Mauritskade

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Houten politiepost aan de Mauritskade, gezien in noordoostelijke richting naar de Singelgracht en huizen aan de Spinozastraat. 15 maart 1926. OSIM00004001477

De Mauritskade loopt parallel aan de Singelgracht tussen de Amstel en de Zeeburgerdijk. De Mauritskade is in 1880 genoemd naar Maurits van Oranje (1567-1625), stadhouder van Holland en Zeeland. De kade werd voordien aangeduid met Buitensingel.

Mauritskade 3 – A. Leidesdorff
In 1881 was A. Leidesdorff commissaris van de vereniging Ets Haim, een vereniging die was opgericht voor de synagogen die niet onder het beheer van het bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge vielen en deze verenigingen wilde deze particuliere synagogen in het bezit stellen van zilveren siertorens en andere kerksieraden.  Het bestuur van de vereniging werd gevormd door voorzitter A. Vleeschdraager van de Nieuwe Kerkstraat 11, vicevoorzitter M. Buitenkant van de Goedestraat 18, secretaris Ph. Trompetter, penningmeester L. Mok van de Mauritskade 7.

Mauritskade 20 – Amstelbrouwerij
Op deze locatie stond de Amstelbrouwerij. Meer over de 21 onderduikers via deze link.

Mauritskade 24 – Coornhertschool
In 1924 organiseerde de Joodse sportvereniging Kadimah elke dinsdagavond turnlessen in deze school. Het gebouw bestaat nog steeds en werd in 1892 gebouwd als Openbare Lagere School der 1ste klasse nummer 62. Rond 1907 kwam hier de Coornhertschool voor uitgebreid lager onderwijs der eerste klasse.

Mauritskade 24 – Joodse H. B. S.
In de Tweede Wereldoorlog werd dit gebouw gebruikt als de Joodse HBS-A met vijfjarige cursus. De directeur was E. Frenkel en de plaatsvervangend directeur M. Belinfante. De aangestelde leraren, die allen door de anti-Joodse maatregelen hun vorige baan hadden verloren, waren blij weer aan het werk te kunnen gaan.
In oktober 1942 werd hier ook tijdelijk ondergebracht de afdeling Administratie en Financiën van de Centrale Commissie voor het Joodsche Onderwijs.

Mauritskade 28d – Karel Samas
Karel Samas (Amsterdam, 16 mei 1889) was kok en wenste zijn clientèle een gelukkig nieuwjaar in 1910. Hij was gehuwd met Sophia Eckstein (Groningen, 23 september 1883) en zij hadden twee kinderen; Coenraad (Amsterdam, 4 september 1916) en Salomo (Rotterdam, 12 juni 1922). Karel woonde met zijn gezin jarenlang in Rotterdam en was daar uitbater van het koosjere pension en restaurant Weduwe Blom op de Stationsweg 37a.

bron:
algemene informatie via wikipedia
“Advertentie Leidesdorff”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 15-07-1881. Geraadpleegd op Delpher op 17-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860922:mpeg21:a0022
“Advertentie Samas”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 30-09-1910. Geraadpleegd op Delpher op 17-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872699:mpeg21:a0062
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Samas, K. – 16-05-1889 – 5422-1272-3300
“UITGAAN JOODSCHE SPORT-VEREEN. „KADIMAH”.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 04-04-1924. Geraadpleegd op Delpher op 17-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872475:mpeg21:a0049
“ONDERWIJS Aanmelding leerlingen voor Joodsch lyceum en H B S.(A)”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 24-04-1942. Geraadpleegd op Delpher op 17-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318315:mpeg21:a0071
“Naamsverandering van het Onderwijsbureau”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 30-10-1942. Geraadpleegd op Delpher op 17-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318342:mpeg21:a0008

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Houten politiepost aan de Mauritskade, gezien in noordoostelijke richting naar de Singelgracht en huizen aan de Spinozastraat. 15 maart 1926. OSIM00004001477

laatst bijgewerkt:
28 oktober 2020