Salomon Levie Swaab en Sara Swaab

Salomon Levie Swaab (Amsterdam, – Auschwitz, ) en zijn vrouw Sara Swaab – Swaab woonden ten tijde van de oorlog op de Nieuwe Kerkstraat 7-2. Voor dit adres woonden ze onder meer op de Boerensteeg 6, een nog steeds bestaande steeg tussen de Kloveniersburgwal en de Bethaniëndwarsstraat. Salomon was koopman in sigaren maar werkte ook bij de gemeentereiniging en de vuilverbranding. 

Salomon en Sara trouwden op 4 november 1891 in Amsterdam en kregen vervolgens elf kinderen: Clara (1892-1892), Vrouwtje (21 maart 1893), Ruben Salomon (Amsterdam, – Midden-Europa, ), Clara (2 november 1897), Jonas (9 december 1899 – 25 oktober 1918), hulpbesteller Sally (Amsterdam, – Monowitz, ), taxichauffeur Mozes (Amsterdam, – Auschwitz, ), pianist Barend (Amsterdam, – Sobibor, ), Wilhelmina Hendrika Margaretha (Amsterdam, – Amsterdam, ), Rebecca Mietje (Amsterdam, – Sobibor, ) en Jane (22 maart 1914).
Op 4 november 1931 vierden Salomon en Sara hun veertigjarig huwelijk. Ze haalden er de krant mee, op 3 november 1931 besteedde Het Volk, dagblad voor de Arbeiderspartij er aandacht aan.
Op 5 augustus 1935 plaatsten Sara en Salomon een advertentie voor de geboorte van hun kleinzoon Israël. Israël was de zoon van Rebecca Mietje en haar echtgenoot Barend Boot (Antwerpen, – Sobibor, ). Israël (Den Haag, – Sobibor, ) bleef het enige kind van Rebecca en Mietje en werd met zijn ouders op transport gesteld. Ten tijde van de oorlog woonde het gezin van Barend en Rebecca op het Afrikanerplein in Amsterdam.

Op 31 juli 1923 verloofde Sally zich met Sara Swaab, die iets verder op de Nieuwe Kerkstraat woonde op nummer 12. Het huwelijk was op 15 augustus 1923. Sara was een dochter van Joseph Meljado en Duifje Os. Sara overleed vlak voor het begin van de oorlog, op 21 augustus 1939 en werd begraven op de Joodse begraafplaats in Diemen. Aan het begin van de oorlog, op 10 april 1940, hertrouwde Sally met Klaartje Viskoper, die de oorlog overleefde. De dochter van Sally en Sara, Selina (Amsterdam, – Sobibor, ), overleefde de oorlog niet.
Op 14 december 1938 trouwde de jongste dochter Jane met overbuurman Herman (Hermanus Henricus Jacob) Vega (Amsterdam, – Blaricum, ). Tijdens de oorlog kwam Jane is Westerbork terecht, ze werd er op 27 mei 1943 geregistreerd. Jane werd gehuisvest in Barak 57. Er zijn verschillende aantekeningen op haar kaart van de Joodse Raad waaruit blijkt dat ze probeerde er weg te komen. Uiteindelijk is met rode letters op de kaart aangegeven dat ze op 21 juli 1943 werd ontslagen. Herman en Jane overleven beiden de oorlog. In De Waarheid van 27 december 1947 staat Jane bij een overlijdensadvertentie van een vriendin Jopie van Trigt. Jane en Herman zijn ook na de oorlog jaren in de Nieuwe Kerkstraat bijven wonen, tijdens de oorlog op 3-2, in 1946 op 1b-1 en in 1961 verhuisden ze naar 6-1.

Het verhaal van het gezin Swaab is een verhaal dat veel voorkomt in Joods Amsterdam. Hardwerkende mensen die alles in werk stelden om de eindjes aan elkaar te knopen en ook een gezin waarin het fascisme gigantische sporen achterliet in dit gewone Amsterdamse gezin van de Nieuwe Kerkstraat 7-2.

 

bron:
verloving Sally, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 03-08-1923, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583022:mpeg21:p00011
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Levie Swaab, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 795
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Levie Swaab, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1608
Stadsarchief Amsterdam, Salomon Levie Swaab, Pensioenkaarten, archiefnummer 5175, inventarisnummer 2015
VEERTIG JAAR GETROUWD. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij”. Amsterdam, 03-11-1931, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011116523:mpeg21:p003
Israel Swaab, Familiebericht. “Het volk”. Amsterdam, 07-08-1935, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000892033:mpeg21:p00014
Kaart Joodsche Raad Jane Vega – Swaab via Arolsen Archives, 130388641 – Jane VEGA SWAAB
Jane Vega Swaab, Familiebericht. “De waarheid”. Amsterdam, 27-12-1947, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852177:mpeg21:p006
Klaatje Viskoper, Familiebericht. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij”. Amsterdam, 08-04-1940, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011117516:mpeg21:p011
Stadsarchief Amsterdam, Hermanus Henricus Jacob Vega, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1881

illustratie:
VEERTIG JAAR GETROUWD. “Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij”. Amsterdam, 03-11-1931, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011116523:mpeg21:p003
verloving Sally, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 03-08-1923, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583022:mpeg21:p00011
Israel Swaab, Familiebericht. “Het volk”. Amsterdam, 07-08-1935, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000892033:mpeg21:p00014
Jane Vega Swaab, Familiebericht. “De waarheid”. Amsterdam, 27-12-1947, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 04-02-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010852177:mpeg21:p006

gepubliceerd:
4 februari 2022

laatst bijgewerkt:
4 februari 2022