s Kiwi en Adviseurs voor Beter Wonen. De gevel werd aangelicht. In oktober 1999 werd de Utrechtsestraat door de onderneming verlaten.

 bron:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 22 september 1922, Maison des Corsets
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 2 april 1886, Pinkhof
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 9 september 1891, mevrouw Content-Duitz
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 18 nov 1892, advertentie Flora Goudstikker |
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 12 nov 1890, Flora Goudstikker
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 8 nov 1897, Flora Goudstikker opheffingsuitverkoop
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 10 maart 1893, advertentie D Worms
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 28 juli 1893, confiseur Van Bloeme
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 24 nov 1893, spiegelfabrikant B Cohen
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 1 dec 1893, dentiste J B van Geldere
Nieuw Israëlietisch Weekblad , 21 juni 1865, advertentie L A Cohen
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 8 mei 1896, Pitje Patje Poe, nummer 56
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 16 sep 1898, advertentie Goedhuis
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 15 dec 1899, Max Dzialiner
Zuyderwyk, Cilja, Een Urn vol Kinderdromen (Amsterdam 2013)
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 2 feb 1900 – vestiging S Stranders modemagazijn Utrechtsestraat 73
ibidem, 9 feb 1900
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 29 juni 1900, advertentie Patisserie Moderne
ibidem, 23 aug 1901
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 oktober 1901 – advertentie Reynet.
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 25 april 1902 – advertentie Maison la Couronne
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 5 juni 1903, advertentie E E Content
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 18 sep 1903, advertentie Maison de Luxe
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 12 feb 1904, advertentie M Pama
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 4 maart 1904, advertentie F P van Ham
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 4 maart 1904, advertentie A I de Haan
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 6 mei 1904, artikel Parisiana
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 16 dec 1904 – Maison Neustadt
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 mei 1905, Meijers Modebazar
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 17 aug 1906, S van der Ziel
ibidem, 15 april 1910
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 14 feb 1908, Christine Tas
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 30 april 1909, D Sjouwerman
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 6 aug 1909, Barend Speijer
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 22 okt 1909, gebr Van Dijk
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 5 nov 1909, De Nieuwe Muziekwinkel
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 3 dec 1909, advertentie Louis Swaab
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 18 feb 1910, Maison Swaab
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 maart 1910, magazijn Eureka
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 30 sep 1910, H Fekete
ibidem, 28 okt 1910, S J Terveen, nummer 58
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 27 jan 1911 – Zeehandelaar
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 3 feb 1911 – J C Timrott
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 17 feb 1911, I D Davids & Zonen
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 1 okt 1913, Joseph Roesgen
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 14 sep 1928, A S Menist
ibidem, firma J C Timrott
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 18 jan 1929, opheffting Utrechtsestraat 56 – De Winter.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 20 maart 1931, in memoriam Martijn de Vries
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 23 juni 1933, Rotschild en Arts
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 11 sep 1936, David Stibbe vleeshouwerij ORT
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 16 sep 1936, tandtechniek Jacq Blitz
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 3 sep 1937, verplaatsing restaurant Content
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 19 nov 1937 – fa Polak & Zn
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, 12 mei 1939, Stok
ibidem, 13 sep 1939, Imota, nummer 105
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 17 okt 1958, H Mouwes sjammasj
ibidem, 2 nov 1962, Harry Zegerius, nummer 98
ibidem, 5 sep 1947, Maison Korn Jodenbreestraat, met dank aan Mowie Abraham voor informatie over deze zaak op de Utrechtsestraat.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 mei 1984, De Garenhandel
www.joodsmonument.nl, lemma Louis de Liever (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma familie Soep (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma Daniel Eliazer Gomperts (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma Salomon Gaim Gomes de Mesquita (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl. lemma Ephraim Content (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma Mozes Jacobson (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma Emanuel Meijer (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma Emanuel Kirghijm (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lrmma Joachim Bak (geraadpleegd 26 juli 2015)
www.joodsmonument.nl, lemma Herman Fekete (geraadpleegd 27 juli 2015)
www.geni.com, lemma Charlotte Duitz (geraadpleegd 25 juli 2015)
www.geni.com, lemma Flora Cohen (geraadpleegd 25 juli 2015)
www.levie-canes.com, lemma Flora Cohen (geraadpleegd 25 juli 2015)
“Advertentie”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 15-08-1941. Geraadpleegd op Delpher op 07-05-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318168:mpeg21:a0060
“Advertentie Utrechtsestraat 62”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 12-05-1905. Geraadpleegd op Delpher op 22-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871682:mpeg21:a0018
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Rebecca de Groot
www.joodsmonument.nl, lemma Rebecca Bontscheck – de Groot (geraadpleegd 3 september 2018)
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Pama, M. – 23-05-1876 – 5422-1114-4600
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Jung, Katharina Frederike – 09-09-1869 – A01232_0403_0251
Stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Pama, Melle – 23-05-1876 – A01232_0620_0716
“Familiebericht Sal Snijder”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/09/13 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 12-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874381:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, M. S. Weijl, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 1663
Stadsarchief Amsterdam, J. B. van Geldere, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 437.
www.joodsmonument, lemmata gezin Van Geldere (geraadpleegd 11 juli 2020)
www.maxvandam.info, lemmata gezin Van Geldere (geraadpleegd 11 juli 2020).
Stadsarchief Amsterdam, E. Content, Utrechtsestraaat 6, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 363
Stadsarchief Amsterdam, Jacob Content, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 161
Hitlerjugend Kriegseinsatzkommando: Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2019) 200.
gezin Barend Soep, www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Barend Soep (geraadpleegd 29 juli 2020)
gezin Cauveren, www.joodsmunument.nl, lemmata (geraadpleegd 1 augustus 2020).
Stadsarchief Amsterdam, Wolf van Beetz, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 46
Stadsarchief Amsterdam, Clara Pool, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 644
Stadsarchief Amsterdam, Utrechtschestraat 18, Woningkaarten, archiefnummer 30461, inventarisnummer 270
Clara Pool, “Familiebericht”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1946/08/20 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000045744:mpeg21:p004
“Advertentie Ratjari”. “Het Parool”. Amsterdam, 1953/08/07 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010829194:mpeg21:p008
Bachoerei, Cauveren. Geraadpleegd op Delpher op 25-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005627014:00001.
Goldschmeding, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 25-08-1922, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 15-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584078:mpeg21:p00012.
Jacob Blits, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 72.
Abraham Hamburger, Stadsarchief Amsterdam, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 363.
Maison Neustadt, Advertentie. “De courant”. Amsterdam; Amsterdam, 10-08-1901, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 30-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:003520032:mpeg21:p00012.
Paul Henri Jean Reynet de la Rue, Stadsarchief Amsterdam, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4149.
Ferdinand Philip van Ham, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2206.
Herbert Kiwi, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1087.
Leopold Kiwi, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 425.
Leopold Kiwi, Kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130318971 (Leopold KIWI).
Kiwi, Advertentie. “Het Parool”. Amsterdam, 25-11-1948. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010828774:mpeg21:p004.
Leo Kiwi, toevoegingen, email 12 mei 2023.
Hartog Pool, Stadsarchief Amsterdam, Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4391

Illustraties:
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 22 april 1910, Maison Swaab
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 4 september 1896, advertentie Patisserie Française
Nieuw Israëlieitsch Weekblad, advertentie De Nouveauté Simon Stranders
Nieuw Israëlitisch Weekblad, 9 okt 1903, advertentie M S Weijl
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 23 september 1904, advertentie De Stad Berlijn
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 26 maart 1909, B W Siemons
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 25 sep 1936, restaurant Content
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 21 sep 1934, schoenenmagazijn De Lange
Foto Utrechtsestraat 6 © joodsamsterdam.nl, 11 aug 2015, bewerkt
Foto Utrechtsestraat 77 © joodsamsterdam.nl, 12 aug 2015, bewerkt
Foto Utrechtsestraat 112 © joodsamsterdam.nl, 12 aug 2015, bewerkt
Foto Utrechtsestraat 145-147 © joodsamsterdam.nl, 12 aug 2015, bewerkt
Foto Keizersgracht 707 © joodsamsterdam.nl, 11 aug 2015, bewerkt
“Advertentie Pama”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1907/06/07 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 09-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871789:mpeg21:p004
“Familiebericht Sal Snijder”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/09/13 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 12-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874381:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Jager, A. (uitgever), Gebroeders Douwes (uitgever), De Utrechtsestraat gezien vanaf de Prinsengracht naar het Rembrandtplein met links het hoekhuis Utrechtsestraat 102 en rechts nummer 117, 1877, 010005000443
“Advertentie Ratjari”. “Het Parool”. Amsterdam, 1953/08/07 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 13-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010829194:mpeg21:p008
Clara Pool, kaart Joodse Raad, via Arolsen Archives, 12687998 Clara van Beetz Pool.
Goldschmeding, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 25-08-1922, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 15-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584078:mpeg21:p00012.
Persoonlijke foto’s Kiwi, met dank aan L. Kiwi.
Kiwi, Advertentie. “Het Parool”. Amsterdam, 25-11-1948. Geraadpleegd op Delpher op 12-05-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010828774:mpeg21:p004.
Kiwi, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 265.916. G J Dukker, maart 1987..

gepubliceerd:
6 mei 2016

Laatst bijgewerkt:
16 mei 2023