Nieuwsbrief Joodsamsterdam en Joodserfgoedrotterdam oktober 2023

Er is veel gebeurd in de periode tussen de vorige en deze nieuwsbrief. Zelf was ik op 7 oktober 2023 uitgenodigd in de liberale synagoge in Den Haag voor de dienst voor Simchat Thora. Een feestelijke gebeurtenis, maar de verhalen over de aanval op Israël druppelden al voor en ook tijdens de dienst naar binnen. Hoe erg het was, dat wist toen niemand, maar dat het niet in orde was, dat was duidelijk. Het was het begin van een moeilijke maand die nog steeds voortduurt en waarbij ik bij deze alle lezers veel sterkte toewens met alles wat op u afkomt.

Ook deze maand zijn er verschillende stukken toegevoegd aan beide sites. Een overzicht staat hieronder. In november ben ik enkele weken afwezig, mocht er derhalve niet voldoende zijn voor de nieuwsbrief van 1 december dan vervalt deze en komt de volgende op 31 december uit. 

 

Rondleidingen

Wist u dat de historicus achter deze sites ook rondleidingen geeft door Joods Rotterdam en Joods Amsterdam? De verhalen van de site, verhaalt door de verteller. Lees hier meer.

 

Stichting Heimisj

Ook in de afgelopen maand zijn er giften ontvangen voor deze twee websites. Daarvoor heel veel dank.Tot begin 2022 werden ruim 15 jaar lang de kosten voor deze websites, met inmiddels een enorme hoeveelheid informatie, particulier gedragen. Nu kunt ook u de sites financieel ondersteunen en daarmee meehelpen met het voortbestaan én nieuwe initiatieven mogelijk maken. Daarvoor is Stichting Heimisj opgericht. Lees hier hoe u kunt helpen.

 

Joodserfgoed Rotterdam

 

Joods Amsterdam

1 okt – Op de Zeevischmarkt was de drukkerij van Weekblad De Israëliet gevestigd.   1 okt – het Mosveld is toegevoegd
2 okt – Sierk Plantinga schreef een recensie van het boek Het Ongeloof van Jacques Noach. Deze recensie mocht worden overgenomen.   2 okt – Sierk Plantinga schreef een recensie van het boek Het Ongeloof van Jacques Noach. Deze recensie mocht worden overgenomen.
15 okt – de Tweede Jerichostraat is toegevoegd.   3 okt – Saartje Hamburger was de laatste directrice van het Joods Jongensweeshuis aan de Amstel.
16 okt – de Vijverweg is toegevoegd.   4 okt – Het echtpaar Salomon Frank en Hester van Gelder vormde 21 jaar het directeursechtpaar van het Joods jongensweeshuis aan de Amstel.
28 okt – de Eendrachtsstraat is bijgewerkt.   5 okt – Mozes Pimentel was een broer van Henriëtte Pimentel (van de crèche op de Plantage Middenlaan). Hij was een gezien chirurg.
30 okt – de Saftlevenstraat is toegevoegd.   9 okt – Gustaf Sigismund Gompen was actief voor tal van Joodse instellingen in Amsterdam en daarbuiten.
31 okt – de Sint Janstraat is toegevoegd.   13 okt – De opstand in Sobibor was in oktober 1943. Maar daarvoor was er een poging, geleid door Jozeph Jacobs.
    24 okt – de Lutmastraat is toegevoegd.
    28 okt – Herman Louis Heijermans was gemeentearts in Amsterdam en was actief in de voorlichting.
    29 okt – de Courbetstraat is toegevoegd.