Plantage Badlaan

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Plantage Badlaan 5-11. Met op nummer 7 het Tehuis voor alleenstaande vrouwelijke blinden (internaat) en op nummer 9 Werkinrichting voor vrouwelijke blinden. ca. 28 mei 1938. OSIM00003002239

Achteraan op de Plantage – vanuit het centrum gezien – is de Plantage Badlaan. Meer een saaie straat dan het suggestieve “Badlaan” dat iets statigs doet vermoeden mét een zwembad of iets dergelijks. De laan dankt zijn naam echter aan het badhuis dat hier ooit stond. Badhuizen bestonden sinds 1795, stonden in eerste instantie in het teken van geneeskundige baden en de tarieven maakten dat alleen de gegoede burgerij er gebruik van kon maken.

Zoals de hele Plantage doordrenkt was van Joods leven, gold dit ook voor de Plantage Badlaan en zelfs in deze kleine straat waren nog belangrijke instellingen voor de Joodse gemeenschap gevestigd, zoals op nummer 18 het secretariaat van Jozeboko.

jozebokoPlantage Badlaan 18 – Jozeboko
Op de Plantage Badlaan 18 was het secretariaat van de Vereniging Joodse Zee- en Boskolonie (Jozeboko) gevestigd. Deze vereniging had kinderhuizen in onder andere Den Dolder en Wijk aan Zee.

Plantage Badlaan 19 – Catering van Leb
De familie Leb had hier hun cateringbedrijf.

Plantage Badlaan – Plantage Middenlaan
In een café op de hoek op nummer 70 werd in 27 november 1931 door een vijftigtal immigranten het Oost-Joods Verbond opgericht. De eerste voorzitter was de heer B. Mahler en de secretaris was de heer Ehrlich.

 

 

bron:
naamgeving Badlaan: Aukes, Hannah, Het bad van De Miranda in Ons Amsterdam juli augustus 2007.
Nieuw Israëlietisch Weekblad, 17 maart 1972, Hulp aan Oostjoodse immigranten
Visser, Paul, Oost-Europese Joden in Nederland – verenigingen (1914-1940), 10 sep 2014 op www.vijfeeuwenimmigratie.nl (geraadpleegd 10 mei 2015)

illustratie:
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Plantage Badlaan 5-11. Met op nummer 7 het Tehuis voor alleenstaande vrouwelijke blinden (internaat) en op nummer 9 Werkinrichting voor vrouwelijke blinden. ca. 28 mei 1938. OSIM00003002239

laatst bijgewerkt:
30 oktober 2020