Daltonschool Jan van Eijckstraat 21

Op de Jan van Eijckstraat 21 bevond zich de Daltonschool. Deze school was een openbare school. Van oktober 1941 tot september 1943 werd deze school door de bezetter aangewezen als Joodse school voor buitengewoon lager onderwijs.

Buiten deze bestemming was dit pand ook een onderafdeling van de Afdeling Expositur van de Joodse Raad, die op nummer 19 gevestigd was. De bezetter gebruikte deze school in augustus 1941 ook als een locatie waar men oude metalen diende in te leveren. In de hongerwinter was hier een uitgiftelokaal van de centrale keuken. Het pand wordt nu nog steeds gebruikt als school, nu is de British School of Amsterdam er gevestigd.

Een van de kinderen die naar deze school toeging is Hélene Egger, waarover in het voorjaar van 2009 het boekje “Ik ben er nog” (Debbie Petter, isbn 978 90 6005 786 5) verscheen.
Helene Egger geeft ook voorlichting over de shoah voor kinderen op scholen via het gastsprekerschap voor kamp Westerbork.

bron:
Het volk: dagblad voor de Arbeiderspartij, 4 aug 1941 – Inleveren van metalen
Algemeen Handelsblad, 14 sep 1935, Handenarbeid op School te Amsterdam-Zuid

Laatste aanpassing:
13 september 2019