Synagoge Rapenburgerstraat 173

synagogerapenburgHet opperrabbinaat van Amsterdam zat in de Rapenburgersjoel. De sjoel werd gesticht door patriottische liberale Joden , die zich in de Franse tijd hadden verenigd en steden voor gelijke rechten. Zij wilden ook hervormingen, zoals het gebruik van het Nederlands, maar daarin waren ze hun tijd ver vooruit en uiteindelijk leidde dit tot een afscheiding. Ze stichtten toen een nieuwe sjoel, de Rapenburgersjoel, in 1799. De gemeente noemde zich de Neie Kille (nieuwe gemeente). Voor 1799 hield deze gemeente in een huissynagoge op de Nieuwe Herengracht hun diensten.
In de sjoel was het streven naar hervormingen zichtbaar. De banken voor de bestuurders, de panassiem, ontbraken. De gemeente beschikte ook over een eigen begraafplaats in Overveen, gesticht in 1797.
Lang heeft de gemeente niet bestaan, want door de bemoeienis van Jonas Daniël Meijer werden de beide Joodse gemeente in 1808 verenigd. De sjoel aan de Rapenburgerstraat bleef in gebruik tot in de oorlog. De bezetter plunderde dit pand grondig. Nu heeft het pand een andere bestemming, alleen aan de buitenkant is door de vorm van de ramen en aan de binnenkant door een Davidsster in de vloer de vroegere bestemming nog te zien.

bron:
o.a. stadsarchief Amsterdam

illustratie:
© joodsamsterdam.nl

laatst bijgewerkt:
18 september 2019