Kinkerstraat

De Kinkerstraat ligt in Amsterdam-West en is een deel van de Kinkerbuurt. De straat ligt in het verlengde van de Elandsgracht en loopt van de Nassaukade tot aan de Kostverlorenvaart, waar de Kinkerbrug de verbinding vormt met de Postjesweg. De straat werd in 1881 vernoemd naar dichter en advocaat Johannes Kinker (1764 – 1845).

Joodse vereniging voor de bewoners van het Bilderdijk- en De Ruyterkwartier
In februari 1923 berichtte het Nieuw Israëlietisch Weekblad over de oprichting van een Joodse vereniging voor deze buurt. De vergadering werd gehouden in het Gebouw „Harmonie” op de Rozengracht. Onder de aanwezigen waren ook notabelen uit Joods Amsterdam, waaronder de heren B. L. Paerl, lid van de kerkenraad van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge en dr. Rodrigues Pereira, lid van de kerkenraad van de Portugees Israëlitische Gemeente. De bijeenkomst werd voorgezeten door dr. B. I. van Esso en rabbijn I. Maarsen, Rabbijn der Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge was de afgevaardigde van het Rabbinaat. Het initiatief tot het oprichten van een r vereniging was voor de heren N. B. Manuskowski en J. Spier. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de oprichting van een synagoge in deze buurt, en er diende ook een godsdienstschool te komen, om de jeugd voor het Jodendom te behouden. In het bestuur van de vereniging werden op deze bijeenkomst de volgende personen benoemd: dr. B. I. van Esso, N. B. Manuskowski, M. v. Adelsbergen, J. de Leeuw en J. Spier.  Verder werd de wens uitgesproken de sjoel niet te ver uit de buurt van de Kinkerstraat te vestigen.

Kinkerstraat 28 – R. Richter
R. Richter zocht in 1912 een bekwaam modiste voor zijn zaak op dit adres.

Kinkerstraat 39 – 41 – magazijn De Tijdgeest
M G Oudkerk had hier zijn magazijn in 1900. Hij verkocht manufacturen, karpetten etc.  Oudkerk had ook vestigingen op de Bilderdijkstraat 73 – 75 en vanaf 1907 op het Rapenburg 18. In 1922 vierde Oudkerk zijn 25-jarig jubileum.

Kinkerstraat 57 – firma S. A. Presburg
Op zaterdagavond 21 oktober 1921 opende de firma S. A. Presburg hier haar vijfde filiaal in Amsterdam.

Kinkerstraat 92-94 – Schoenen Stoppelman
Op dit adres was de firma Stoppelman gevestigd, in schoenen. Deze zaak begon als een filiaal van de zaak op de Weesperstraat hoek Nieuwe Herengracht en was hier vanaf 1922 gevestigd. De zaak was van Arond Stoppelman (Delfzijl, – Bussum, ) en zijn vrouw Henderina Saartje van der Reis (Groningen, – Bussum, ). Arond en Henderina hadden de volgende kinderen: Frouke Saartje (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Meier (Max, Amsterdam, 23 december 1915 – Blaricum, 27 april 2005). Frouke was een vriendin van Lin Jaldati (Rebecca Brilleslijper). Met Frouke ging Lin naar een Joods jeugdkamp Hatsair in Nunspeet

Kinkerstraat 100 – D. Engelander – Boom
Mevrouw Engelander – Boom had op dit adres in 1904 een naaiatelier gevestigd. Ze zocht op 26 juni van dat jaar een kostuumnaaister.

Kinkerstraat 127 – Martin Hendrik Wijnberg
Martin Hendrik Wijnberg werd vanaf 23 juni 1915, geboren op 2 juni 1896, vermist. In het NIW van 2 juli van dat jaar verscheen daar een bericht over. Hoe het met hem is afgelopen is niet bekend.

Sedert 23 Juni j.l. des namiddags te ongeveer 7.30 aar wordt ait de ouderlijke woning Kinkerstraat 127  alhier vermist Martin Hendrik Wijnberg, geboren te Amsterdam, 2 Juni 1896, van beroep diamantbewerker, die op genoemden datum de woning heeft verlaten, voorgevende naar een zangrepetitie in „de Pool” aan het Damrak alhier te gaan, doch is hij aldaar niet geweest, zoodat zijne ouders vermoeden, dat hem een ongeluk is overkomen. Signalement: lengte -j- 1.74 M, slank van postuur, donker bruin haar, dito kleine oogen, bruinachtige gelaatskleur, kleine neus, gave tanden, min of meer dikke onderlip, geen baard of knevel, achter linkeroor een bruin vlekje. Hij was gekleed in colbertcostuum van effen geel groene stof, in de broek een groote winkelhaak (scheur) gerepareerd, witte matelothoed, waarin de firmanaam van de „Bijenkorf’ te Amsterdam, en zwarte rijgschoenen, wit flanellen hemd, wit katoenen hemd, grijze Jaeger onderbroek, zwarte wollen sokken, alles [ongemerkt, rosé fijn gestreept overhemd, witte staande boord en grijs met zwart gestreept strikje.

Namens de ouders verzoekt de Commissaris van Politie in de 2e Sectie, waarnemende de 3e Sectie te Amsterdam hun, die inlichtingen omtrent genoemden persoon kannen geven, zich te vervoegen aan het bureau van politie Lauriergracht 116, alhier.

Kinkerstraat 146 – 150 – Gebroeders Van Dijk
De Gebroeders Van Dijk hadden een bekende kledingzaak op de Utrechtsestraat 145 – 147, maar ook rond 1911 een vestiging op dit adres.

Kinkerstraat 146 – 148 – Ben Plotske
Ben Plotske had in 1930 een bedrijf in manufacturen. Het hoofdmagazijn was op de Kalverstraat 118, daarnaast was hij gevestigd op de Hemonylaan 11 en de Kinkerstraat 146-148. De dochter van Ben, Liesje, verloofde zich in 1937 met Max van der Sluis. Een jaar eerder, in oktober 1936, verloofde de zoon des huizes, Max, zich met Zus Godschalk.

Kinkerstraat 184 – Het Modehuis
In 1918 vroeg Het Modehuis in het NIW een tweede modiste.

Kinkerstraat 232 – D. Spaargaren
D. Spaargaren was koopman en hij adverteerde in september 1911 in het NIW om voor Joods Nieuwjaar zijn cliënten het allerbeste te wensen.

Kinkerstraat 304 – winkelpui
De winkelpui werd in 1952 verbouwd door Henri le Grand en Ab. Polak voor de firma “Celtha N.V.”  Celtha verkocht korsetten en had vestigingen op Kalverstraat 55, Beethovenstraat 68, Maasstraat 63, Rijnstraat 3, Admiraal de Ruyterweg 81, Burgemeester de Vlughtlaan 19 en vanaf 1952 op dit adres.

Het Joodsch Weekblad, 19 juni 1942

Kinkerstraat 378 – Slager De Vries
Calmer de Vries (Sappemeer, – Midden-Europa, ) had hier zijn slagerij. Hij was gehuwd met Martha van Dam (Smilde, – Auschwitz, ) en zij hadden een zoon Samuel (Amsterdam, – Sobibor, ).

 

 

bron:
Kinkerstraat 304: email d.d. 14 november 2018. Inger Groeneveld, Bouwhistorica, Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 23-02-1900. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874233:mpeg21:a0027
“Advertentie Engelander-Boom”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-06-1904. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871708:mpeg21:a0014
“Manufacturen-magazijn de Tijdgeest.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 04-10-1907. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872640:mpeg21:a0042
“Advertentie Van Dijk”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-01-1911. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859311:mpeg21:a0009
“Advertentie Spaargaren”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-09-1911. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859347:mpeg21:a0039
“Advertentie Richter”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-08-1912. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860219:mpeg21:a0025
“VERMIST.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-07-1915. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859571:mpeg21:a0040
“Advertentie  Het Modehuis”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-08-1918. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859694:mpeg21:a0028
“Advertentie Presburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874024:mpeg21:a0017
“JUBILEUM M. G. OUDKERK”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 06-10-1922. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874072:mpeg21:a0056
www.joodsmonument.nl, lemma slager De Vries (geraadpleegd 15 november 2018)
“Joodsch leven In het Bilderdijk- en de Ruyterkwartier.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-02-1923. Geraadpleegd op Delpher op 15-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874089:mpeg21:a0044

Illustratie:
“Advertentie Spaargaren”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 22-09-1911. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859347:mpeg21:a0039
“Advertentie Presburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 21-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 14-11-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874024:mpeg21:a0017
Advertentie Calmer de Vries, Het Joodsch Weekblad, 19 juni 1942

laatst bijgewerkt:
26 september 2019