Benjamin Roeg

Hij was onderwijzer bij de Joodse school van Herman Elte, Kennis en Godsvrucht, op de Van Ostadestraat 203, Benjamin Roeg (Amsterdam, 2 januari 1903 – Sobibor, 4 juni 1943). In april 1942 had hij daar klas 4a. Hij werkte al in 1929 bij een school van Herman Elte.

Benjamin huwde op 21 september 1938 met Estera Feldstein (Manasterz, – Sobibor, ). Hij was een zoon van Mozes Philip Roeg (Amsterdam, – Amsterdam, ) en Matje Gesler (Amsterdam, – Sobibor, ). Estera werd in 1933 in Amsterdam ingeschreven. Ten tijde van de oorlog woonden Benjamin en Estera op de Plantage Middenlaan 25-2. Daar woonden ze sinds het begin van 1939, daarvoor woonden ze op de Nieuwe Keizersgracht 25-2.

De hoofdonderwijzer op de school was Elias Stibbe (Amsterdam, – Sobibor, ). Benjamin had ambities, hij haalde want in 1936 de hoofdakte. Het lesgeven op deze school was tijdens de oorlog verre van eenvoudig. Zo goed mogelijk probeerden de leerkrachten een ‘normale’ schoolsituatie te creëren voor de kinderen. Er was een normaal lesprogramma, en de sfeer werd zo gewoon mogelijk gehouden. Maar de Jodenvervolging op de school was elke dag merkbaar. De absentie werd dagelijks doorgenomen, en steeds weer ontbraken er kinderen in de klas. Soms waren ze in onderduik, maar meestal was er een oproep geweest of waren ze ‘opgehaald’. Zo schreef Benjamin op 2 oktober 1941 een versje in het poëzie-album van zijn leerling Alie Lopes Dias, behouden gebleven in het boek Zoo lang ik hoop te leven.

Benjamin en Estera gingen met het transport van 1 juni 1943 naar Sobibor, waar ze na aankomst werden vermoord.

 

bron:
Stadsarchief Amsterdam, Estera Feldstein, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 237
Stadsarchief Amsterdam, Benjamin Roeg, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 679
Stadsarchief Amsterdam, Plantage Middenlaan 25-2, Woningkaarten, archiefnummer 5445, inventarisnummer 275
www.joodsmonument.nl, lemmata Benjamin Roeg (geraadpleegd 5 april 2020).
Kaart Joodse Raad via https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/12799977/?p=1&s=benjamin%20roeg&doc_id=12799977
“Familiebericht”. “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad”. ‘s-Hertogenbosch, 1938/09/22 00:00:00, p. 10. Geraadpleegd op Delpher op 05-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010540007:mpeg21:p010
“HET DRIEDAAGSCHE VACANTIEKINDERFEEST.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1929/06/21 00:00:00, p. 16. Geraadpleegd op Delpher op 05-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874369:mpeg21:p016
“EXAMENS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1936/08/28 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 05-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871360:mpeg21:p005
Claudia Carli, Zoo lang ik hoop te leven, het waargebeurde verhaal van de Joodse Alida Lopes Dias (1929 – 1943), haar poëzie-album en alle meisjes die erin schreven (Amsterdam, 2019) 46 – 47.
http://www.oorloginmijnbuurt.nl/van-ostadestraat-201-203-alberdingk-thijmschool-en-herman-elteschool/
“Familiebericht Roeg Feldstein”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1939/02/10 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 08-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874662:mpeg21:p007

laatst bijgewerkt:
8 april 2020