Abraham Michael Emanuel van Gelder en Reintje van Gelder-Simons

door Reneé Simons

Vanaf ca. 1860 tot 1908 woonden op de Oudezijds Voorburgwal 159 Abraham Michael Emanuel van Gelder (Schoonhoven 1837- Amsterdam 1909) en zijn vrouw Reintje van Gelder-Simons (Den Haag 1840 – Amsterdam 1933) met hun grote gezin. Zij trouwden in 1860, tussen 1862 en 1878 kregen zij twaalf kinderen; twee maal een half dozijn heette het in de familie:

Sara (Amsterdam 1862 – Amsterdam 1919)
Emanuel (Amsterdam 1864 – Amerika 1935)
Louis (Amsterdam 1865 – Sobibor 1943)
Herman (Amsterdam 1867- Frankfort 1925)
Marianne (Amsterdam 1868 – Den Haag 1941)
Hendrika (Amsterdam 1870 – 1943 Sobibor)
Karel (Amsterdam 1871 – New York 1898)
Arend (Amsterdam 1872 – ? Chicago)
Estella (Amsterdam 1873 – Amsterdam 1956)
Lion (Amsterdam 1875 – Mauthausen 1943)
Barend (Amsterdam 1876 – Auschwitz 1942)
David (1878 – Amsterdam 1924).

Het gezin van Gelder in 1873 – het negende kind Estella is net geboren. © collectie Reneé Simons

Abraham van Gelder was handelaar in zilver en goud, het gezin was welgesteld. Reintje kwam uit de gegoede Haagse burgerklasse. Abraham is geboren in Schoonhoven, evenals zes van zijn broers en zusters. Zijn ouders verhuisden eind jaren veertig van de negentiende eeuw naar Amsterdam, daar kregen zij nog drie kinderen (zie Oudezijds Achterburgwal 61 – Emanuel Abraham van Gelder).

Zijn zoon Lion werd grossier in zilver en goud, zijn jongste dochter Estella trouwde met de juwelier Simon Wolf (zie Beethovenstraat 142hs –  Simon Wolf)
Drie zoons emigreerden al voor 1900 naar Amerika, twee zoons waren handelsreiziger, wat de anderen deden is niet bekend. Zes zoons en drie dochters trouwden en stichtten een gezin; van Arend en Karel is het niet bekend of ze zijn getrouwd. De middelste dochter Hendrika van Gelder werd kunstenares.  Zij bleef ongehuwd en bleef bij haar ouders wonen.
In 1908 verhuisden Abraham en Reintje met Hendrika naar de Nicolaas Maesstraat 30; in 1909 stierf Abraham. Reintje en haar dochter verhuisden in dezelfde straat naar nr. 72.
Hendrika had haar atelier ook op dat adres, tot 1933 toen haar moeder Reintje stierf. Toen verhuisde ze naar een atelierwoning in de Zomerdijkstraat.  

Hendrika en haar broers Louis, Lion en Barend werden in de oorlog gedeporteerd en vermoord.

 

bron:
Reneé Simons, Oudezijds Voorburgwal 159 – Van Gelder, per mail d.d. 14 januari 2022

illustratie:
Het gezin van Gelder in 1873 – het negende kind Estella is net geboren. © collectie Reneé Simons

gepubliceerd:
16 januari 2022

laatst bijgewerkt:
16 januari 2022