Ringdijk

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Eck, J. van (Jacobus, 1873-1946). Ringdijk, Rechts nummer 58 De Vergulden Eenhoorn. 20 maart 1938. A01634001159

De Ringdijk in Amsterdam-Oost vormt de zuidelijke bebouwde oever van het noordwestelijk deel van de Ringvaart van de Watergraafsmeer, tussen de Middenweg en de Weesperzijde. De tegenoverliggende oever heet de Transvaalkade. Binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam waren diverse droogmakerijen omgeven door een ringdijk. Een nog intact zijnde ringdijk ligt rond de Watergraafsmeer. Deze dijk omringt het laagstgelegen deel van Amsterdam.

Ringdijk – verbanddepot
Tijdens de oorlog werd het verbanddepot dat aan de Ringdijk gevestigd was gekraakt, onder andere door Ina Boekbinder.

1950

Ringdijk 21 – gezin Spett
Vanaf 1935 woonde hier het gezin van koopman Berl (Bernard) Spett (Wojnicz, Polen, 19 augustus 1894 – Amsterdam, 23 juli 1979) en zijn vrouw Rosa Citroen (Amsterdam, 28 juli 1898 – Amsterdam, 30 januari 1993). Berl en Rosa hadden een zoon Hartog (Amsterdam, 30 juli 1921 – Amsterdam, 9 maart 2016) en een dochter Floor. Tijdens de oorlog woonden drie kinderen bij hen; Ruth Geber (Leipzig, – Neustadt-Glewe, ), Margot Geber (Leipzig, – Neustadt-Glewe, ) en Willy Geber (Leipzig, – Auschwitz, ). De drie kinderen waren illegale vluchtelingen voor het nazi-regime en de kinderen van de zus van Berl Spett. De ouders van de kinderen, Chaja Mirjam Spett (Wojnicz, – Auschwitz, ) en Leiser Geber (Bolechow, – Sachsenhausen, ), zaten vlak voor de oorlog in het Centraal Vluchtelingenkamp te Hooghalen, oftewel Westerbork.

Ringdijk 34 – tegelbakkerij Lotus / De Distel
In 1901 nam Jac. M. Lob deze tegelbakkerij over en vestigde er zijn bedrijf ‘De Distel’.

Ringdijk 82hs – Flora Kinsbergen
Op dit adres woonde in de oorlog Flora Kinsbergen (Bracht, – Auschwitz,

 

bron:
‘ringdijk’, website wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringdijk_(Amsterdam), 3 augustus 2020
Stadsarchief Amsterdam, Berl Spett, Gezinskaarten, archiefnummer 5422, inventarisnummer 1399
Stadsarchief Amsterdam, Berl Spett, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1186
“Advertentie 30 jaar huwelijk Spett”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1950/09/22 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 03-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873925:mpeg21:p006
Chaja Mirjam Spett, website Dokin. https://www.dokin.nl/deceased_children/ruth-geber-born-21-aug-1925/, 3 augustus 2020

illustratie:
“Advertentie 30 jaar huwelijk Spett”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1950/09/22 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 03-08-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873925:mpeg21:p006
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Eck, J. van (Jacobus, 1873-1946). Ringdijk, Rechts nummer 58 De Vergulden Eenhoorn. 20 maart 1938. A01634001159

laatst bijgewerkt:
30 oktober 2020