Rembrandt Bioscope

Links naast het bekende Tip Top Theater, aan de Jodenbreestraat 23, was de Rembrandt Bioscope gevestigd. De bioscoop stond in het centrum van de Jodenhoek. De eerste advertentie die werd teruggevonden in de kranten, het Algemeen Handelsblad, dateert van 24 augustus 1911.

Voor deze bioscoop werd in 1911 de Maatschappij tot Exploitatie van Rembrandt Bioscope-Theaters, Biljardzalen en Koffiehuizen te Amsterdam opgericht. De naamloze vennootschap was aangegaan tot 31 december 1940 en de eerste directeur was A. F. Smallman.

Op 14 oktober 1911 vond de officiële opening plaats. Het Nieuws van den Dag berichtte daarover: ‘Amsterdam is alweder een bioscoop-theater rijker geworden. Hedenavond wordt in de Jodenbreestraat 23, tegenover het Rembrandthuis, de Rembrandt- Bioscope geopend, in korten tijd ingericht onder leiding van den architect E. L. Janssen jr., uit Haarlem. De zaal telt ruim 300 zitplaatsen, ziet er recht gezellig uit, met hare witte muren met rood-beschilderde vakken, met de ruime wand- en plafond-verlichting, en wordt goed geventileerd. Een klein orkest hoort men wel, doch is onzichtbaar; het bevindt zich in een nevenvertrek, dat met boogvormige openingen aan de zaal grenst, welke openingen tegelijk dienst doen als zoovele uitgangen. Vele uitgangen kunnen in een bioscope-theater vooral van groot nut zijn. En nu is er in dat nieuwe theater nog iets, dat men niet overal vindt. In het even groote bovengedeelte op de eerste verdieping bevindt zich een biljartzaal, waar elf biljarts zgn geplaatst, en wel van het gunstig bekende merk der Wilhelmina- Biljartfabriek te Amsterdam, en de overbekende professor in het biljartspel, de heer Louis Content, waarvan de meeste spelers een lesje kunnen nemen, is daar de leider, de meester van het spel. Die zaal is ook toegankelijk voor de niet-bezoekers van de benedenzaal. De inwijding van het nieuwe gebouw geschiedde gisteravond uitsluitend voor genoodigden.

Rembrandt Bioscope – Joods Amsterdam
Hoewel deze bioscoop zowel in de programmering als in de directie zich niet presenteerde als Joodse instelling was in het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland van 27 september 1916 te lezen dat zij een van de schenkers was voor Het Joodsch Nationaal Fonds. In de jaren twintig adverteerde de bioscoop vooral in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Bij het binnentreden werd een programma aangeboden, aan de voorzijde voorzien van Rembrandts portret benevens een fragment van zijn Nachtwacht. De vestibule stond vol bloemen en planten; vóór in de zaal eveneens bloemstukken. Het programma werd geopend met den Rembrandt-Bioscope-Feestmarsch van den orkestmeester Manuel S. Kinsbergen; terstond daarop een groot Rembrandt-portret op het doek, en daarna het jongste beeld van Prinses Juliana, staande voor den zwaan, het geschenk van President Faillières. Het orkest liet toen het oude Wilhelmuslied hooren, en daarna kwam de reeks biosoop-vertooningen. Als wij daarvan slechts zeggen, dat de films alle van het Parijsche huis Pathé afkomstig zijn, dan behoeven wij waarlijk niet nader aan te duiden dat zij mooi waren. De firma Pathé is te zeer bekend. Er werd zélfs vertoond het allernieuwste wat Pathé vervaardigde, namelijk een scène uit Tristan en Isolde. In de pauze werd den genoodigden gelegenheid gegeven tot een rondgang door het gebouw, ook tot een bezoek aan de bovenzaal, waar de manager der Engelsche maatschappij, de heer G. A. Klinge, zijne gasten ontving en op een glas champagne of iets anders onthaalde.’

Ten tijde van de opening gaf de zaal plaats aan 324 personen. In 1923 werd de biljardzaal vernieuwd. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad besteedde er aandacht aan en in die tijd was Walther Bollingino (Burg an der Wupper, 17 maart 1864 – Amsterdam, 19 december 1942) de directeur van de onderneming. De laatste advertenties van het theater waren uit 1927.

Manuel S. Kinsbergen
Volgens de eerst gevonden advertentie was Manuel S. Kinsbergen de orkestleider. Manuel heette Manus Kinsbergen (Amsterdam, 3 september 1854 – 1922) en woonde sinds 1894 op de Plantage Kerklaan 10.

 

 

bron:
Advertentie. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 24-08-1911, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010378858:mpeg21:p003.
Naamlooze Vennootschappen.. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 29-08-1911, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010338590:mpeg21:p003.
STADSNIEUWS. „Rembrandt-Biosoope”. Jodenbreestraat.. “Het nieuws van den dag : kleine courant”. Amsterdam, 14-10-1911, p. 19. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010109567:mpeg21:p019.
324 personen, Het Rembrandt Bioscope-theater.. “De courant”. Amsterdam; Amsterdam, 14-10-1911, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000952035:mpeg21:p00001.
JOODSCH NATIONAAL FONDS.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 27-09-1916, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569091:mpeg21:p00003.
EEN NIEUWE BILJARDZAAL.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-03-1923, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874095:mpeg21:p006.
Walther Bollingino, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1840.

illustratie:
Advertentie. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 24-08-1911, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010378858:mpeg21:p003.

gepubliceerd:
1 april 2024

laatst bijgewerkt:
1 april 2024