Rubensstraat

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Rubensstraat. Gezien naar de Anthonie van Dijckstraat. HBS voor meisjes. 1932. OSIM00004003239

De Rubensstraat is een straat in de Apollobuurt (Oud-Zuid) tussen het Minervaplein en de Apollolaan.

Rubensstraat 26 – Gerhard Badrian
Op dit adres werd in de oorlog Gerhard Badrian verraden door Betje Wery. Meer op deze pagina.

Rubensstraat 54 – Dr. A. van der Laan
In 1941 was Dr. A. van der Laan secretaris van de Joodsche Raad voor Amsterdam. Hij woonde met zijn gezin vanaf 1933 op dit adres. Abraham van der Laan (Assen, 16 februari 1890 – Tröbitz, 4 mei 1945) was doctor in de economie en directeur van het Marktwezen te Amsterdam. Als Jood werd hij ontslagen bij de gemeente en werd toen Hoofd Levensmiddelenvoorziening bij de Joodse Raad. Toen Max Bolle, de eerste secretaris van de raad werd gedeporteerd, volgde Van der Laan hem op. Abraham was gehuwd met Rosa van der Laan – Van der Laan (Assen, 26 november 1895 – Hagenow, 16 april 1945) en zij hadden twee kinderen, Hans Jozef (Amsterdam, 3 augustus 1922 – Bergen-Belsen, 13 mei 1945) en Jakob (1924). Jakob overleefde de oorlog.

Rubensstraat 56-hs – familie Hamburger-Calisch
Hier woonden Nathan (Amsterdam, 21 augustus 1888 – Auschwitz, 30 september 1942), Céline (Amsterdam, 9 februari 1903 – Auschwitz, 30 september 1942) en hun 2 dochters Hester (Amsterdam, 11 mei 1922 – Auschwitz, 30 september 1942) en Leny (Amsterdam, 11 september 1923 – Auschwitz, 30 september 1942). Volgens een familielid speelde Céline heel goed piano, evenals haar dochter Hester. Hester zat op het conservatorium, gelijk met haar achterneef Leo Smit. Leo Smit componeerde het stuk “Zigeunerleven” en droeg dat op aan aan Céline Hamburger-Calisch. Hester en Leny hebben op de meisjes HBS (MMS) gezeten in de Euterpestraat. Nathan Hamburger stond geregistreerd als directeur van een bioscoop, ook bleek hij een bedrijf te hebben gehad in touw aan de Warmoesstraat 82 en de Beursstraat 17. Op 18 december 1945 verscheen hierover in het Algemeen Handelsblad het volgende: Ondergeteekende, door het Nederlandsen Beheersinstituut benoemd tot bewindvoerder van den Heer N. Hamburger, gewoond hebbende Rubensstraat 56 zijn zaken gedreven hebbende aan de Warmoesstraat 82 en Beursstraat 17 te Amsterdam, verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan genoemden persoon, dan wel goederen gelden of andere waarden voor of van bovengenoemde in bezit hebben of met bovengenoemde in eenigerlei rechtsbetrekking staan, hiervan uiterlijk 5 dagen na. verschijning dezer annonce, schriftelijk- opgave of mededeeling te doen aan ondergeteekende. Niet voldoen aan dit verzoek is strafbaar krachtens het besluit Herstel Rechtsverkeer De Bewindvoerder, I. Hamburger, Leidschestraat 87, Amsterdam -C.

Rubensstraat 64 – gezin Daniel
Het gezin Daniel bestond uit ingenieur Hans Daniel (Berlijn, – Auschwitz, ), Selma Daniel-Lion (Karlsruhe, – Auschwitz, ) en de dochters Ellen (12 juni 1925) en Annelore (20 augustus 1927). De dochters overleefden de oorlog.

Rubensstraat 72 – kledingdepot Joodsche Vrouwenraad
Op dit adres woonde mevrouw Abrahams – de Hoop en in 1932 beheerde zij het kledingdepot van de Joodsche Vrouwenraad. Cato Abrahams – de Hoop werd geboren in Rotterdam op Sobibor op

Rubensstraat 77 – Max Acohen
Max was een van de leerlingen van het Vossius-gymnasium die in de oorlog werd vermoord.

Rubensstraat 84hs – rechter Nochem de Beneditty
Op dit adres woonde rechter Nochem de Beneditty (Amsterdam, 19 augustus 1883 – Auschwitz, 1 oktober 1944). Hij trouwde in 1921 met Esther Spinoza Catella Jessurun (Amsterdam, 11 mei 1884 – Auschwitz, 1 oktober 1944). In 1924 werd hij tot rechter benoemd. In 1925 schreef De Beneditty een biografie over Mr. Jonas Daniël Meijer (Leven en werken van Mr. Jonas Daniël Meijer 1780 – 1834, Haarlem 1925).

Rubensstraat 98-2 – Samuel Kulker
Handelsagent Samuel Kulker (Amsterdam, 19 mei 1882 – Auschwitz, ) was contactadres voor de Commissie van Uitzending voor het Joodsch Vacantiehuis, en woonde in die tijd op de Keizersgracht 810. In het begin van de bezetting woonde het gezin op dit adres. Samuel was gehuwd met Juliette van Weerden (Amsterdam, – Auschwitz, ) en zij hadden twee kinderen; Meta Elly (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Robert William (Amsterdam, – Auschwitz, ).

 

 

bron:
“De Joodsche Vrouw KLEERENDÉPOT JOODSCHE VROUWENRAAD — AMSTERDAM”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-05-1932. Geraadpleegd op Delpher op 14-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874777:mpeg21:a0067.
“Adressen, die men nu weten moet”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 27-06-1941. Geraadpleegd op Delpher op 14-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318161:mpeg21:a0003.
www.joodsmonument.nl. lemmata gezin Van der Laan.
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Abraham van der Laan.
“Advertentie Hamburger”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 22-08-1917. Geraadpleegd op Delpher op 15-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010651888:mpeg21:a0085.
“Advertentie”. “Algemeen Handelsblad”. Onbekend, 18-12-1945. Geraadpleegd op Delpher op 15-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000043297:mpeg21:a0028.
informatie gezin Calisch met dank aan Nicole Calisch.
informatie gezin Daniel met dank aan Harold Beem.
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Abrahams.
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart gezin Abrahams.

illustratie:
“Advertentie Hamburger”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 22-08-1917. Geraadpleegd op Delpher op 15-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010651888:mpeg21:a0085.
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank. Rubensstraat. Gezien naar de Anthonie van Dijckstraat. HBS voor meisjes. 1932. OSIM00004003239.

gepubliceerd:
10 juli 2018

laatst bijgewerkt:
18 februari 2024