Plantage Doklaan

kaart 1939
kaart 1939
plantage doklaan 14
plantage doklaan 14
plantage doklaan 16
plantage doklaan 16

De Plantage Doklaan loopt van de Plantage Parklaan tot langs Artis, langs het rangeerterrein aan het Entrepotdok. De uitbreiding van Artis zorgt er voor dat het deel langs de dierentuin verdwenen is en tegenwoordig het parkeerterrein van Artis is. Van de Plantage Doklaan is nu het deel tussen de Parklaan en Kerklaan over. Rond 1850 was ook de naam Rapenburgergracht in zwang. In het deel langs Artis werd echter in de recente geschiedenis niet gewoond. Zoals de hele Plantage een Joodse wijk was, woonden ook veel Joden op de Plantage Doklaan.

Plantage Doklaan 14-16 – scholen
In deze straat, op nummer 14 en op nummer 16, waren twee Lagere Scholen (nummer 49 en nummer 50). Bij nummer 14, de Sauvage Noltingschool, was het plan van de bezetter deze school van oktober 1941 tot september 1943 aan te wijzen als Joodse school voor buitengewoon lager onderwijs. Dat is echter niet doorgegaan, de kinderen werden opgevangen in de school aan de Plantage Muidergracht 26/28. De gebouwen worden tegenwoordig gebruikt door het Leger des Heils.

Plantage Doklaan 28 – gezin Caun
Op dit adres woonde Simon Caun. Hij werd, in tegenstelling tot de rest van het gezin, vermoord in de oorlog. Zijn verhaal staat hier.

Plantage Doklaan 40-42 – plaquette
In bijna elke huis aan deze straat woonden voor en in de oorlog Joden. Op de nummers 40 en 42 hebben de huidige bewoners een plaquette voor hen op het huis bevestigd, en daarmee niet gekozen voor Stolpersteinen.

 

 

 

 

 

 

bron:
Stigter, Bianca, Bezette Stad, Plattegrond van Amsterdam 1940 – 1945 (Amsterdam 2005)
Stadsarchief Amsterdam, kaart buurt V, 3e afdeling http://archief.amsterdam/archief/10043/82
www.eenkleineheldendaad.nl, Sauvage Noltingschool (geraadpleegd 18 september 2017)

illustraties:
foto’s © joodsamsterdam.nl (30 aug 2015) en plaquette © joodsamsterdam.nl, 21 mei 2017

Laatst aangepast:
27 september 2019