Hoogte Kadijk

Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Hoogte Kadijk 10-8, rechts Kadijksplein 16-12. 17 april 1936. 010009004577.

In 1663 was de ‘vierde uitleg’ van Amsterdam, de vierde grote stadsuitbreiding voltooid en tijdens deze uitbreiding werd buitendijks land aan de oostzijde van Amsterdam bij de stad ingelijfd. In dit gebied lag een zomerdijk (kadijk), de Nieuwe Zeedijk, die buiten en ten noorden van de Sint Antoniesdijk was aangelegd. De dijk werd verhoogd en Hoogte Kadijk genoemd, het lager erachter gelegen land kreeg de naam Laagte Kadijk.

Hoogte Kadijk 4 – Geneesheer Simon van Os
Rond 1874 was hier, in de toenmalige nummering U 629, geneesheer, chirurgijn en accoucheur (verloskundige) Simon van Os gevestigd. Simon van Os (Vlissingen, 4 juli 1839) was gehuwd met Elize van Lissa (Middelburg, 3 september 1841).

Hoogte Kadijk 11 – Roosje Bannet en Mozes Emanuel de Wolff
Roosje en Mozes vierden hier op 18 juni 1896 hun 30-jarig huwelijk.

Hoogte Kadijk 13 – Herman A. de Beer
Herman A. de Beer was in 1906 de hoofdagent voor Amsterdam voor de Eerste Nederlandsche Fabriek van Vruchten-IJswafels van M. Bouwman uit Utrecht.

Hoogte Kadijk 17 – Rosa van Geens
Rosa (Rozette) van Geens (Amsterdam, 28 mei 1911) verloofde zich op 13 november 1932 met Victor Emanuel Kropveld (Amsterdam, 22 februari 1908) van de Hoogte Kadijk 131.

Hoogte Kadijk 21-3 – Meijer Beesemer
Schoenmaker Meijer Beesemer (Amsterdam, – Mauthausen, ) trouwde op 10 februari 1937 met Elisabeth Turfreijer (Amsterdam, – Auschwitz, ) van het Waterlooplein 101-3. Meijer was een van de mannen die bij de razzia in Amsterdam op 22 februari 1941 werden opgepakt. Op 28 februari 1941 kwam hij aan in Buchenwald (gevangene nummer 3165), vanwaar hij op 22 mei 1941 op transport werd gesteld naar Mauthausen. Meijer en Elisabeth hadden drie kinderen; Judith (Amsterdam, – Auschwitz, ), Rachel (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Catharina (Amsterdam, – Amsterdam, ) en zij woonden aan het begin van de oorlog op de Staalstraat 15-2.

Hoogte Kadijk 21a-1 – horlogemaker Isaac Samson Onderwijzer
In 1885 was horlogemaker Isaac Samson Onderwijzer (Amsterdam, 9 januari 1856) op dit adres gevestigd. Isaac was gehuwd met Klaartje Rubens (Amsterdam, 9 juni 1851 – Amsterdam, )

Hoogte Kadijk 36hs – Gerrit Peereboom
Gerrit Peereboom overleed hier op 24 april 1933 op de jonge leeftijd van 47 jaar. Hij liet zijn vrouw, Alida Peereboom – Peeper (Amsterdam, – Auschwitz, ) en zijn dochters Marianne (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Jette (Amsterdam, – Auschwitz, ) achter. Alida hertrouwde op 3 juni 1936 met Levie Mok (Amsterdam, – Midden-Europa, ) en woonde aan het begin van de oorlog op de Retiefstraat 21hs.

Hoogte Kadijk 40-2 – Barend van Embden
Barend van Embden (Amsterdam, – Birkenau, ) verloofde zich op 21 juni 1930 met Carla (Kaatje) Zeehandelaar (Amsterdam, – Amsterdam, ). Tijdens de oorlog waren Barend en Carla in de onderduik. Barend werd in Haarlem gearresteerd, Carla vond een nieuwe onderduik en overleefde de oorlog. Aan  het begin van de oorlog woonden Barend en Carla op de Kuinderstraat 26hs.
Op 16 december 1932 verloofde Andries van Embden zich met Marianne Hamel van de Valkenburgstraat 10-2.

Hoogte Kadijk 44 – koosjere slagerij D. Frank
Op 22 februari 1894 werd hier de koosjere slagerij van D. Frank geopend.

Hoogte Kadijk 68 – koosjere slagerij D. S. van Rhijn
In maart 1896 werd hier de koosjere slagerij van D. S. van Rhijn geopend.

Hoogte Kadijk 131 – Victor Emanuel Kropveld
Rosa (Rozette) van Geens (Amsterdam, 28 mei 1911) van Hoogte Kadijk 17 verloofde zich op 13 november 1932 met Victor Emanuel Kropveld (Amsterdam, 22 februari 1908).

Hoogte Kadijk 155 – Jan A. van Zutphen
Jan A. van Zutphen was rond 1926 de voorzitter van ‘Zonnestraal’, de Nederlandse Vereeniging tot oprichting van Arbeiderskolonies voor Tuberculose-leiders. Dit leidde tot de oprichting van Sanatorium Zonnestraal in Hilversum. Daarnaast was hij vakbondsbestuurder van de Algemene Nederlandsche Diamantwerkers Bond.

 

bron:
I. S. Onderwijzer, Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 11, 1885, no 8, 14-08-1885. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005541008:00001.
Roosje Bannet en Mozes Emanuel de Wolff, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 27, 1896, no 24, 12-06-1896. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408024:00001.
Herman de Beer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 37, 1906, no 41, 10-10-1906. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417040:00001.
S. van Os, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-03-1874, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872907:mpeg21:p002.
S. van Os, omnummering Amsterdam database.
D. Frank, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 16-02-1894, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566074:mpeg21:p00006.
D. S. van Rhijn, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-03-1896, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858474:mpeg21:p007.
Van Embden Zeehandelaar, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 20-06-1930, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858622:mpeg21:p006.
Van Geen Kropveld, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-11-1932, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874803:mpeg21:p006.
Gerrit Peereboom, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-04-1933, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874827:mpeg21:p006.
Beesemer – Turfreijer, Familiebericht. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 28-01-1937, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000582101:mpeg21:p00004.
Isaac Samson Onderwijzer, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1798.
Victor Emanuel Kropveld, Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 470.
Simon van Os, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1798.

illustratie:
Israelietische nieuwsbode; wekelijks orgaan voor Israelitische belangen, jrg 11, 1885, no 8, 14-08-1885. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005541008:00001.
Stadsarchief Amsterdam, beeldbank, Hoogte Kadijk 10-8, rechts Kadijksplein 16-12. 17 april 1936. 010009004577.
S. van Os, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-03-1874, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872907:mpeg21:p002.
D. Frank, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 16-02-1894, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566074:mpeg21:p00006.
D. S. van Rhijn, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 13-03-1896, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858474:mpeg21:p007.

gepubliceerd:
19 juli 2022

laatst bijgewerkt:
19 juli 2022