Reguliersschool / Joodse Mulo

Joodsche Mulo 1323874956Vaak wordt ervan gedacht dat het de Wilhelmina Catharinaschool was, maar dat klopt niet. De school op de hoek van de Reguliersgracht en de Weteringschans was de Reguliersschool oftewel de Openbare Tussenschool letter B en was gevestigd op de Reguliersgracht 107- 109.
 
De school heeft verschillende functies gehad. Benno Premsela, ontwerper, ging naar deze school in de tweede helft van de jaren twintig en genoot daar zijn lager onderwijs. Hij zat in de klas met Hugo van Win, die eveneens Joods was en de oorlog overleefde in Berlijn.
In de oorlog huisvestte dit pand de Joodse Mulo van de Vereniging “Kennis en Godsvrucht”, zoals te lezen is in het krantenfragment van Het Joodsch Weekblad van 17 april 1941.Een lezer van de site die op deze school heeft gezeten kent nog een paar namen van leerkrachten in de eerste jaren van de oorlog: directeur dhr. Israëls, mw. Israëls, dhr. Koster en dhr. Bing.
De heer Bing was waarschijnlijk Ernst Bing (Groningen, 26 april 1905 – Amsterdam, 17 oktober 1972) en hij was leraar Duits en Engels. Hij woonde met zijn gezin op de Dintelstraat 6.
 
 
 
bron:
krantenknipsel met dank aan F. Slicht.
met dank aan G. Goudeketting
Joodsmonument Zaanstreek – Ernst Bing
 
gepubliceerd:
25 april 2016
 
laatst bijgewerkt:
6 juni 2023