Marcusstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Wibautstraat 210-208. De westzijde, met de Marcusstraat. juli 1953. 010122038721

De Marcusstraat kreeg haar naam per raadsbesluit 24 mei 1895 van de gemeente Nieuwer-Amstel. Zij werd vernoemd naar een vroegere burgemeester van die gemeente Balthasar Jan Frederik Marcus. De naam werd gegeven toen al jaren in de lucht hing dat dit stuk van Nieuwer-Amstel op niet vriendelijke wijze overgenomen zou worden door gemeente Amsterdam; die annexatie vond uiteindelijk op 1 mei 1896 plaats. Even ten noorden van de Marcusstraat ligt de Grensstraat, de oude grens tussen de beide gemeentes.

De straat begint aan de Weesperzijde, de plaatselijke oever van de Amstel. De straat loopt oostwaarts tot wat eerst het traject van de Spoorlijn Amsterdam – Elten was naar/van Station Amsterdam Weesperpoort. Na de Spoorwegwerken Oost was het eindpunt van de straat de Wibautstraat.

Marcusstraat 1-I – Maurits Querido
Hier woonde kleermaker Maurits Querido (Amsterdam, – Auschwitz, 

Marcusstraat 7-1 – gezin Peekel
In februari 1941 woonde hier het gezin van Simon Peekel. Zoon Jacob Peekel overleefde de oorlog. Meer informatie over dit gezin via de link.

Marcusstraat 10a-1 – familie Kan
Op dit adres woonde in 1941 de familie Kan – de Rooy. Vader Benedictus was slachter. Het gezin werd in Sobibor vermoord op 11 juni 1943.

Marcustraat 11-2 – familie Meijer – Ziekenoppasser
Broodbezorger Emanuel Meijer en zijn vrouw Rachel Ziekenoppasser en hun zoon Joël woonden op dit adres. Het gezin werd vermoord in Sobibor op 20 maart 1943.

Marcusstraat 13-3 – familie Cohen – van Buren
Hier woonde meubelmaker Benjamin Cohen, zijn vrouw Henriëtte van Buren en hun twee kinderen. Een kind overleefde de oorlog, Abraham werd met zijn moeder op 23 juli 1942 in Auschwitz vermoord, Benjamin was al op 16 augustus 1942 in Auschwitz vermoord.

Marcusstraat 15 – familie Delmonte
Op 17 januari 1942 verloofden Marie Delmonte en Felix Frank zich. Marie was een dochter van Maurits Delmonte (Amsterdam, 3 september 1881 – Sobibor, 20 maart 1943) en Gracia Delmonte (Amsterdam, 31 december 1880 – Sobibor, 20 maart 1943). Zij hadden drie kinderen, David (Amsterdam, 3 augustus 1913 – Auschwitz, 30 september 1942), Marie (Amsterdam, 15 januari 1917) en Jozeph (Amsterdam, 8 september 1922 – Auschwitz, 18 september 1942). Marie overleefde de oorlog. Felix was een zoon van Hartog Frank (Amsterdam, 1 augustus 1886) en Clara de Leon (Amsterdam, 23 december 1889) van de Van Woustraat 236-2. Volgens de persoonskaart van vader heette Felix Raphaël en werd hij geboren op 11 augustus 1918. Er was in dit gezin ook nog een dochter, Rachel (Amsterdam, 10 januari 1923).

Marcusstraat 15-2 – Fotostudio M. Drukker
Maurits Drukker woonde op dit adres, 2 hoog, vanaf juni 1936. Daarmee is duidelijk dat deze foto van Frieda van Hessen kort voor de oorlog gemaakt is. Maurits Drukker werd op 10 juni 1907 geboren als zoon van Simon Drukker (1877) en Roosje Jacobs (1876). Maurits was van maart 1930 tot juli 1946 getrouwd met Sophia Levit (Amsterdam, 20 oktober 1907) en trouwde op 18 augustus 1948 met Hendrika Maria van den Bosch (Vleuten, 1 augustus 1916 – Amsterdam, 21 oktober 1986). Maurits overleed op 13 april 1986. Maurits en Sophia hadden twee kinderen, Carla (Amsterdam, 20 juni 1936) en Rose Irene (Amsterdam, 18 juli 1940). Carla ging in onderduik bij weduwe Marie Hermans – Coenders, Maasstraat 2 in Broekhuizenvorst. Zij werd later mevrouw Muijsers en bleef in Noord-Limburg wonen. Zij verbleef ook bij weduwnaar Ferry en mejuffrouw Alida Pröpper, Goltziusstraat 39 in Venlo.

 

bron:
stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Maurits Drukker
stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Maurits Delmonte
stadsarchief Amsterdam, persoonskaart Hartog Frank
www.joodsmonument.nl, verschillende lemmata
“Familiebericht”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 23-01-1942. Geraadpleegd op Delpher op 22-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318302:mpeg21:a0109
algemene informatie via Wikipedia
Mauritsstraat 1: Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2019)n 461
onderduik Carla Drukker via https://mooitienray.nl/lijst-met-kinderen/ (geraadpleegd 15 september 2020)

illustratie:
foto van de pagina over Frieda van Hessen|
“Familiebericht”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 23-01-1942. Geraadpleegd op Delpher op 22-07-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318302:mpeg21:a0109
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Wibautstraat 210-208. De westzijde, met de Marcusstraat. juli 1953. 010122038721

gepubliceerd:
22 juli 2017

laatst bijgewerkt:
11 juni 2022